Dødedans i London, William Dugdale

Kopi af Hollar
Hollar, Hollar 1658

Den første, der trykte hele teksten til dødedansen fra klosteret ved St. Paul's katedral var Richard Tottel i 1554. Denne bog er ganske sjælden (og tillægget med dødedansen er endnu sjældnere), så for praktiske formål er den ældste trykte tekst den, der blev udgivet af William Dugdale i hans to værker: The history of St. Pauls Cathedral og Monasticon Anglicanum.

The history of St. Pauls Cathedral

104 år efter Tottel, i 1658, udgav William Dugdale bogen The history of St. Pauls Cathedral. Bogen var illustreret med mange kobberstik udført af Wenceslaus Hollar.

Dugdale kom kort ind på dødedansen: »On the VValls whereof was richly portraied the Dance of Death, (viz. the picture of Death leading away all estates) at the charge of Jenkyn Carpenter […]« (side 131-132). Den korte omtale bygger mest på Stow's informationer (som Stow havde fundet i Trinity-manuskriptet), men Dugdale tilføjede, at Lydgate var »one of our famous old Poets«, og at han derfor havde tilføjet versene i et appendiks: »VVhich verses I have thought worthy to place in my Appendix«.

Teksten blev bragt som nr. 42 i appendikset, og Hollar skabte en kopi af Tottels træsnit (billedet øverst til højre).

Det var ikke kun billedet, der var en kopi af Tottel; teksten var også den samme.

Kopi af Finden efter Hollar
Hollar, Hollar 1818

Bogen blev genudgivet i 1716, "corrected and enlarged by the author's own hand", men her er der kun en kort omtale af dødedansen. Der henvises godt nok til Hollar's kobberstik: »viz. the picture of Death leading away all Estates«, men denne gang skriver Dugdale ikke, at han har fundet versene "værdige til af placere i mit appendiks". Der er derfor hverken tekst eller billede.

Bogen blev udgivet i 1818 af Henry Ellis, og denne gang var det med både tekst og billede. Alle Hollars kobberstik, inklusive dødedansen, var blevet dygtigt kopieret af William Finden (billedet til venstre). I modsætning til havd man skulle tro, er teksten en kopi af Monasticon, 1673, og ikke af The history of St. Pauls Cathedral fra 1658.

Monasticon Anglicanum

Londons brand i 1666 (bemærk dødedansen i øverste venstre hjørne)
St Paul's

Dugdale skrev også et værk i tre bind på latin om engelske klostre og kirker: Monasticon Anglicanum. Bind 1 udkom i 1655, og bind 2 i 1661.

Tredje bind udkom i 1673, men i mellemtiden havde London været udsat for den store brand i 1666. Branden ramte også St. Paul's Katedral, hvor 300 eksemplarer af The history of St. Pauls Cathedral var gået til grunde. En del af Hollar's kobberplader var også beskadigede og måtte repareres.

Dødedansen ligner dog sig selv, og appendikset var åbenbart det samme som i The history of St. Pauls Cathedral, for afsnittet med de 84 vers og Hollar's kobberstik er stadig nr. 42. Teksten er lidt ændret i forhold til 1658, og det er denne version, der er grundlag for de senere oplag

Tredje bind blev genudgivet i 1683, men i virkeligheden var dette oplag bare nogle ark, der var blevet tilovers i 1673 og nu blev forsynet med en ny forside. Derfor er teksten og billedet stadig på de samme sider, som i 1673-udgaven.

I 1693 blev der udgivet et "epitome" i 3 dele (udgivet i ét bind). Det var en opsummering på engelsk af Dugdale's tre bind, hvor dansen omtales ganske kort: »The dance of death (formerly painted about the Cloyster of St. Pauls) was in French by one Machabree and translated into old English Verse by Dan John of Lydgate, Monk of Bury […]« (bind 3, side 302-303).

I 1718 blev der udgivet en engelsk oversættelse (i virkeligheden var der snarere tale om endnu et "epitome"): »Monasticon Anglicanum: Or, The History of the Ancient Abbies, Monasteries […]«, formentlig af John Stevens. Bogen indeholder en del af Hollar's kobberstik, men ikke af dødedansen. Teksten fra dødedansen gengives på side 333 og frem.

Francis Douce

Kopi efter Hollar
Hollar, Hollar 1790

Da Hollar's kopier af Holbein's dødedans blev genoptrykt år 1790-1816, var det med forord af Francis Douce. Til disse bøger blev der tilføjet en kopi af den procession, Hollar havde fremstillet for Dugdale (billedet til højre).

De forskellige oplag havde ofte et kapitel bagerst med overskriften »The Dance of Macaber«, der beskrev dødedansen i St. Paul's. Mærkelig nok var det kun de færreste af disse oplag, der også gengav selve teksten. Teksten fra en kopi af Dugdale's 1673-oplag med gamle fejl som "fronm" i stedet for "froum" og "helyen" i stedet for "helpen".

Sent genoptryk af Hollar
Hollar (i farver, Hollar 1853

En af de få oplag med genoptryk af Hollar, der indeholdt teksten, udkom i 1853. Men da oplaget kun var 21, er denne bog svær at støve op i dag, og da der kun var 13 af Hollar's kobberstik, har der formentlig kun været trykt ganske få vers.

Yderligere information