Petit Laurens, La danse macabree

La danse macabree / Le petit laurens
Petit Laurens, Laurens
Hellebardist og nar
Petit Laurens, Hellebardist og nar

Denne bog er noget af et mysterium. Den indeholder alle mændene fra Miroer Salutaire, d.v.s. også de ti mænd, som Guy Marchant havde tilføjet i 1485/86 som f.eks. hellebardist og nar (billedet til højre).

Ved første øjekast kunne man let tro, at det rent faktisk var endnu et oplag af Guy Marchant, for kopierne er meget detaljerede. Figurerne er lidt mere karikerede, men hvert eneste blad og græsstrå i baggrunden er kopieret med. Claudin skriver begejstret om dem (se eksternt link forneden): »Tout le reste, les costumes, les attitudes des personnages sont copiés avec une fidélité scrupuleuse; on ne trouve de dissemblances que dans les touffes de plantes et d'herbes du terrain sur lequel se passe la scène«.

Det eneste kendte eksemplar starter med paven og kejseren (se billeder længere nede) efterfulgt af den udvidede række, ialt 40 mænd, afsluttet med den døde konge og autoriteten.

Efter dansen kommer et billede af Døden på den gustengule hest, der rider ud af helvedets gab. Dette billede optræder ikke normalt i La Danse Macabre, men er fast ingrediens i de "hyrdekalendere", som Marchant også udgav. Teksten starter: »Pecheur regarde ta figure / En celle mort deffiguree«. Den samme tekst med et lignende træsnit er også med i oplagene af La Danse Macabre fra Troyes i 1531 og ca. 1600.

De to sidste sider, både i Marchant's 1486-oplag og Laurens' bog, består af tre ting: Først en kort ballade på 3 × 16 + 5 linier med omkvædet: »Homme deffait et a perdicion«. For det andet et latinsk digt på 5 linier, der roser trykkekunsten. Digtet, der tilskrives Jean de Rochechouart, biskop af Saintes, begynder: »Arte nova pressos si cernis mente libellos […]«. Og til tredje og sidst, en kolofon.

Kolofonen lyder: »Cy finist la danse macabre historiee et augmentee de plusieurs nouueaulx parsonnaiges et beaulx ditz / tant en latin que en francoys nouuellement ainsi composee Et imprimee a paris par Le petit laurens«. Denne minder, bogstav for bogstav, om lignende kolofoner fra Marchant, bortset fra at der så naturligvis ville have stået "par guyot marchant", og at Marchant plejer at tilføje, hvor og hvornår hans bøger er trykt.

Guy Marchant: Pave og kejser
Guy Marchant, Pave og kejser
Petit Laurens: Pave og kejser
Petit Laurens, Pave og kejser

Der er en god grund til, at billederne minder så meget om dem, vi kender fra Guy Marchant og fra Troyes. Manden, der havde fremstillet disse træsnit (foruden træsnittene til hyrdekalenderen og dødedanse for konkurrenten Vérard), hed Pierre le Rouge, og i 1491 blev hans søn, Guillaume, nødt til at skære en kopi af blokkene:

I 1491 bosætter Guillaume le Rouge sig i Troyes, og hans første værk er en dødedans. Men Guy Marchant var også selv i færd med at trykke en ny udgave af dødedansen med de træsnit, som Pierre Le Rouge havde leveret. Guillaume kunne ikke bruge disse træsnit og blev tvunget til at gravere serien med mændenes dans forfra. Det var først ved Pierre Le Rouge's død, at hans arvinger igen kom i besiddelse af hans træsnit. Vi finder dem faktisk i Troyes fra 1496 og frem, og man ser ikke flere udgaver af Danse Macabre fra Guy Marchant efter Pierre Le Rouge's død.

