Grand Dance Macabre, Troyes, 17. århundrede

Noël Moreau dit le Coq, 1610
Moreau, Moreau 1610
Autoriteten
Moreau, l'Aucteur

På den forrige side så vi, hvordan Nicolas Oudot udgav en Danse Macabre i Troyes omkring år 1600, hvor han brugte de originale træsnit fra Paris.

Bogen til venstre er udgivet få år senere i samme by af Noël Moreau dit le Coq, men alle træsnittene er kopier af de parisiske. Det gælder også de fire dødninge-musikere på forsiden, som vi har kendt og elsket siden 1486. De er dygtigt og detaljeret kopieret, men hvis man sammenligner med originalen, ser man, at det er en kopi med en grovere streg. Søjlerne på siderne og arkaderne foroven er skåret væk.

Det eksemplar, der tilhører Harvards bibliotek (se eksternt link), er indbundet forkert, idet G-arket (dvs. otte sider) er placeret foran D-arket. Det medfører, at lige før den døde konge og autoriteten skal til at afslutte mændenes dans, bliver historien afbrudt af fem sider med kvindernes dans og tre sider med La dance aux aveugles.

Bortset fra denne fejl er indholdet identisk med de udgivelser, som Troyes havde kendt, siden Nicolas le Rouge bragte de originale parisiske træsnit til byen i starten af 1500-tallet. Hvis vi sammenligner Noël Moreau's 1610-udgave med Nicolas le Rouge's 1531-udgave, indeholder de begge:

Forskellen ligger mest i de små standardbilleder i sidste del af bogen, som forlæggeren åbenbart har betragtet som fyldstof, hvor det ene religiøse billede kunne være lige så godt som det andet.

I virkeligheden er det underligt, hvor tæt Moreau har lagt sig på 1531-udgaven. Hvis man kigger på den bog, Nicolas Oudot udgav ca. 1600, altså kun ca. 10 år før Moreaus bog, er der meget større forskelle: »Le debat du Corps & de l'Ame« er trykt mere kompakt og fylder kun seks sider i stedet for ni; »Exhortation de bien viure« afsluttes med 11 linier ekstra fra "l'Autheur"; der tilføjes et ekstra kapitel: »Les signes precedens du iugemens general« (ikke at forveksle med »Quinze signes« eller »Le iugement«); og til sidst er der 1½ side med »Dictions et proverbs«.

Moreau's bog er altså helt identisk med 1531-udgaven. Men træsnittene er kopier, og især i starten er mange af dem ganske gode.

Nicolas II Oudot (1616-1692)

Troyes, 1641
Nicolas Oudot, Titel

Bogen til venstre er udgivet af Nicolas Oudot, men det er formentlig ikke den samme Nicolas Oudot, der udgav de originale træsnit omkring år 1600. Sandsynligvis blev den forrige bog udgivet af Nicolas I Oudot (ca. 1565-1636), mens nærværende bog er udgivet af sønnen, Nicolas II Oudot (1616-1692) i 1641.

Men det er ikke kun Nicolas Oudot, der er anderledes. Træsnittene er erstattet af dem, som Noël Moreau havde udgivet i 1610, og adressen er Moreau's gamle: Ruë nostre Dame, à l'Enseigne du Coq, ("Vor Frue Gade ved skiltet med hanen"). Bibliothèque Nationale de France gætter på, at Nicolas II Oudot har været svigersøn af Noël Moreau, siden han kunne overtage værksted og materialer.(1)

Autoritet
Nicolas Oudot, Autoritet

Det forklarer dog ikke, hvor de gamle parisiske træsnit er blevet af, og i øvrigt er der en enkelt undtagelse: Autoriteten (billedet til højre) er det originale træsnit fra 1491, men i forhold til det originale billede er øverste, højre hjørne og hele højre side skiftet ud. Søjlen er rykket til venstre.

Som nævnt har der manglet to træsnit siden 1531, og det gør de stadig i dette oplag. Noël Moreau og Nicolas II Oudot har ikke kunnet kopiere de træsnit, der var forsvundne.

