Nicole de la Barre, 1500

Titelside, 1500
Barre, Nicole de la Barre
Det samme træsnit bruges både til kardinalen og legaten
Barre, Kardinal

Guy Marchant må have haft stor success med sine bøger, eftersom mange andre forlæggere begyndte at udgive deres version af La Danse Macabre.

En af disse ser vi til venstre. Kolofonen bagerst i bogen lyder: »Cy fine la dance macabre auecques les dictz des troys mortz et des troys vifz. Imprimee a paris par Maistre Nicole de la barre demourant en la rue de la herpe deuant lescu de france. Lan mil. v. cens le xxiij. iour de Iuillet«. Dvs.: "Her slutter dødedansen med ordene fra de tre døde og de tre levende. Trykt i Paris af mester Nicole de la Barre bosat i Rue de la Harpe foran (skiltet med) Frankrigs våbenskjold. År 1500, 23 juli.

Bogen slutter med et helsides billede af Jesus og verdensdommen — efterfulgt af et stort trykkermærke af Jean Trepperel. Sidstnævnte viser enten, at de la Barre har trykt bogen for Trepperel, eller at Trepperel har været med til at dele udgifterne.

Man kan se, at teksten ikke længere er en direkte kopi af maleriet i St. Innocents kirkegård, fordi de la Barre medtager de fire dødningemusikere og nogle af de ti figurer, som Marchant havde tilføjet i sin 1486-udgave, nemlig legat (billedet til højre), hertug, skolemester, soldat, promotor og fængselsvagt. Narren (der også var blandt de 10, som Marchant havde tilføjet) optræder ikke, men hans replik bruges som svar til eremitten.

En anden ting, der viser, at udgiveren har skrevet af efter Marchant, er, at umiddelbart efter dansen kommer en ballade, der starter med: »Puis quainsi est que la mort est certaine« og med refrænet: »Pour bien mourir et vivre longuement«. Marchant's udgivelse var nemlig en slags antologi med mange forskellige tekster, og der var intet i hans 1486-udgave, der advarede Trepperel og andre læsere om, at La Danse Macabre var slut, og at der nu startede en helt anden tekst.

De la Barre var i øvrigt langt fra den eneste, der begik denne fejl. Da Louis-Catherine Silvestre genudgav teksten i 1858, inkluderede han (naturligvis) alle disse ballader, og da Le Roux de Lincy & Tisserand kopierede mændenes dødedans fra Silvestre, kom de til at inkludere denne ballade som en del af dansen (side 316).

Dansen afsluttes af autoritet og død konge
Barre, Autoritet

Billederne er ikke kopier af Marchant's bøger, men derimod af en anden forlægger, Antoine Vérard. Det er ikke lige til at se det,(1) for dels er kopierne ret grove, og dels har bogens format nødvendiggjort, at der kun optræder ét par per side, mens danseparrene i Vérard's (og Marchant's) bøger optræder to og to under en arkade.

Eremitten og de tre døde
Barre, De tre døde

Det gav et teknisk problem, for Vérard's bøger indeholdt kun de oprindelige 30 mænd, der optrådte på maleriet på kirkegårdsmuren i St. Innocents, og som Marchant havde med i førsteudgaven fra 1485. Det betyder, at der manglede træsnit til de ti nye dansere, som Marchant havde tilføjet i 1485/86-udgaven.

Dette problem er blevet løst dels ved at genbruge træsnittene, og dels ved at udelade nogle af de nye figurer. F. eks. er kardinal og legat det samme træsnit (billedet øverst til højre), og autoriteten, der indleder dansen er den samme som den døde konge og autoriteten (billedet til venstre). Se den følgende tabel for detaljer.

Efter selve dansen kommer, som så ofte, historien om de tre døde og de tre levende (billedet til højre)

La Dance macabre, 1500 og 1820

Genoptryk fra 1820
Nicole de la Barre, Bentley
LeafDescription
2.Sign. a.ij. Cut of l'acteur, with the foregoing extract, after which is the speech of the Deaths. Reverse. The same continued; no cut.
3.a. iij. Cut of le Pape. Rev. Cut of l'empereur.
4.Cut of le Cardinal. Rev. Cut of le Roy.
5.Cut of le legat, (same as the Cardinal.) Rev. Le Duc.
6.Le Patriarche. Rev. Le Connestable.
7.Sign. B. L'archeuesque. Rev. le Cheualier (same as le Duc.)
8.Sign. B ij. Leuesque. Rev. Lescuyer.
9.B iij. Labbe. Rev. le bailiff.
10.Lastrologien. Rev. le bourgoys.
11.Le chanoyne. Rev. le marchant (same as le bourgoys.
12.Le maistre descolle (same as lastrologien.) Rev. lhomme d'armes (same as le connestable.)
13.Sign. C 1. le chartreux. Rev. le sergent.
14.C ij. le moyne. Rev. lusurier.
15.C iij. le medecin (same as lastrologien.) Rev. l'amoureux.
16.Laduocat. Rev. le menestrier.
17.Le curé. Rev. le laboureur.
18.Le promoteur. (Same as laduocat.) Rev. le geollier (same as le sergent.)
19.Sign. D 1. Le Cordelier. Rev. l'enfant.
20.D ij. Le clerc. Rev. lhermite.
21.Facsimile in pen-and-ink. Le roy mort (same as l'acteur.) Rev. Continuation of le roy mort; no cut.

British Museum ejer det eneste eksemplar af Nicole de la Barre's bog. I 1820 blev det genoptrykt i London af Samuel og Richard Bentley. Optrykket var meget beskedent: 25 eksemplarer i papir og 6 i pergament — og kun otte af træsnittene blev reproducerede (se eksternt link).

