Dødedans i London, Prinsesse

Kejserinden fra Lübeck.
Kejserinden fra Lübeck

Dethe to the Lady of gret astate

Come forth a-noon / my lady & Princesse
Ȝe most al-so / go vp-on this daunce
Nowt mai a-vaile / ȝowre grete straungenesse
Nowther ȝowre beaute / ne ȝowre grete plesaunce
Ȝowre riche a-rai / ne ȝowre daliaunce
That somme-tyme cowde / so many holde on honde
In loue / for al ȝowre dowble variaunce
Ȝe mote as now / this foting vnderstonde.

Døden til prinsessen

a-noon: at once

ȝowre grete straungenesse: din store tilbageholdenhed

A-rai: array, clothing, daliaunce: ganten, pjank
somme-tyme cowde: tidligere kunne

The Lady answereth

Allas I see / ther is noon other bote
Dethe hathe yn erthe / no ladi ne maiestresse
And on his daunce / ȝitte moste I nedes fote
For ther [n]is quene / Countesse ne duchesse
Flouryng in beaute / ne yn feirnesse
That she of dethe / mote dethes trace sewe
For to ȝowre beaute / & counterfete fresshnesse
Owre rympled age / seithe farewel adiewe.

Prinsessen svarer

Allas: Alas, ak, bote: udvej

ȝitte: yet


That: But that, sewe: follow

rympled: rynket

Varianter

Der var ingen kvinder i Danse Macabre i Paris, so "damen af høj rang" (der i nogle af bøgerne kaldes prinsesse) er tilføjet af Lydgate.

Det har været antydet, at når vi ikke ser en kejserinde eller dronning, i den engelske dødedans, skyldes det, at i 1425 var Henry VI kun 4 år gammel og endnu ikke "trolovet". På den anden side generede det åbenbart ikke Lydgate at lade en konge optræde, selvom han tydeligvis er en voksen mand og ikke et 4-årigt barn.