Manuskript St. Omer 127

Side 201r: La danse macabre
St Omer

Bogen er opdelt i tre: første del er på 104 blade, 2. del er 96 blade, mens 3. del er La Dance Macabre. Den første del er skrevet i juni 1474, og når den slutter (side 107r), kommer en beskrivelse af de to næste dele: »En ce present liure […] et escript la le danse macabre. A le quelle toute bonne creature se doit mirer et y prendre exemplaire«.

Side 107r: En ce present liure […]
St Omer

Dansen starter side 201r. Øverst på siden står: "La danse macabre", og denne overskrift er som alle de andre skrevet med rødt blæk (billedet til højre).

Side 206v: Che liure est a guilbert de terremonde […]
St Omer

De to sidste dele (d.v.s også La Danse Macabre) er skrevet i 1476 i l'hôtel Descornay af en kapellan i Madame de Sottenghien. Det fremgår af slutningen side (206v): »Che liure est a guilbert de terremonde et fut escript en lan de grasce mil. et iiij. lxxvj. en lostel descornay par mesire Jehan coquiau chappelle de madame de sottenghien descornay de huncegnies«. Kapellanen slutter med en bøn til Gud for førnævnte dame, for Guilbert og for "ham der har skrevet dette": »Prie dieu pour ladite dame et pour guilbert, et pour chely qui la escript. Amen«.

Håndskriften er nydelig, men den kan være lidt svær at læse: Henri Piers(1) læser navnet på skribenten som "Jehan Coqman", selvom den rigtige læsning (vist nok) er "Jehan Coquiau"(2)

Manuskriptet er online, se det eksterne link.

Eksternt Link

Yderligere oplysninger

Fodnoter: (1) (2)

Henri Piers, Description des manuscrits N.os 15, 60, 127, 178 et 660, 249, 750, 764, 769, 776, 820, 837 de la Bibliothèque de Saint-Omer, 1836, side 14-17.
Jehan Coquiau . . .: Sådan bliver navnet også transskriberet i Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques des départements, 1861, side 73 øverst.

Op til manuskripter