Dødedans i London

Domherre og købmand.
Kannik og købmand

Dethe to the Chanoun

And ȝe Sire Chanoun / with many grete prebende
Ȝe mai no lenger / haue distribucioun
Of golde & siluer / largeli to dispende
For ther is now / no consolacioun
But daunce with vs / for al ȝowre hye renoun
For ȝe of dethe / stonde vp on the brinke
Ȝe mai ther of / haue no dilacioun
Dethe cometh ai / when men leste on hym thenke.

Døden til domherren(1)

prebende: prebender(2)


dilacioun: delay

The Chanoun answereth

Mi benefices / with many a personage
God wote ful lite / mai me now comforte
Dethe hathe of me / so grete a-vantage
Al my richesse / mai me not disporte
Amys o[f] gris / thei wille aȝen resorte
Vnto the worlde / surplus & prebende
Al is veyneglorie / treuli to reporte
To dei welle / eche man shulde entende.

Kannikken svarer


wote: véd


Amys of gris: "almutie" af gråt pelsværk


each man should intend to die well

Dethe to the Marchaunde

Ȝe riche marchaunt / ȝe mote loke hiderwarde
That passed haue / ful many dyuerse londe
On hors on fote / hauyng moste rewarde
To lucre & wynnynge / as I vndurstonde
But now to daunce / ȝe mote ȝeue me ȝowre honde
For al ȝowre laboure / ful litel a-vaileth now
A-dieu veyneglorie / bothe of fre and bonde
No[ne] more coueite / than thei that haue ynow.

Døden til Købmanden

...you must give me your hand


ynow: enough

The Marchaunte answereth

Be many an hille / and many [a] straunge vale
I haue trauailed / with my marchaundise
Ouer the see / do carye many a bale
To sundri Iles / mo than I can deuyse
Myn herte inwarde / ai frette with couetise
But al for nowght / now dethe [dothe] me constreyne
Be whiche I seie / be recorde of the wise
Who al embraceth / litel schal restreyne.

Købmanden svarer

Varianter
Holbein's dødedans. Kannikkens kappe er lavet af pels-firkanter og dekoreret med dyrehaler.
Holbein Prøvetryk, Kannik
Holbein's dødedans-alfabet.
Stort bogstav L

Døden kommenterer domherren(1) / kannikkens »Amys of gris« (d.v.s hans "almutie" af gråt pelsværk).

Tilsyneladende var kannikker glade for at gå med en sådan almutie af pels, for det samme sker i den Gamle Danske Dødedans, hvor Døden taler om kannikkens »graaskinde kappe«. Dette har været en kappe foret med gråt skind — måske endda sibirisk egernskind.

I Holbein's dødedans bærer den jagtglade kannik en pelskåbe besat med mange dyrehaler, og det samme gælder Holbeins bogstav L (billede til venstre og højre) og for kannikken i Basel's dødedans.

Fodnoter: (1) (2)

Domherre...: præst ved en domkirke. Domherrer levede et regelbundet liv, "vita canonica" og kaldtes derfor også kannikker i gamle dage ("chanoun" i teksten).
Prebender...: Stipendier fra domkirkens indtægter, der tildeles kannikken / domherren.