Manuskripter fra Sankt-Victor

Lexclamation des os sainct Innocent. Genoptryk fra 1860.
St. Innocents, Sainct Innocent

To eller tre af de ældste tekstvidner til La Danse Macabre stammer fra Sankt-Victor Abbedi i Paris.

I forbindelse med et genoptryk af en gammel tekst (billedet højre) benyttede bogsamleren Paul Lacroix anledningen til at omtale et gammelt katalog fra Sankt-Victor abbedi:

Le catalogue de la bibliothèque de Saint-Victor, rédigé en 1506 par Claude de Grandrue (fonds Saint-Victor, n° 1122), les annonce en ces termes, dans un recueil qu'il intitule: Tractatus principales, editi à magistro Johanne de Gersonio (pupitre NN, n° 7): Est La Dance Macabre prout habetur apud sanctos Innocentes. La description d'un autre manuscrit (pupitre TT, n° 12) offre aussi une variante très-significative dans l'indication de cette pièce, qui fut imprimée pour la première fois en 1485, à Paris, par Guy Marchant: Dictamina Choree Machabre prout sunt apud Innocentes Parisius.
(P.-L. Jacob, bibliophile (pseudonym for Paul Lacroix), Le Bibliophile illustré, 1862, side 159)

Kort af Truschet & Hoyau, ca. 1550.
De to pile viser placeringen af henholdsvis St. Innocens og St. Victor
St. Innocents, St. Victor

Bortset fra at årstallet er 1514, og ikke 1506, er det altsammen rigtigt: Den ene bog er katalogiseret som "traktater af Jean Gerson" og i denne samling af traktater er der en tekst, der sammenfattes som: »La Dance Macabre prout habetur apud sanctos Innocentes«, altså: "La Danse Macabre, sådan som vi finder den ved St. Innocents". Den anden bog har en tekst, der beskrives som: »Dictamina Choree Machabre prout sunt apud Innocentes Parisius«, altså: "Ordene fra danse macabre sådan som vi finder ved [St.] Innocents, Paris".

På dette grundlag mente Paul Lacroix, at den tekst, som vi især kender fra de trykte bøger fra 1485 og frem, er den samme, som stod på kirkegårdsmuren i St. Innocents, og at forfatteren var Jean Gerson.

Vi ved ikke, hvad reaktionen var på Lacroix's opdagelse, men eftersom "Lexclamation des os sainct Innocent" kun udkom i 50 eksemplarer, har reaktionen nok været begrænset.

Tolv år senere mente Valentin Dufour, at disse oplysninger havde været ignoreret længe nok:

Kort af Truschet & Hoyau, ca. 1550.
St. Victor Abbedi
St. Victor

Longtemps on a ignoré de qui étaient ces vers. M. P. Lacroix (bibliophile Jacob)(1), le premier, a signalé Gerson comme en étant l'auteur.

Deux manuscrits provenant de l'ancienne abbaye de Saint-Victor ne permettent guère d'en douter; ils sont à la Bibliothèque nationale.

Le premier, au milieu de traités et de sermons en latin de Gerson, contient la Dance macabre prout habetur apud Sanctum Innocentem(2) .

Le second, parmi des traités en français, renferme les vers sur la Dance Macabre : «Dictamina choree macabre prout sunt apud Innocentes parisius(3)

(Valentin Dufour, La dance macabre des Saints Innocents de Paris, 1874, side 86)

J. Gerson 1425
Valentin Dufour, Dufour

Valentin Dufour supplerede med et tredje manuskript, Ms. Lille 139. Dette manuskript var indbundet sammen med en trykt udgave af Gersons værker. Derefter var Dufour helt overbevist om, at Gerson var forfatter til La Danse Macabre, og hans genoptryk af teksten startede med en flot forside (billedet til venstre), hvor teksten blev tilskrevet J. Gerson.

Her vil jeg ikke bruge meget tid på Gerson. Det ene manuskript, som indeholder traktater af Gerson, er i dag katalogiseret af BNF som »Traités de Jean de Gerson, Nicolas de Clémangis et Vincent Ferrier«. Altså traktater af mindst tre forskellige forfattere. Og det er meget muligt, at Biblioteket i Lille har valgt at indbinde en trykt bog af Gerson sammen med et manuskript, men dette manuskript indeholder også masser af andre tekster, som f.eks. en prædiken af Albertus, ærkebiskoppen af Köln, og Eremitten Philiberts vision, og dem er der jo ingen, der har beskyldt Gerson for at have skrevet.

Jeg vil hellere kigge på den anden del: I modsætning til Lacroix, "glemte" Dufour at fortælle, at påstandene om, at manuskripterne videregiver teksten fra benhuset i St. Innocents, ikke kommer fra manuskripterne selv, men fra et katalog.

Man kan dårligt læse Dufour anderledes end, at skribenterne selv bedyrede, at de var ved at kopiere teksten frisk fra vægmaleriet, der på det tidspunkt måske kun har været fem år gammelt.

Og sådan er der mange, der har læst Dufour.

Det ene manuskript, NN 7

NN 7: Fra kataloget.
Katalog
Fra indholdsfortegnelsen i selve manuskriptet:
La dance macabre prout habetur apud sanctum innocentium.64.
indeks

Kataloget er udført af abbediets bibliotekar, Claude de Grandrue, og har en indholdsfortegnelse til hvert manuskript.