(Monceaux, Les Le Rouge de Chablis(1))

Som en sidebemærkning har Monceaux dog ikke helt ret i, at Marchant ikke udgav flere oplag af Danse Macabre efter Pierre le Rouge's død. Det er rigtigt, at den sidste bog fra hans værksted med titlen "Danse Macabre" var i 1492, men i 1499 udgav han »Compost et Kalendrier des Bergeres«, og bagerst i denne kalender var der autoritet, fire musikere og alle kvinderne lige fra dronning og hertuginde til bigot kvinde og nar, afsluttet med autoriteten og den døde dronning. Med sidstnævnte (autoritet og død dronning) som mulig undtagelse er disse træsnit de samme, som familien Le Rouge brugte i Troyes i flere hundrede år.

Tilbage til Laurens og hans kopier. Vi får en lignende historie fra Claudin:

Le Petit Laurens har ikke gjort andet end at gengive en udgave af Dance Macabre, som Guillaume Le Rouge havde ladet trykke i Troyes i 1491, og han brugte de samme træsnit, så vidt vi har kunnet tjekke.

(Histoire de l'imprimerie en France(2))

Begge forfattere udtrykker sig lidt vagt: Monceaux skriver ingen steder, at Petit Laurens har brugt disse træsnit, og Claudin slutter: "så vidt vi har kunnet tjekke". Denne uklarhed kan måske skyldes, at mange af disse bøger er svære at få adgang til.

La danse macabree / Le petit laurens
Petit Laurens, Laurens

Heldigvis finder vi "det manglende led" i "Les Le Rouge de Chablis", bind 1 side 178. Her er der et billede af præst og bonde, der meget tydeligt er fra den serie, vi kigger på her. Underteksten skriver: "Paris et Troyes". I bind 2 side 54 er der et billede af den døde konge og autoriteten med underteksten: "Troyes, Guillaume Le Rouge, 1491". Dermed skulle det være fastslået, at træsnittene er dem, Guillaume Le Rouge fik fremstillet i 1491.

 

Lad os kaste et blik mere på Laurent's trykkermærke (til højre). Det indeholder hans motto: »Chascun soit content de ses biens / Qui na sufisance na riens«.

Pudsigt nok er disse to linjer taget fra eremittens ord, der afslutter Danse Macabre (linje 502+504). I Laurent's bog lyder slutningen sådan:

Bien suis contens de tous ses biens
Desquelz iay vse de sa grace.
Qui na suffisance il na riens.
Jeg er godt tilfreds med alle Hans goder,
som jeg har brugt, gennem Hans nåde.
Den, der ikke har tilfredshed, han har intet.

Den manglende begyndelse

Pierre Le Rouge: Alternativ autoritet
Petit Laurens, Lacteur

Som nævnt eksisterer det kun et enkelt eksemplar af denne bog, og dette eksemplar indeholder hverken autoriteten eller de fire musikere. Men har de engang været der?

De to udgaver af pave og kejser (foroven) er meget ens. Men det er ikke bare det, at de ser ens ud; de er også begge trykt på den samme side: a.iii. Derfor er det meget fristende at spekulere på, hvad Petit Laurens havde trykt på siderne a.ii og a.ii verso. Eftersom han havde kopier af alle de andre træsnit, inklusive de ti mænd, som Marchant havde tilføjet, kræver det ikke den store fantasi at forestille sig, at Laurens også havde en kopi af autoriteten og de fire musikere.

L'Ordinaire des chrétiens:
"O creature raisonnable"
Petit Laurens, L'ordinaire

Rent faktisk findes der en alternativ udgave af autoriteten, der bruges i mange bøger udgivet af familien Le Rouge (billedet til højre).

Claudin reproducerer dette billede i sin omtale af Petit Laurens' bog (side 123), selvom han ikke gør det klart, hvorfor det er med. Denne autoritet er også afbildet i "Les Le Rouge de Chablis", bind 2 mellem side 16 og 17, med underteksten: "Troyes, Danse des Morts, Guillaume le Rouge, Troyes, 1491, et à Paris".

