Jean Trepperel og Nicole de la Barre

Titelside, ca. 1515
Trepperel, Trepperel
Det samme træsnit bruges både til kardinalen og legaten
Trepperel, Trepperel

Guy Marchant må have haft stor success med sine bøger, eftersom mange andre forlæggere begyndte at udgive deres version af La Danse Macabre. En af disse var Jean Trepperel, der udgav La dance macabre des hommes i 1500, trykt af Nicole de la Barre i Paris.

Man kan se, at teksten ikke længere er en direkte kopi af maleriet i St. Innocents kirkegård, fordi Trepperel medtager de fire dødningemusikere og nogle af de ti figurer, som Marchant selv havde tilføjet i sin 1486-udgave, nemlig legat (billedet til højre), hertug, skolemester, soldat, promotor og fængselsvagt. Narren (der også var blandt de 10, som Marchant havde tilføjet) optræder ikke, men hans replik bruges som svar til eremitten.

En anden ting, der viser, udgiveren har skrevet af efter Marchant, er, at umiddelbart efter dansen kommer en ballade, der starter med: »Puis quainsi est que la mort est certaine«. Marchant's udgivelse var nemlig en slags antologi med mange forskellige tekster, og der var intet i hans 1486-udgave, der advarede Trepperel og andre læsere om, at La Danse Macabre var slut, og at der nu startede en helt anden tekst.

Trepperel var i øvrigt langt fra den eneste, der begik denne fejl. Da Louis-Catherine Silvestre genudgav teksten i 1858, inkluderede han (naturligvis) alle disse ballader, og da Le Roux de Lincy & Tisserand kopierede mændenes dødedans fra Silvestre, kom de til at inkludere denne ballade som en del af dansen (side 316).

Indledning er samme billede som "de tre døde"
Trepperel, Trepperel
Dansen afsluttes af autoritet og død konge
Trepperel, Trepperel

Billederne er ikke kopier af Marchant's bøger, men derimod af en anden forlægger, Antoine Vérard. Det er ikke lige til at se det,(1) for dels er kopierne ret grove, og dels har bogens format nødvendiggjort, at der kun optræder ét par per side, mens danseparrene i Vérard's (og Marchant's) bøger optræder to og to under en arkade.

Det gav et teknisk problem, for Vérard's bøger indeholdt kun de oprindelige 30 mænd, der optrådte på det maleriet på kirkegårdsmuren i St. Innocents, og som Marchant havde med i førsteudgaven fra 1485. Det betyder, at der manglede træsnit til de ti nye dansere, som Marchant havde blevet tilføjet i 1486-udgaven. Dette problem er blevet løst dels ved at genbruge træsnittene, og dels ved at udelade nogle af de nye figurer.

Hvis vi kigger på 1515-udgaven, udgivet af Trepperels enke (se eksternt link), er der følgende genbrug: Kardinal og legat (billedet øverst til højre), hertug og connetable, ridder og adelsmand med jagtfalk, kannik og foged, borger og købmand, fængselsvagt og sergent, promotor og advokat samt læge, skolemester og astrolog.

Med hensyn til autoriteten, der indleder dansen, har man i 1515-udgaven valgt at genbruge billedet af eremitten og de tre døde. Lidt usædvanligt lægges ordene i munden på Døden, »La mort« (billedet til venstre). Derimod valgte man i 1500-udgaven og i Genève og Lyon at genbruge træsnittet af den døde konge og autoriteten (billedet til højre).