Til venstre ser vi katalog-opslaget for NN 7. Bogen kaldes "traktater af Johannes Gerson", og herefter kommer indholdsfortegnelsen. Afsnittet med »La Dance Macabre prout habetur apud sanctos Innocentes« starter på side 64.

NN 7 / Ms Latin 14904. Overskriften siger: "La dance macabre".
Ms Latin 14904

Men det pudsige er, at abbediet har sat en lignende indholdsfortegnelse ind forrest i selve manuskriptet.

I dag hedder manuskriptet BNF Latin 14904, og vi ser et klip af indholdsfortegnelsen til højre. Indholdet er omtrent det samme: Bogen indeholder traktater af Gerson, og indholdsfortegnelsen siger: »La dance macabre prout habetur apud sanctum innocentium.64.« (billedet til højre).

De to indholdsfortegnelser er begge lige ulæselige, men de er ikke helt ens. F.eks. siger kataloget »sanctos Innocentes« (ligesom Lacroix citerede), mens bogen selv siger »Sanctum Innocentium«(1) (Dufour skrev "Innocentem").

Men hvad betyder det altsammen? Hvis vi kigger på selve kapitlet (billedet til højre), kan vi se, at overskriften er "La Dance macabre". De to indholdsfortegnelser gentager altså begge denne franske overskrift, tilføjer på latin, at vi finder den samme tekst ved St. Innocents, og at dette kapitel starter på side 64: »La dance macabre prout habetur apud sanctum innocentium.64.«.

Det andet manuskript, TT 12

Fra kataloget.
Katalog
TT 12 / Ms Fr. 25550. Selve kapitlet har ingen overskrift.
Français 25550

Det andet manuskript hedder i dag BNF Fr. 25550. Vi ser de to indholdsfortegnelser til venstre.

Fra manuskriptet: /Dictamina Choree Machabre prout sunt apud Innocentes Parisius.235./
Indeks i manuskriptet

Denne beskrivelse er lidt anderledes: »Dictamina Choree Machabre prout sunt apud Innocentes Parisius.235«. Forskellen skyldes, at denne gang har kapitlet ikke selv nogen overskrift at citere (billedet til højre). Derfor siger indholdsfortegnelsen bare: "Ordene fra Danse Macabre som vi finder ved [St.] Innocent i Paris".

Kataloget og Indekset

Dictamina
indeks
Dance
indeks

Som Lacroix skrev, havde kataloget nr. 1122. Der findes også et indeks til kataloget, der havde nummer 1123, og efter at have ødelagt øjnene på den gnidrede skrift i kataloget er det en sand lise for øjnene at kigge i dette indeks.

Til venstre kan vi se, at "Dictamina Choree Machabre" befinder sig i TT 12.

Til højre under "Dance Machabree" finder vi — som ventet — NN 7, men også et sted mere: KK 13.

Der er altså et manuskript mere, som Lacroix og Dufour havde overset.

Det tredje manuskript

KK 13: Item in gallico La Dance macabre sicut habetur apud Innocentes.245
Katalog

Ifølge indekset skulle der være et tredje udgave af La Dance Macabre et eller andet sted i manuskript KK 13. Vi er efterhånden blevet helt hjemmevant med kataloget, så vi slår KK 13 op og finder: »Item in gallico La Dance macabre sicut habetur apud Innocentes.245.«(2)

Fra indholdsfortegnelsen: La dance macabree
Indeks

Det vil sige, at der igen er tale om en fransk tekst: »in gallico« med overskriften: »La Dance macabre«, sådan som vi finder ved (St.) Innocents: »sicut habetur apud Innocentes« på side 245.

Det omtalte manuskript hedder i dag BNF Lat. 15163, og indholdsfortegnelsen i starten af bogen ender med »La Dance macabree« (billedet til højre). Desværre ender sporet her, for i dag mangler der en masse sider fra manuskriptet inklusive de sider, der engang har indeholdt La danse Macabree.

 

Opsummering: Påstanden om, at manuskripterne er kopier af dansen på kirkegårdsmuren i St. Innocents stammer ikke fra de oprindelige skribenter, men fra abbediets bibliotekar. Det eneste disse citater fortæller os er altså, at Claude Grandrue næsten 100 år senere i 1514, mente, at teksten i manuskripterne mindede ham om den på kirkegården ved St. Innocents.

På den anden side må vi ikke glemme, at teksten selv erklærer, at den stammer fra et maleri: »Hec pictura decus […]«.

Eksterne links

Yderligere oplysninger

Fodnoter: (1) (2)

Sophie Oosterwijk gør opmærksom på, at forskellen på "sanctos Innocentes" og "Sanctum Innocentium" er, at i det første tilfælde er kirken dedikeret til de uskyldige ofre fra barnemordet i Betlehem, i sidste tilfælde er den dedikeret til en enkelt Sankt Innocent.

Se "Depicte ones on a walle" fodnote 12 og 58.

Faktisk er teksten svær at læse. Jeg citerer Gilbert Ouy, Les manuscrits de l'abbaye de Saint-Victor.