Dødedans i London

I denne sektion:

Oversætterens ord
Autoritetens ord
Pave & kejser
Kardinal & konge
Patriark og konnetabel
Ærkebiskop & baron
Prinsesse
Biskop & godsejer
Abbed, abbedisse & foged
Astronom & borger
Domherre & købmand
Karteuser & sergent
Munk & ågerkarl
Læge & adelsmand
Sagfører & trubadur
Troldmand
Sognepræst & arbejder
Tiggermunk & barn
Klerk & eremit
Kongen, der ligger død
Oversætterens ord

Den første trykte udgave fra 1554, "The Daunce of Machabree"
Lydgate

Englands mest berømte dødedans var malet på en klostervæg ved St. Paul's Katedral i London.

Forfatteren var den berømte munk, John Lydgate, som havde oversat teksten fra en fransk original (Owte of the frensshe), som han havde set i Paris (And fro Paris / to Inglond hit sent). Den dødedans, Lydgate havde oversat, var den berømte Danse Macabre i Cimetière des Innocents: (The whiche daunce / at seint Innocentis portreied is).

Lydgate var i Paris i 1426 - dvs. året efter, at vægmaleriet i Paris var færdigt. Dette var under 100-års krigen, og Paris var besat af England. Lydgate tilføjede 6 dansere - 4 kvinder,(1) en nævning og en "tregetour" (=magiker).

Der overlever ingen spor af maleriet, men alt tyder på, at billederne har fulgt originalen i Paris. Stow skriver:

Pudsigt nok starter 1618-udgaven af Stow's bog med dette bogstav, men i et kapitel, der intet har med dansen i St. Paul's at gøre.
Stow, survey of London

There was also one great Cloyster on the north side of this church inuironing a plot of ground, of old time called Pardon church yard, wherof Thomas More, deane of Pauls, was either the first builder, or a most especiall benefactor, and was buried there. About this Cloyster, was artificially and richly painted the dance of Machabray, or dance of death, commonely called the dance of Pauls: the like whereof was painted about S. Innocents cloyster at Paris in France: the meters or poesie of this dance were translated out of French into English by Iohn Lidgate, Monke of Bury, the picture of death leading all estates, at the dispence of Ienken Carpenter, in the raigne of Henry the sixt.
(John Stow, A survey of London, 1603, genoptryk fra 1903, side 327)

Indledningen til Lydgate's tekst. Ellesmere-manuskriptet (EL 26 A 13).
Ellesmere

Stow fortæller videre, at bygningen med maleriet blev nedrevet i 1549:

In the yeare 1549. on the tenth of Aprill, the sayd Chapell, by commaundement of the Duke of Sommerset, was begun to bee pulled downe, with the whole Cloystrie, the daunce of Death, the Tombes and Monuments; so that nothing thereof was left but the bare plot of ground, which is since conuerted into a Garden, for the pettie Canons.
(John Stow, A survey of London, 1603, genoptryk fra 1903, side 328)

Billede fra Tottels udgave fra 1554 (genoptryk).
The King ligging eaten of Wormes

Heldigvis overlevede teksten i 12 forskellige manuskripter, og i 1554 blev den trykt bagerst i Richard Tottels udgave af Lydgates "Fall of Princes". Eftersom Stow har forsikret os, at maleriet lignede det i Paris, »the like whereof was painted about S. Innocents cloyster at Paris in France«, er teksten i denne sektion illustreret med Guyot Marchants træsnit fra Paris, 1485.

Teksten fra Ellesmere manuskriptet bruger et bogstav, der ser sådan ud: ȝ. Forhåbentlig er din browser i stand til at vise det. Bogstavet hedder "yogh" og er en blanding af G og Y. Det bruges f.eks. i ȝonge (moderne engelsk: "young"), ȝoure ("your"), briȝt ("bright") og ȝeuen ("given").

Jeg vil forsøge at oversætte dele af teksten fra middel-engelsk til dansk.

Næste
side

Kilder og eksterne links

Fodnoter: (1)

Fire kvinder . . : Tre kvinder er en fast del af dansen, nemlig prinsesse, abbedisse og den kærlighedsfulde adelskvinde.

Desuden har mange af manuskripterne også en kejserinde. Det gælder ikke Ellesmere-manuskriptet, men følgende tekst står i MS Landsdowne 699 (også kaldet L):

The Imperatrix
Lat se your hand / my lady dame Empresse
Have no disdeyn / with me for to daunce
Ye may a side / leyn al your richesse
Your fresh attyres / devises of plesaunce
Your soleyn cheeris / your strange countenaunce
Your clothis of gold / most vncouthly wrouht
Hauyng of deth / ful litel remembrance
But now se weel al is come to nouht.

Responsum
What availeth / gold richesse o[r] perre
Or what availeth / hih blood or lentylnesse
Or what availeth / freshnesse or beaute
Or what is worth / hih porte o[r] straungenesse
Deth seith chek mat / to al sich veyn noblesse
All worldly power / now may me nat availe
Raunsoun kyndrede / frenship nor worthynesse
Syn deth is come / myn hih estat tassaile.


Op til hovedsiden