La Dance macabre, 1500 og 1820

Genoptryk fra 1820
Nicole de la Barre, Bentley
LeafDescription
2.Sign. a.ij. Cut of l'acteur, with the foregoing extract, after which is the speech of the Deaths. Reverse. The same continued; no cut.
3.a. iij. Cut of le Pape. Rev. Cut of l'empereur.
4.Cut of le Cardinal. Rev. Cut of le Roy.
5.Cut of le legat, (same as the Cardinal.) Rev. Le Duc.
6.Le Patriarche. Rev. Le Connestable.
7.Sign. B. L'archeuesque. Rev. le Cheualier (same as le Duc.)
8.Sign. B ij. Leuesque. Rev. Lescuyer.
9.B iij. Labbe. Rev. le bailiff.
10.Lastrologien. Rev. le bourgoys.
11.Le chanoyne. Rev. le marchant (same as le bourgoys.
12.Le maistre descolle (same as lastrologien.) Rev. lhomme d'armes (same as le connestable.)
13.Sign. C 1. le chartreux. Rev. le sergent.
14.C ij. le moyne. Rev. lusurier.
15.C iij. le medecin (same as lastrologien.) Rev. l'amoureux.
16.Laduocat. Rev. le menestrier.
17.Le curé. Rev. le laboureur.
18.Le promoteur. (Same as laduocat.) Rev. le geollier (same as le sergent.)
19.Sign. D 1. Le Cordelier. Rev. l'enfant.
20.D ij. Le clerc. Rev. lhermite.
21.Facsimile in pen-and-ink. Le roy mort (same as l'acteur.) Rev. Continuation of le roy mort; no cut.

British Museum har et eksemplar af 1500-udgaven, der i 1820 blev genoptrykt i London af Samuel og Richard Bentley. Optrykket var meget beskedent: 25 eksemplarer i papir og 6 i pergament — og kun otte af træsnittene blev reproducerede.

Billedet til højre viser slutningen: »Cy fine la dance macabre avecques les dictz des troys mortz et des troys vifz. Imprimee a Paris par maistre Nicole de la barre demourant en la rue de la harpe devant lescu de France. Lan mil.v.cens. le xxiii jour de Juillet« - d.v.s.: "Her slutter dødedansen med legenderne om de tre døde og de tre levende. Trykt i Paris af mester Nicholas de la Barre bosat i Rue de la Harpe foran (skiltet med) Frankrigs våbenskjold. År 1500, 23 juli.

Efter de 8 træsnit gennemgår Bentley bogen (tabellen til venstre). Det første vi kan konstatere er, at denne bog følger rækkefølgen i Guy Marchants bøger slavisk, i modsætning til 1515-udgaven (som vi lige så på) og i modsætning til kopierne i Genève og Lyon.

Tabellen viser, hvordan nogle af træsnittene blev genbrugt til at illustrere to og tre dansere, og det er ikke altid de samme træsnit, der blev genbrugt i 1500- og 1515-udgaverne. To træsnit, der åbenbart ikke findes i nogen af Paris-udgaverne, men som derimod findes i Genève- og Lyon-udgaverne, er lægen med sit uringlas og kannikken med sin pelskåbe.

Douce omtaler Nicole le Barre's bog:

18. "La grant Danse Macabre, &c. Paris, Nicole de la Barre, 1523," 4to. with very indifferent cuts, and the omission of some of the characters in preceding editions. This has been privately reprinted, 1820, by Mr. Dobree, from a copy in the British Museum.
(Francis Douce, The dance of death exhibited, 1833, side 59)

Ifølge Douce er eksemplaret i British Museum blevet genoptrykt af "Mr. Dobree". Bogen, han hentyder til, er formentlig "Thoughts on death, sickness, and the loss of friends" af Samuel Dobree, men den indeholder kun to af disse træsnit.

Douce kalder de originale træsnit »very indifferent cuts«, men bagerst i bogen er en række "Additions and corrections", hvor træsnittene nu kaldes »very different cuts«:

P. 59. After No. 17 add "La Danse Macabre." Paris, Nicole de la Barre, 1523, 4to. with very different cuts, and some characters omitted in former editions.
(Francis Douce, The dance of death exhibited, 1833, side 246)

I senere oplag af Douce's bog er disse tilføjelser inkluderet i teksten, så læseren kan lære, at i 1523 udgav la Barre en Danse Macabre med "very indifferent cuts" og også i 1523 en Danse Macabre med "very different cuts".

