Døden fra Lübeck

Salmonsens Konversationsleksikon

For længe, længe siden i en fjern galakse, engang hvor folk stadig kunne læse, og hvor man aldrig havde hørt om Farvelademanns leksikon eller Gyldendals lomme-encyklopædi, eksisterende der et værk ved navn »Salmonsens Konversationsleksikon«.

Selvom der er udkommet mange andre leksika siden 1917 er Salmonsens stadig ikke overgået i grundighed. Salmonsens opslag om »Døden fra Lübeck«, skrevet af professer Axel Olrik, er dog ganske kortfattet:

»Døden fra Lybeck«. At »se ud som D. f. L.«
(: at se ligbleg ud) er en Talemaade, som er
laant fra Plattysk, hvor den hentyder til den
personlige Fremstilling af Døden i den lybeck-
ske Maria-Kirkes »Dødedans«. Skønt disse Bil-
leder siden 16. Aarh. har været kendte i Dan-
mark igennem Folkebogen om »Dødedansen«, tør
det næppe formodes, at Folket har været klar
over Meningen; i Viborg-Egnen er Udtrykket
hjemliggjort til at se ud »ligesom Døden fra
Sjørslev«.             A. O.

Til gengæld er der 2 dobbeltspaltede sider om dødedanse (se nedenfor) foruden 2 sider om Døden i kunsten illustreret med 4 sider (sort/hvide) billeder (se links nedenfor). Klik på de 2 sider for at læse artiklen.

Salmonsens konversationsleksikon, klik for at læse artiklen Salmonsens konversationsleksikon, klik for at læse artiklen
1. del2. del

Eksterne link

Projekt Runeberg er i færd med at indscanne samtlige bind af Salmonsen - efter at jeg har lavet disse sider.

Næste
side