Antoine Vérard

Franciskaner og barn.
Dette eksemplar er trykt 26 juni 1492.
Antoine Vérard, Franciskanermunk og barn

Guy Marchants bøger om La Danse Macabre er berømte, bl.a. på grund af deres store og flotte træsnit. Men de træsnit, der blev udgivet i samme periode af Antoine Vérard, er lige så flotte, og det er ikke så mærkeligt. Det er nemlig den samme mand, Pierre le Rouge, der har fremstillet begge serier, og det er vanskeligt at foretrække den ene fremfor den anden.

Det er også svært at sige, hvem der er ældst. Det fremgår af kolofonen til Guy Marchant's førsteudgave, at den er trykt 28. september 1485. Derimod er den sidste del af kolofonen på Gallica's eksemplar af Vérard (se eksternt link) slettet, så vi ikke kan læse andet end, at den er trykt i Paris: »Cy finist la dance Macabre historiee et augmentee De plusieurs nouueaux personnages et beaux dits. Et les trois mors & trois Vifs ensemble nouuellement ainsi composee et imprimee a paris [… … …]«.

Bibliothèque Nationale de France skriver bare "omkring 1500", mens Henri Monceaux (se eksternt link) gætter på 1485. Det sidste bygger på, at Vérard ikke har nogle af de figurer, som Marchant havde tilføjet i 1486-udgaven, som for eksempel de fire musikere, legaten og hertugen.

Selvom træsnittene er lavet af den samme mand og gengiver det samme maleri på kirkegårdsmuren i St. Innocents, er de ikke ens. Det gælder også billedernes opbygning, hvor der i Vérards billeder er en lodret søjle i midten af hvert billede. Denne søjle adskiller dog ikke danserne mere, end at Døden til venstre næsten konstant rækker hånden ind til danseren til venstre (billedet øverst til venstre).

Dette eksemplar på fem sider i farver er trykt i 1491/92
Antoine Vérard, Danse Macabre

Indholdet minder meget om Marchant's bøger (som det også fremgår af kolofonen): De 30 dansere fra kirkegårdsmuren i St. Innocents med en autoritet i begyndelse og enden. Den afsluttende autoritet har dog et ekstra vers, »Bon y fait penser soir et main«, der ikke er med nogen af de gamle manuskripter, og som Guy Marchant først havde med i 1486-udgaven.

Derefter kommer legenden om de tre levende og tre døde (det må være de »plusieurs nouueaux personnages«, der blev omtalt i kolofonen). Derefter en ballade med 3 × 16 + 5 linier, hvor omkvædet er: »Homme deffait et a perdicion«, og til sidst et latinsk digt på 5 linier, der tilskrives Jean de Rochechouart, og som roser trykkekunsten (det må så være de lovede »beaux dits«). Til allersidst kommer (resterne af) kolofonen, som vi allerede har set.

Udgivelsen til højre er anderledes. Den består af en frontispice med det franske våbenskjold og 5 sider. Siderne er ret store, 56 × 39 cm, så de 5 sider er nok til autoriteten, de tredive dansere, den døde konge, de tre levende og de tre døde. Der er ingen kolofon.

Danse Macabre
Antoine Vérard 1486: Danse Macabre
Danse Macabre
Antoine Vérard 1486: Danse Macabre
Danse Macabre
Antoine Vérard 1486: Danse Macabre
Danse Macabre
Antoine Vérard 1486: Danse Macabre
Danse Macabre
Antoine Vérard 1486: Danse Macabre
Karteuser og sergent
Antoine Vérard 1492: Karteuser og sergent
Munk og ågerkarl
Antoine Vérard 1492: Munk og ågerkarl
Advokat og troubadour
Antoine Vérard 1492: Advokat og troubadour
Præst og bonde
Antoine Vérard 1492: Præst og bonde
Franciskanermunk og barn
Antoine Vérard 1492: Franciskanermunk og barn
Frontispice
Antoine Vérard 1492: Frontispice
Autoritet
Antoine Vérard 1492: Autoritet
Pave og kejser
Antoine Vérard 1492: Pave og kejser
Kardinal og konge
Antoine Vérard 1492: Kardinal og konge
Patriark og connétabel
Antoine Vérard 1492: Patriark og connétabel
Ærkebiskop og ridder
Antoine Vérard 1492: Ærkebiskop og ridder
Biskop og adelsmand
Antoine Vérard 1492: Biskop og adelsmand
Abbed og Foged
Antoine Vérard 1492: Abbed og Foged
Astrolog og borger
Antoine Vérard 1492: Astrolog og borger
Kannik og købmand
Antoine Vérard 1492: Kannik og købmand
Karteuser og sergent
Antoine Vérard 1492: Karteuser og sergent
Munk og ågerkarl
Antoine Vérard 1492: Munk og ågerkarl
Læge og frier
Antoine Vérard 1492: Læge og frier
Advokat og troubadour
Antoine Vérard 1492: Advokat og troubadour
Sognepræst og bonde
Antoine Vérard 1492: Sognepræst og bonde
Franciskanermunk og Barn
Antoine Vérard 1492: Franciskanermunk og Barn
Degn og eremit
Antoine Vérard 1492: Degn og eremit
Død konge og autoritet
Antoine Vérard 1492: Død konge og autoritet
De tre døde
Antoine Vérard 1492: De tre døde
De tre levende
Antoine Vérard 1492: De tre levende
Quentell
Antoine Vérard 1497: Quentell

Eksterne links

Yderligere information


Op til La Danse Macabre