Årstallet 1523 er også forvirrende, eftersom den bog som både Bentley og Dobree har kopieret er fra 1500,(2) men det skal åbenbart forstås sådan, at Douce selv ejede et eksemplar fra 1523. Douce's ven, Dibdin, fortæller nemlig, at Douce havde et sådant eksemplar.(3)

Louis Médard, 1834

Kopi af forsiden fra 1820
Nicole de la Barre, Médard

Jeg vil gerne henlede opmærksomheden på en lille folder af bogsamleren Louis Médard (1768-1841): la dance macabre.

Side 6 og 7 er kopier af Simon Vostre's marginaler, men de er ikke kopieret fra en tidebog, men fra dette leksikon: Musée des familles : lectures du soir. Side 8 og 9 er et brev fra dødedans-eksperten Achille Jubinal, 1841.

De sidste sider er taget fra den engelske bog fra 1820. Side 10 er forsiden (se billedet til højre). Side 11 er en fransk oversættelse af side 17-18, hvor de enkelte dansere beskrives (se tabellen længere oppe på denne side). Side 12 er en fransk oversættelse af side 19 inklusive den håndskrevne kommentar(!), som fortæller, at fodnoten er et citat fra indledningen til Bewick's kopier af Holbein, 1789: »Preface to Emblems of Mortality. Printed for T. Hodgson 1789«.

Man kan undre sig over, at Médard kan oversætte den samme håndskrevne kommentar, som vi kan læse i Google Books' eksemplar. Vil det sige, at Médard har kopieret det eksemplar, der ligger på Google Books? Eller indeholder alle eksemplarer den samme håndskrevne kommentar? Det sidste er ikke utænkeligt, eftersom oplaget var på kun 25.(4)

Løst og fast

Dette skulle være en original træblok
Barre block
Forfatter / autoritet
Nicole de La Barre, Mer des croniques

Billedet til venstre skulle angiveligt være den træblok, der oprindeligt blev brugt til kardinalen / legaten (billede længere oppe).

Billedet til højre er interessant. Det optræder i en anden bog, La Mer des croniques, som Barre udgav i 1518. Samtidens bøger havde mange træsnit af forfattere/autoriteter foran deres skrivepulte, men tilstedeværelsen af en engel med en tekstrulle med latinsk tekst indikerer, at netop dette træsnit oprindeligt skulle forestille autoriteten i La Danse Macabre. Faktisk ligner det en spejlvendt kopi af den sidste autoritet af Vérard.

Til gengæld må man sige, at billedet af denne autoritet er udført af en dygtigere håndværker, end den der fremstillede billederne til Barres / Trepperels dødedans.

 

Der blev benyttet næsten identiske træsnit i Genève og Lyon.

Genève
og Lyon

Ressourcer og Links

Yderligere information

Fodnoter: (1) (2) (3) (4)

Jeg havde i al fald ikke set det, før jeg læste artiklen af Patrick Layet i bogen "Ihr müsst alle nach meiner Pfeife tanzen" s. 27-33.
1500 . . .: Vi har allerede set, at Bentley reproducerer teksten »Lan mil.v.cens«.

Dobree skriver i starten: »The two cuts in this volume are copied from "La Da[n]ce Macabre," printed at Paris, in the year 1500, by Nicholas de la Barre. It is in small quarto, and is preserved in the British Museum«.

»Mr Douce observes that there was an edition of this work by Nicole de la Barre, in 1523, 4to: with similar but comparatively indifferent cuts; omitting some of those in the present impression. This book was obtained by Mr. Douce from the late Count Macarthy in exchange for another volume«.

Thomas Frognall Dibdin, The Bibliographical Decameron, 1817, side 89.

Dette blev foreslået til mig af Mischa von Perger.

Op til La Danse Macabre