Danse macabre, Troyes, efter 1766

Troyes, efter 1766. Den ringe kopi bruges på forsiden og på side 54.
Garnier, Troyes 1766

På forrige side så vi, hvordan familien Oudot i over 100 år, fra ca. 1600 til 1729, udgav den parisiske "Danse Macabre", og hvordan de gamle træsnit blev erstattede af kopier.

Bogen til venstre er udgivet af Jean-Antoine Garnier (1742-1780), der var aktiv som forlægger/bogtrykker 1766-1780.

Bogen har ikke noget udgivelsesår, men forsiden siger »avec permission«, og på den bagerste side reproduceres den kongelige tilladelse, som hans farfar, Pierre Garnier, havde fået i 1728. Tilladelsen omfatter ca. 10 specifikke titler, herunder "La grande danse macabre".

Den gode kopi bruges på side 3 og 34
Garnier, Troyes 1766

Her er der lavet en ny kopi af dødningemusikerne, og denne gang er det tydeligt, at der er tale om en kopi. Kopisten har dårligt nok gidet at kopiere planterne i baggrunden. Og man undrer sig over, hvorfor det har været nødvendigt at lave en så dårlig kopi. Garnier var nemlig også i besiddelse af den gode kopi — den som familien Oudot havde brugt siden 1641 — men den bruges inde i bogen (billedet til højre).

Forklaringen kan hænge sammen med, at adressen på forsiden af denne bog er den samme som på Oudot's 1700 og 1729-oplag: Ruë du Temple. I 1762 ønskede Jean-Antoine Garnier's far, Jean Garnier, at udvide forretningen, så han købte huset på hjørnet af Rue du Temple af Jean IV Oudot's enke.

Det ser ud til, at familien Garnier overtog de gode kopier sammen med Oudot's værksted, så måske stammer de dårlige kopier fra bedstefar Pierre's 1728-oplag? Det kunne også forklare, hvorfor Jean-Antoine Garnier har placeret den dårlige kopi på forsiden, af veneration for sin farfar, men har gemt den gode kopi af vejen til indvendig brug.

Den levende dronning får den dårlige kopi.
Garnier, Troyes 1766
Den døde dronning får den gode kopi.
Garnier, Troyes 1766

Vi ser et lignende fænomen med den døde dronning til sidst i dansen. Udgiveren har illustreret denne scene med et billede af den levende dronning fra Oudot's 1641-oplag (billedet til højre).

Men billedet er ikke det samme, som det der illustrerer den levende dronning (til venstre). Det er nemlig en ringere kopi uden planter i baggrunden.

Kardinalen er underskrevet "VERNIE".
Troyes Vernie

Noget lignende gør sig gældende med den døde konge. Han bliver også illustreret med et billede af den levende konge, men her er det den samme ringe kopi, der bruges begge steder. Dette træsnit er iøvrigt det eneste, der er signeret: Nedenunder kardinalen og kongen står der "VERNIE", så træskæreren hed åbenbart Vernier.

Astrolog og borger får den gode kopi
Garnier, Astrolog og borger
Advokat og troubadour får den dårlige kopi
Garnier, Advokat og Troubadour

Vi så på den forrige side om Oudot, hvordan træsnittet med astrolog og borger må have været forsvundet, og hvordan udgiveren istedet brugte træsnittet med advokat og troubadour to gange.

Her gælder det igen, at det kun er de eksisterende træsnit, der bliver kopieret. Garnier har ikke haft et eksemplar af Miroer Salutaire, og når et billede var væk, var det væk.

Til gengæld havde han jo to sæt af kopier, så han brugte den gode kopi af advokat og troubadour til at illustrere astrolog og borger (billedet til venstre), mens advokaten og troubadouren selv fik den dårlige kopi (billedet til højre).

Autoriteten er en dødning.
Garnier, Troyes 1728
Autoriteten er april måned.
Garnier, Troyes 1766

Udgiverne har været meget kreative, da de skulle illustrere de autoriteter, der indleder de to danse. De har grebet dybt i kassen med (kopier af) gamle træsnit fra de gamle hyrdekalendere.

Den autoritet, der indleder mændenes dans, illustreres med et billede af en dødning med kiste, mens autoriteten, der indleder kvindernes dans, illustreres med et billede af april måned.

 

Træsnittene fik endnu en renæssance i 1862.

Paris,
1862

Eksterne links

Yderligere oplysninger


Op til Troyes