La Danse Macabre

Autoriteten / forfatteren introducerer dansen.
Cimetière des Innocents

Den første dødedans i verden var formodentlig den på muren til kirkegården Cimetière des Innocents i Paris. Det var den dans, Lydgate oversatte til engelsk, og som kan kaldes alle dødedanses moder.(1) Når prædikanten i Lübeck starter med: »Och redelike creatuer«, og prædikanten i Heidelberg's blokbog starter med: »O deser werlde weysheit kint«, peger de tilbage på la Danse Macabre i Paris, hvor autoriteten (til venstre) starter sin formaning med »O creature roysonnable«.

I denne sektion:

Dansen på muren i Cimetière des Innocents blev malet fra august 1424 til fasten 1425. Dette var en relativt rolig periode i 100-års krigen, og både tekst og billeder er fyldt med satire og slapstick. Den buttede abbed får at vide, at den fedeste rådner først: »Le plus gras est premier pourry«. Døden laver øjne(!) til ridderen og trækker den uringlas­bærende læge i skridtet. Vi får dog ikke at vide, om dansen startede i begyndelsen af de 40 dage, samtidig med karnevalsløjerne, eller om de magre dødninge blev præsenteret under selve fasten.

Franciskanermunk og barn
Guy Marchant, Franciskanermunk og barn

Ikke bare er la Danse Macabre verdens første dødedans, men den ser ud til at have været fremstået komplet og fuldt færdig med en autoritet, der indleder dansen, og 30 par, der starter med pave og kejser og derefter følger en streng hierarkisk rækkefølge med skiftevis gejstlige og verdslige deltagere. Dansen afsluttes med en død konge og endnu en autoritet, der giver digtets morale. Bortset fra den døde konge, som franskmændene har beholdt for sig selv, er det denne model alle andre dødedanse følger.

De 67 vers er alle på 8 linier og rimene følger mønsteret A, B, A, B, B, C, B, C. Den sidste linie er altid en slags motto.

Den bigotte kvinde og narren
Guy Marchant, Bigot kvinde og nar

I modsætning til de andre dødedanse er der ingen kvinder i La Danse Macabre, men der findes en anden — lidt yngre — tekst, hvor der kun optræder kvinder. Dette digt hedder meget passende: La Danse Macabre des Femmes, og vi kender det fra en håndfuld manuskripter, hvor der deltager mellem 30-32 kvinder.

Guy Marchant udgav også denne tekst år 1486, og han strømlinjede den, så den fulgte samme model som mændenes dans med fire musikere i starten og en død dronning til sidst. Fem år senere, i 1491, havde han fået fremstillet træsnit til alle kvinderne, der nu var oppe på 36.

Guy Marchant må have ramt en trend med den 60 år gamle tekst, for hurtigt opstod der kopier. Ikke bare i Paris: Petit Laurens, Nicole de la Barre og Antoine Vérard, men også i andre byer som Troyes, Rouen, Genève og Lyon. Selv bøger med fromme bønner blev dekoreret med de 30 mænd og 36 kvinder, nemlig de tidebøger, der blev udgivet af Simon Vostre, Guillaume Godard, Thielman Kerver, Jacobinus Suigus og Marcus Reinhart.

Denne sektion er dedikeret til Michael J. Hurst, forfatter til
pre-Gébelin Tarot History,
der gav mig stødet og opmuntringen til at gå i gang med opgaven.

Dans godt, min ven.

Lad dansen
starte

Oversættelser

På disse sider præsenterer jeg de tekster og billeder, der er tilgængelige på Internettet. Der er desværre ikke nær så mange, som man skulle tro. En ting, der ikke tilbydes her, er en oversættelse af teksten. Teksten er oversat adskillige gange, hvoraf flere kan findes på Nettet.