Petit Laurens har brugt dette træsnit (med tom tekstrulle) i "Lomme pecheur par personnages, joué en la ville de Tours" trykt for Guillaume Eustace i 1494, "Le songe du vergier" trykt for Jehan Petit i 1499, og "L'Ordinaire des chrétiens" fra 1500-1502. Sidstnævnte starter ovenikøbet med teksten: "O creature raisonnable" (billedet til venstre).

Petit Laurens brugte også træsnittet sammen med Antoine Vérard i "Rommant de le Rose" fra 1497-98. Træsnittet blev bragt til slut, og inde i tekstrullen stod forfatterens navn: "Maistre Jehan de Meun[g]". Træsnittet blev også brugt af Jehan Mourand for Jehan Petit og Durand Gerlier, der også indsatte en tekst i rullen, til Les Postilles et expositions des Épistres et Évangilles, 1497.

Laurens
Petit Laurens 1495: Laurens
Pave og kejser
Petit Laurens 1495: Pave og kejser
Kardinal og konge
Petit Laurens 1495: Kardinal og konge
Legat og hertug
Petit Laurens 1495: Legat og hertug
Patriark og Connétable
Petit Laurens 1495: Patriark og Connétable
Ærkebiskop og ridder
Petit Laurens 1495: Ærkebiskop og ridder
Biskop og adelsmand
Petit Laurens 1495: Biskop og adelsmand
Abbed og foged
Petit Laurens 1495: Abbed og foged
Astrolog og borger
Petit Laurens 1495: Astrolog og borger
Kannik og Købmand
Petit Laurens 1495: Kannik og Købmand
Skolelærer og soldat
Petit Laurens 1495: Skolelærer og soldat
Karteuser og sergent
Petit Laurens 1495: Karteuser og sergent
Munk og ågerkarl
Petit Laurens 1495: Munk og ågerkarl
Læge og frier
Petit Laurens 1495: Læge og frier
Advokat og troubadour
Petit Laurens 1495: Advokat og troubadour
Præst og bonde
Petit Laurens 1495: Præst og bonde
Promotor og fængselsvagt
Petit Laurens 1495: Promotor og fængselsvagt
Pilgrim og hyrde
Petit Laurens 1495: Pilgrim og hyrde
Franciskanermunk og barn
Petit Laurens 1495: Franciskanermunk og barn
Degn og eremit
Petit Laurens 1495: Degn og eremit
Hellebardist og nar
Petit Laurens 1495: Hellebardist og nar
Autoritet og død konge
Petit Laurens 1495: Autoritet og død konge
Bleg hest
Petit Laurens 1495: Bleg hest
Lacteur
Petit Laurens 1491: Lacteur
L'ordinaire
Petit Laurens 1502: L'ordinaire

Eksterne links

Yderligere Information

Fodnoter: (1) (2)

Oversat fra: »En 1491, Guillaume Le Rouge va s'installer à Troyes et son premier labeur est une Danse des Morts. Mais Guy Marchant imprimant en ce moment, lui aussi, une nouvelle édition de la Danse des Morts avec les gravures fournies par Pierre Le Rouge, Guillaume ne put se servir de ces planches et fut forcé de graver à nouveau la série des bois de la Danse des Hommes. C'est seulement à la mort de Pierre Le Rouge que ses héritiers rentrèrent en possession de ses planches. Nous les trouvons en effet à Troyes dès 1496 et on ne voit plus apparaître d'édition de la Danse Macabre chez Guy Marchant à partir de la mort de Pierre Le Rouge«.
(Henri Monceaux, Les Le Rouge de Chablis, calligraphes et miniaturistes, graveurs et imprimeurs, 1896, bind 2, side 6)

Se eksternt link.

Oversat fra: »Le Petit Laurens n'a fait que reproduire une édition de La Dance Macabre que Guillaume Le Rouge avait imprimée à Troyes, en 1491, et il s'est servi des mêmes planches, ainsi que nous avons pu nous en assurer«.
(A. Claudin, Histoire de l'imprimerie en France au XVe et au XVIe siècle, bind 2, side 126).

Se eksternt link.