 

Men dette er kun begyndelsen, for bøgerne blev genoptrykt mange år endnu i Troyes af familien Oudot

Troyes,
omkring 1700

Titel
Nicolas Oudot 1641: Titel
Autoritet
Nicolas Oudot 1641: Autoritet
Fire musikere
Nicolas Oudot 1641: Fire musikere
Pave og kejser
Nicolas Oudot 1641: Pave og kejser
Kardinal og konge
Nicolas Oudot 1641: Kardinal og konge
Legat og hertug
Nicolas Oudot 1641: Legat og hertug
Patriark og connétabel
Nicolas Oudot 1641: Patriark og connétabel
Ærkebiskop og ridder
Nicolas Oudot 1641: Ærkebiskop og ridder
Biskop og adelsmand
Nicolas Oudot 1641: Biskop og adelsmand
Abbed og foged
Nicolas Oudot 1641: Abbed og foged
Astrolog og borger
Nicolas Oudot 1641: Astrolog og borger
Kannik og købmand
Nicolas Oudot 1641: Kannik og købmand
Skolemester og soldat
Nicolas Oudot 1641: Skolemester og soldat
Karteuser og sergent
Nicolas Oudot 1641: Karteuser og sergent
Munk og ågerkarl
Nicolas Oudot 1641: Munk og ågerkarl
Læge og frier
Nicolas Oudot 1641: Læge og frier
Advokat og troubadour
Nicolas Oudot 1641: Advokat og troubadour
Præst og bonde
Nicolas Oudot 1641: Præst og bonde
Promotor og fængselsvagt
Nicolas Oudot 1641: Promotor og fængselsvagt
Pilgrim og Hyrde
Nicolas Oudot 1641: Pilgrim og Hyrde
Franciskanermunk og barn
Nicolas Oudot 1641: Franciskanermunk og barn
Degn og eremit
Nicolas Oudot 1641: Degn og eremit
Hellebardist og Nar
Nicolas Oudot 1641: Hellebardist og Nar
Tre levende
Nicolas Oudot 1641: Tre levende
Tre døde
Nicolas Oudot 1641: Tre døde
Autoritet
Nicolas Oudot 1641: Autoritet
Fire musikere
Nicolas Oudot 1641: Fire musikere
Dronning og hertuginde
Nicolas Oudot 1641: Dronning og hertuginde
Rigsforstanderinde og ridderfrue
Nicolas Oudot 1641: Rigsforstanderinde og ridderfrue
Priorinde og ung kvinde
Nicolas Oudot 1641: Priorinde og ung kvinde
Hyrdinde og krykker
Nicolas Oudot 1641: Hyrdinde og krykker
Borger og enke
Nicolas Oudot 1641: Borger og enke
Købmandsfrue og fogedkone
Nicolas Oudot 1641: Købmandsfrue og fogedkone
Brud og sød kone
Nicolas Oudot 1641: Brud og sød kone
Jomfru og teolog
Nicolas Oudot 1641: Jomfru og teolog
Nygift og gravid
Nicolas Oudot 1641: Nygift og gravid
Kammerpige og husholderske
Nicolas Oudot 1641: Kammerpige og husholderske
Gæstfri kvinde og amme
Nicolas Oudot 1641: Gæstfri kvinde og amme
Landsbykvinde og gammel kvinde
Nicolas Oudot 1641: Landsbykvinde og gammel kvinde
Gensalgskvinde og frierinde
Nicolas Oudot 1641: Gensalgskvinde og frierinde
Jordemoder og ung pige
Nicolas Oudot 1641: Jordemoder og ung pige
Nonne og heks
Nicolas Oudot 1641: Nonne og heks
Bigot kvinde og nar
Nicolas Oudot 1641: Bigot kvinde og nar

Eksterne links

Yderligere oplysninger

Fodnoter: (1)

»Nicolas II Oudot, son gendre (?), reprend son atelier et son matériel«.