Ressourcer

La Danse Macabre i Paris

Autoritet
Guy Marchant 1486: Autoritet
Musikere
Guy Marchant 1486: Musikere
Pave og kejser
Guy Marchant 1486: Pave og kejser
Kardinal og konge
Guy Marchant 1486: Kardinal og konge
Legat og hertug
Guy Marchant 1486: Legat og hertug
Patriark og connétabel
Guy Marchant 1486: Patriark og connétabel
Ærkebiskop og ridder
Guy Marchant 1486: Ærkebiskop og ridder
Biskop og adelsmand
Guy Marchant 1486: Biskop og adelsmand
Abbed og foged
Guy Marchant 1486: Abbed og foged
Astrolog og borger
Guy Marchant 1486: Astrolog og borger
Kannik og købmand
Guy Marchant 1486: Kannik og købmand
Skolemester og soldat
Guy Marchant 1486: Skolemester og soldat
Karteuser og sergent
Guy Marchant 1486: Karteuser og sergent
Munk og ågerkarl
Guy Marchant 1486: Munk og ågerkarl
Læge og frier
Guy Marchant 1486: Læge og frier
Advokat og troubadour
Guy Marchant 1486: Advokat og troubadour
Sognepræst og bonde
Guy Marchant 1486: Sognepræst og bonde
Promotor og fængselsvagt
Guy Marchant 1486: Promotor og fængselsvagt
Pilgrim og hyrde
Guy Marchant 1486: Pilgrim og hyrde
Franciskanermunk og barn
Guy Marchant 1486: Franciskanermunk og barn
Degn og eremit
Guy Marchant 1486: Degn og eremit
Hellebardist og nar
Guy Marchant 1486: Hellebardist og nar
Forfatter og død konge
Guy Marchant 1486: Forfatter og død konge
Tre levende
Guy Marchant 1486: Tre levende
Tre døde
Guy Marchant 1486: Tre døde
Kvinder
Guy Marchant 1486: Kvinder
Chorea ab Eximio
Guy Marchant 1490: Chorea ab Eximio
Chorea ab Eximio
Guy Marchant 1490: Chorea ab Eximio
Autoritet 1491
Guy Marchant 1491: Autoritet 1491

La danse macabre des femmes

Autoritet
Guy Marchand 1499: Autoritet
Musikere
Guy Marchand 1499: Musikere
Dronning og Hertuginde
Guy Marchand 1486: Dronning og Hertuginde
Regent og ridderfrue
Guy Marchand 1491: Regent og ridderfrue
Abbedisse og adelsdame
Guy Marchand 1491: Abbedisse og adelsdame
Priorinde og ung kvinde
Guy Marchand 1491: Priorinde og ung kvinde
Borgerinde og enke
Guy Marchand 1491: Borgerinde og enke
Købmandsfrue og fogedkone
Guy Marchand 1491: Købmandsfrue og fogedkone
Brud og sød kone
Guy Marchand 1491: Brud og sød kone
Jomfru og teologinde
Guy Marchand 1491: Jomfru og teologinde
Nygift og gravid
Guy Marchand 1491: Nygift og gravid
Kammerpige og husholderske
Guy Marchand 1491: Kammerpige og husholderske
Gammeljomfru og franciskanernonne
Guy Marchand 1491: Gammeljomfru og franciskanernonne
Gæstfri kvinde og amme
Guy Marchand 1491: Gæstfri kvinde og amme
Hyrdinde og kvinde med krykker
Guy Marchand 1491: Hyrdinde og kvinde med krykker
Landsbykvinde og gammel kvinde
Guy Marchand 1491: Landsbykvinde og gammel kvinde
Gensalgskvinde og frierinde
Guy Marchand 1491: Gensalgskvinde og frierinde
Jordemoder og ung pige
Guy Marchand 1491: Jordemoder og ung pige
Nonne og heks
Guy Marchand 1491: Nonne og heks
Bigot kvinde og nar
Guy Marchand 1491: Bigot kvinde og nar
Forfatter og død dronning
Guy Marchand 1499: Forfatter og død dronning

Fodnoter: (1)

»It is this French mural that appears to have been the origin of all later artistic examples of a medieval motif that has proved to be as inspirational as no other from this period«.

(Hartmut Freytag i forordet til Mixed Metaphors: The Danse Macabre in Medieval and Early Modern Europe, 2011)

For detaljer om "dato" og "datering", se starten af denne side: Datering af la Danse Macabre.