Dødedans i London, Kilder og ressourcer

Dansen fra St. Pauls Katedral overlever i den del kilder, både handskrevne (manuskripter) og trykte.

Manuskripter

Trinity College R.3.21.
Trinity

Ifølge The Digital Index of Middle English Verse er der 15 gamle manuskripter med teksten fra dødedansen. De deles op i A- og B-tekster.

A-teksterne indeholder John Lydgates for- og efterord, samtlige 67 vers fra Danse Macabre i Paris og 5-6 personer, som Lydgate havde tilføjet. I alt omkring 84 vers.

Ni manuskripter tilhører A-gruppen. Blandt disse er:

To mere, som kan læses på Nettet, men som jeg (endnu) ikke har transskriberet, er:

B-teksterne er fjernere fra deres franske rødder. Lydgate's for- og efterord er droppet, adskillige dansere er droppet, både blandt dem fra Paris og dem, Lydgate havde tilføjet, og der er kommet nye til. Rækkefølgen er anderledes.

Seks manuskripter tilhører B-gruppen. Blandt disse er:

Trykte udgaver

Den første trykte udgave fra 1554, "The Daunce of Machabree"
Lydgate

Teksten blev første gang trykt i en tidebog omkring 1521 af Richard Fakes. Denne bog er gemt bag en betalingsmur, og iøvrigt indeholdt den kun 20 af versene.

Teksten i sin helhed blev første gang trykt i 1554 af Richard Tottel, der placerede teksten bag en anden, større, tekst af Lydgate, nemlig the Fall of Princes.

Teksten blev ledsaget af to træsnit (billedet til venstre), og eftersom det kun var fem år siden, at vægmaleriet i klosteret ved St. Paul's var revet ned, er det muligt, at træsnittet viser, hvordan billedet har set ud.

Desværre er denne bog også skjult bag betalingsmure, men der findes en kritisk udgave af the Fall of Princes og af Tottel's version af dødedansen.

Kopi af Hollar
Hollar, Hollar 1658

Hundrede år senere udgav William Dugdale teksten i The history of St. Pauls Cathedral i 1658. Teksten blev illustreret af en kopi af Tottels træsnit udført af Wenceslaus Hollar (billedet til højre).

Bogen blev genudgivet i 1716, "corrected and enlarged by the author's own hand", men her er der kun en kort omtale af dødedansen. Der henvises godt nok til billedet af Døden, der leder hele samfundet afsted: »viz. the picture of Death leading away all Estates«, men der er hverken tekst eller billede.

Kopi af Finden efter Hollar
Hollar, Hollar 1818

Bogen blev udgivet i 1818 af Henry Ellis, og denne gang var det med både tekst og billede. Alle Hollars kobberstik, inklusive dødedansen, var blevet dygtigt kopieret af William Finden (billedet til venstre).

Dugdale skrev også et værk i tre bind om engelske klostre og kirker: Monasticon Anglicanum. Tredje bind udkom i 1673 med både tekst og Hollar's kobbertryk .

Tredje bind blev genudgivet i 1683, men i virkeligheden var denne genudgivelse bare nogle ark, der var blevet tilovers i 1673, der nu blev forsynet med en ny forside. Derfor er teksten og billedet stadig på de samme sider.

I 1693 blev der udgivet et "epitome" i 3 dele (udgivet i ét bind). Det var en opsummering på engelsk af Dugdale's tre bind, hvor dansen omtales ganske kort: »The dance of death (formerly painted about the Cloyster of St. Pauls) was in French by one Machabree and translated into old English Verse by Dan John of Lydgate, Monk of Bury […]« (bind 3, side 302-303).

I 1718 blev der udgivet en engelsk oversættelse (i virkeligheden var der snarere tale om endnu et "epitome"): »Monasticon Anglicanum: Or, The History of the Ancient Abbies, Monasteries […]«, formentlig af John Stevens. Bogen indeholder en del af Hollar's kobbertryk, men ikke af dødedansen. Teksten fra dødedansen gengives på side 333 og frem.

Kopi efter Hollar
Hollar, Hollar 1790

Da Hollar's kopier af Holbein's dødedans blev genoptrykt år 1790-1816, var det med forord af Francis Douce. Til disse bøger blev der tilføjet en kopi af den procession, Hollar havde fremstillet for Dugdale (billedet til højre).

De forskellige oplag havde ofte et kapitel bagerst med overskriften »The Dance of Macaber«, der beskrev dødedansen i St. Paul's. Mærkelig nok var det kun de færreste af disse oplag, der også gengav selve teksten.

Sent genoptryk af Hollar
Hollar (i farver, Hollar 1853

En af de få oplag med genoptryk af Hollar, der indeholdt teksten, udkom i 1853. Men da oplaget kun var 21, er denne bog svær at støve op i dag, og da der kun var 13 kobbertryk, har der formentlig kun været trykt ganske få vers.

I 1856 udgav Anatole de Montaiglon en kopi af Holbein's dødedans-alfabet udført af Heinrich Lödel og dekoreret med Léon le Maires kopier af Simon Vostre's marginaler. Den engelske titel blev "The Celebrated Hans Holbein's Alphabet of Death illustrated with old borders engraved on wood". Men da der kun var 24 bogstaver, blev der kun bragt 24 vers ud af de 84.

Yderligere information