Patriark og Konnetabel

Patriark & konnetabel.
Patriark og konnetabel

Dethe to the Patriarke.

Sire Patriark / al ȝowre humble chere
Ne quyte ȝow not / ne ȝowre humylite
Ȝowre dowble cros / of golde & stones clere
Ȝowre power hole / and al ȝowre dignyte
Somme other shal / of verrei equyte
Possede a-noon / as I reherce can
Trusteth neuere / that ȝe shul pope be
For foli hope / deceyueth many a man.

Døden til patriarken(1)

ȝowre: Your, chere: ansigts(udtryk)
Ne quyte ȝow not: vil ikke redde dig

hole: whole
verrei: sand, ægte, equyte: retfærdighed, upartiskhed
a-noon: Straks, reherce: demonstrere

foli: foolish

The Patriark answereth

Worldli honowre / grete tresowre and richesse
Haue me deceyued / sothfastli in dede
Myne olde Joies / ben turned to tristesse
What vaileth hit / suche tresowr to possede
Hi[e] clymbyng vp / [a f]alle hathe for his mede
Grete estates folke / wasten owte of nombre
Who mounteth hye / hit is sure & no drede
Grete burdoun / dothe hym ofte encombre.

Patriarken svarer

sothfastli in dede: truthfully indeed

What vaileth hit: Hvad hjælper det
mede: belønning

no drede: uden tvivl

dothe: does

Dethe to the Constable

Hit is my right / to reste & yow constrayn
With vs to daunce / my maiester sire Conestable
For more stronge / than euer was Charlemayn
Dethe hathe a-forced / & more worshipable
For hardynesse [n]e knyȝthode / this is no fable
Ne stronge armoure / of plates ne of maile
What geyneth armes / of folkes most notable
Whan cruel deth / luste hem to assaile.

Døden til konnetablen(2)Charlemayn: Karl den Store

knyȝthode: knighthood


hem: them

The Constable answereth

Mi purpose was / & hole entencioun
To assaille castelles / and myȝty [forteresses]
And brynge folke / vn-to subieccioun
To seke honowre / fame & grete richesses
But I se welle / that alle wordli prowesses
Deth can a-bate / whiche is a grete despite
To hym al-on sorowe / & eke swetenesse[s]
For aȝeyne deth / is founden no respite.

Konnetablen svarereke: også
aȝeyne: against

Varianter

Fodnoter: (1) (2)

Patriark: En gejstlig i den Romerske Kirke, der i rang står over ærkebiskoppen.
Konnetable: Selvom Døden siger "constable", er der ikke tale om en britisk politimand. En konnetabel er en officer af høj rang i middelalderlige monarkier, som regel leder af alle bevæbnede styrker, især i regentens fravær.

Det med "regentens fravær" er interessant, når man tænker på, at i 1424 var Frankrig under engelsk herredømme, og Henry VI var kun 3 år gammel!