St. Innocents, Samtidige afbildninger

Jakob Grimer, ca. 1570
P'et viser den udendørs prædikestol.
Jakob Grimer
Detalje med la Danse Macabre i baggrunden har to etager med kranier.
Innocents, Jakob Grimer

Et af de meget få billeder vi har tilskrives Jakob Grimer og er fra ca. 1570. Maleriet viser det ottekantede tårn, og det er så tydeligt på detalje-billedet til højre, at jeg har undladt at markere det med et rødt T.

Billedet giver et sjældent overblik: Til venstre er benhusene med de mange arkader. I baggrunden er St. Innocents kirke, og til højre for kirken (bag det ottekantede tårn) er endnu et benhus med arkader. Dette hus er bygget en etage højere for at gøre plads til alle kranierne. I højre side kommer endnu et benhus med arkader, og som detaljebilledet viser, kan man ane en smule af La Danse Macabre.

Prædikestol
Innocents, Prædikestol

Man kan ikke se Croix de Gastines, men det kan skyldes, at det er skjult bag Tour Notre Dame des Bois, eller også er det, fordi maleriet er fra før 1571, hvor dette tårn blev flyttet til St. Innnocents. Det kan selvfølgelig også skyldes, at disse billeder ikke er så præcise, som de virker.

Til gengæld viser maleriet en anden karakteristisk bygning, nemlig den udendørs prædikestol, som jeg har markeret med et rødt P.

På billedet til højre fra 1786 ser den ud til at være muret til, men som billedet til venstre viser, var den helt åben i 1570.

Israël Silvestre

Israël Silvestre
Silvestre

Billedet til højre er af Israël Silvestre (1621 - 1691) og er fra før 1665. Det viser ikke kun kirken, men alle de tre monumenter, vi indtil videre har set: Den udendørs prædikestol, P, det ottekantede tårn, T, og Croix de Gastines, C.

Silvestre's stik er tit blevet kopieret:

St. Innocents
Innocents-2 1809: St. Innocents
St. Innocents
Innocents-2 1838: St. Innocents
St. Innocents
Innocents-2 1499: St. Innocents
St. Innocents, 1550
Innocents-2 1552: St. Innocents, 1550
Innocents 1445
Innocents-2 1445: Innocents 1445
Etherington
Innocents-2 1552: Etherington
Tableau historique
Innocents-2 1552: Tableau historique
Ancienne Église
Innocents-2 1500: Ancienne Église

Stefano della Bella

St. Innocents Kirke i baggrunden.
Della Bella
Kirkegården i baggrunden.
Della Bella

Billederne til venstre og højre er af Stefano della Bella (1610 - 1664). To af billederne fra hans serie "Cinq Morts" foregår på St. Innocents' Kirkegård. Della Bella var formentlig godt kendt med kirkegården, eftersom mange forlæggere og trykkere havde deres forretninger i arkaderne under benhusene.

Billedet til venstre viser St. Innocents kirke. I højre side ser vi både Croix de Gastines, C, og det ottekantede det ottekantede tårn, T, (se evt. detalje-billede).

På billedet til højre ser vi også Croix de Gastines og Tour Notre Dame des Bois, men nu i venstre side af billedet (se evt. detalje-billede). Perspektivet er naturligvis ikke strengt korrekt, og jeg ved ikke, hvad bygningen i højre side skal forestille. Et gæt kunne være Chapelle de Villeroy, der lå i den modsatte ende af kirkegården i forhold til kirken.

Langs hele baggrunden ser man en lang række arkader under benhusene. Det var netop på dette sted, at La danse Macabre var malet.

Gå fremad
 

Næste afsnit undersøger tegninger af Claude-Louis Bernier.

Forrige afsnit kiggede på gamle bykort.

Della Bella
Innocents-2 1650: Della Bella
Della Bella
Innocents-2 1650: Della Bella
Della Bella
Innocents-2 1650: Della Bella
Della Bella
Innocents-2 1650: Della Bella
Della Bella
Innocents-2 1650: Della Bella
Silvestre
Innocents-2 1499: Silvestre
St. Innocents
Innocents-2 1809: St. Innocents
St. Innocents
Innocents-2 1838: St. Innocents
St. Innocents
Innocents-2 1499: St. Innocents
St. Innocents, 1550
Innocents-2 1552: St. Innocents, 1550
Innocents 1445
Innocents-2 1445: Innocents 1445
Etherington
Innocents-2 1552: Etherington
Tableau historique
Innocents-2 1552: Tableau historique
Ancienne Église
Innocents-2 1500: Ancienne Église
Getty Ms. 57
Innocents-2 1420: Getty Ms. 57
Getty Ms. 57
Innocents-2 1420: Getty Ms. 57
Jakob Grimer
Innocents-2 1570: Jakob Grimer
Jakob Grimer
Innocents-2 1570: Jakob Grimer
Grimer kopi
Innocents-2 1570: Grimer kopi
Grimer kopi
Innocents-2 1570: Grimer kopi

Yderligere information