Grand Dance Macabre, Troyes, 1641

Troyes, 1641
Nicolas Oudot, Titel

På den forrige side så vi, hvordan Nicolas Oudot udgav en Danse Macabre, hvor han brugte de originale træsnit fra Paris.

Bogen til venstre er også udgivet af Nicolas Oudot, men det er formentlig ikke den samme person. Sandsynligvis blev den forrige bog udgivet af Nicolas I Oudot (ca. 1565-1636), mens nærværende bog er udgivet af sønnen, Nicolas II Oudot (1616-1692) i 1641.

Men det er ikke kun Nicolas Oudot, der er anderledes. Det gælder også de fire dødninge-musikere på forsiden, som vi har kendt og elsket siden 1486. De er dygtigt og detaljeret kopieret, men hvis man sammenligner med originalen, ser man, at det er en kopi med en grovere streg. Søjlerne på siderne og arkaderne foroven er skåret væk.

Autoritet
Nicolas Oudot, Autoritet

Det samme gælder de øvrige træsnit: De er alle kopier, og især i starten er mange af dem ganske gode. Der er dog en enkelt undtagelse; Autoriteten (billedet til højre) er det originale træsnit fra 1491, men i forhold til det originale billede er øverste, højre hjørne og hele højre side skiftet ud. Søjlen er rykket til venstre.

Som nævnt har der manglet to træsnit siden 1531, og det gør de stadig i dette oplag. Nicolas II Oudot har ikke kunnet kopiere de træsnit, der var forsvundne.

 

Men dette er kun begyndelsen, for bøgerne blev genoptrykt mange år endnu i Troyes af familien Oudot

Troyes,
omkring 1700

Titel
Nicolas Oudot 1641: Titel
Autoritet
Nicolas Oudot 1641: Autoritet
Fire musikere
Nicolas Oudot 1641: Fire musikere
Pave og kejser
Nicolas Oudot 1641: Pave og kejser
Kardinal og konge
Nicolas Oudot 1641: Kardinal og konge
Legat og hertug
Nicolas Oudot 1641: Legat og hertug
Patriark og connétabel
Nicolas Oudot 1641: Patriark og connétabel
Ærkebiskop og ridder
Nicolas Oudot 1641: Ærkebiskop og ridder
Biskop og adelsmand
Nicolas Oudot 1641: Biskop og adelsmand
Abbed og foged
Nicolas Oudot 1641: Abbed og foged
Astrolog og borger
Nicolas Oudot 1641: Astrolog og borger
Kannik og købmand
Nicolas Oudot 1641: Kannik og købmand
Skolemester og soldat
Nicolas Oudot 1641: Skolemester og soldat
Karteuser og sergent
Nicolas Oudot 1641: Karteuser og sergent
Munk og ågerkarl
Nicolas Oudot 1641: Munk og ågerkarl
Læge og frier
Nicolas Oudot 1641: Læge og frier
Advokat og troubadour
Nicolas Oudot 1641: Advokat og troubadour
Præst og bonde
Nicolas Oudot 1641: Præst og bonde
Promotor og fængselsvagt
Nicolas Oudot 1641: Promotor og fængselsvagt
Pilgrim og Hyrde
Nicolas Oudot 1641: Pilgrim og Hyrde
Franciskanermunk og barn
Nicolas Oudot 1641: Franciskanermunk og barn
Degn og eremit
Nicolas Oudot 1641: Degn og eremit
Hellebardist og Nar
Nicolas Oudot 1641: Hellebardist og Nar
Tre levende
Nicolas Oudot 1641: Tre levende
Tre døde
Nicolas Oudot 1641: Tre døde
Autoritet
Nicolas Oudot 1641: Autoritet
Fire musikere
Nicolas Oudot 1641: Fire musikere
Dronning og hertuginde
Nicolas Oudot 1641: Dronning og hertuginde
Rigsforstanderinde og ridderfrue
Nicolas Oudot 1641: Rigsforstanderinde og ridderfrue
Priorinde og ung kvinde
Nicolas Oudot 1641: Priorinde og ung kvinde
Hyrdinde og krykker
Nicolas Oudot 1641: Hyrdinde og krykker
Borgerinde og enke
Nicolas Oudot 1641: Borgerinde og enke
Købmandsfrue og fogedkone
Nicolas Oudot 1641: Købmandsfrue og fogedkone
Brud og sød kone
Nicolas Oudot 1641: Brud og sød kone
Jomfru og teologinde
Nicolas Oudot 1641: Jomfru og teologinde
Nygift og gravid
Nicolas Oudot 1641: Nygift og gravid
Kammerpige og husholderske
Nicolas Oudot 1641: Kammerpige og husholderske
Gæstfri kvinde og amme
Nicolas Oudot 1641: Gæstfri kvinde og amme
Landsbykvinde og gammel kvinde
Nicolas Oudot 1641: Landsbykvinde og gammel kvinde
Gensalgskvinde og frierinde
Nicolas Oudot 1641: Gensalgskvinde og frierinde
Jordemoder og ung pige
Nicolas Oudot 1641: Jordemoder og ung pige
Nonne og heks
Nicolas Oudot 1641: Nonne og heks
Bigot kvinde og nar
Nicolas Oudot 1641: Bigot kvinde og nar

Eksternt link

Yderligere oplysninger


Op til La Danse Macabre