Billedet til højre viser slutningen med kolofonen: »Cy fine la dance macabre […] Lan mil.v.cens« - De otte træsnit er meget nøje kopier, og teksten er sat med en skrifttype, der ligner originalen.

Efter de 8 træsnit gennemgår Bentley bogen (tabellen til venstre).

Tabellen viser, hvordan nogle af træsnittene blev genbrugt til at illustrere to og tre dansere. I forhold til de næsten ens udgivelser i Genève og Lyon mangler der træsnit af lægen med sit uringlas og ridderen med sværd.

Hen mod slutningen af dansen mangler der to blade (fire sider), som i stedet er skrevet og tegnet i blæk: »Facsimile in pen-and-ink«. Det vil sige, at narrens svar og den afsluttende autoritet mangler, men er erstattet med afskrift fra en ukendt kilde.

Francis Douce og 1523-oplaget.

Fra La Mer des croniques udgivet af de la Barre i 1518.

Tilstedeværelsen af en engel med en tekstrulle med latinsk tekst indikerer, at dette træsnit oprindeligt skulle forestille autoriteten i La Danse Macabre.

Nicole de La Barre, Mer des croniques

Douce omtaler Nicole de la Barre's bog:

18. "La grant Danse Macabre, &c. Paris, Nicole de la Barre, 1523," 4to. with very indifferent cuts, and the omission of some of the characters in preceding editions. This has been privately reprinted, 1820, by Mr. Dobree, from a copy in the British Museum.
(Francis Douce, The dance of death exhibited, 1833, side 59)

Ifølge Douce er eksemplaret i British Museum (altså det eksemplar, der er emnet for denne side) blevet genoptrykt af "Mr. Dobree". Bogen, han hentyder til, er formentlig "Thoughts on death, sickness, and the loss of friends" af Samuel Dobree, men den indeholder kun to af disse træsnit.

Douce kalder de originale træsnit »very indifferent cuts«, men bagerst i bogen er en række "Additions and corrections", hvor træsnittene nu kaldes »very different cuts«:

Douce 1858: "Very different" / "very indifferent".
Douce 1858

P. 59. After No. 17 add "La Danse Macabre." Paris, Nicole de la Barre, 1523, 4to. with very different cuts, and some characters omitted in former editions.
(Francis Douce, The dance of death exhibited, 1833, side 246)

I senere oplag af Douce's bog er disse tilføjelser inkluderet i teksten, så læseren kan lære, at i 1523 udgav de la Barre både en Danse Macabre med "very different cuts" og en med "very indifferent cuts" (billedet til venstre).

Årstallet 1523 er også forvirrende, eftersom den bog, som både Bentley og Dobree har kopieret, er fra 1500.(2)

Forklaringen skulle være, at Douce selv ejede et eksemplar fra 1523. Douce's ven, Dibdin, omtaler nemlig en bog af Nicolas le Rouge fra Troyes, og slutter med at fortælle, at Douce ejede en bog med »similar but comparatively indifferent cuts«:

It is now time to notice the edition of this work by Nicolas Le Rouge, in a thin folio volume, without date. The title is thus: "La grant danse macabre des hommes et des femmes hystoriee et augmentee de beaulx ditz en latin […]"

[stort klip]

Mr Douce observes that there was an edition of this work by Nicole de la Barre, in 1523, 4to: with similar but comparatively indifferent cuts; omitting some of those in the present impression. This book was obtained by Mr. Douce from the late Count Macarthy in exchange for another volume.
(Thomas Frognall Dibdin, The Bibliographical Decameron, 1817, bind 1, side 89)

Desværre overså Maßmann ordet "similar" og han blandede derfor de to forlæggere sammen, og han spørger sig selv i en fodnote, om Nicol. de la Barre er den samme som Nicol. le Rouge. Langlois forsøger at opklare de to herrers forvirring ved at pointere, at det var Bentley (ikke Dobree), der udgav faksimilen.(3)

Men der er tilsyneladende ikke andre, der kender til dette 1523-oplag; hverken med "very indifferent cuts", "comparatively indifferent cuts" eller med "very different cuts". Mon Douce har læst kolofonen lidt for hurtigt og opfattet datoen som et årstal: »Lan mil. v. cens le xxiij. […]«?

Louis Médard, 1834

Kopi af forsiden fra 1820
Nicole de la Barre, Médard

Jeg vil gerne henlede opmærksomheden på en lille folder af bogsamleren Louis Médard (1768-1841): la dance macabre.

Side 6 og 7 er kopier af Simon Vostre's marginaler. De er dog ikke kopieret fra en tidebog, men fra dette leksikon: Musée des familles : lectures du soir. Side 8 og 9 er et brev fra dødedans-eksperten Achille Jubinal, 1841.

De sidste sider er taget fra Bentley's faksimile fra 1820. Side 10 er forsiden (se billedet til højre). Side 11 er en fransk oversættelse af side 17-18, hvor de enkelte dansere beskrives (se tabellen længere oppe på denne side). Side 12 er en fransk oversættelse af side 19 inklusive den håndskrevne kommentar(!), som fortæller, at fodnoten er et citat fra indledningen til Bewick's kopier af Holbein, 1789: »Preface to Emblems of Mortality. Printed for T. Hodgson 1789«.

Denne håndskrevne kommentar kan vi læse i Google Books' eksemplar af Bentley's faksimile. Vil det sige, at Médard har kopieret netop det eksemplar, der ligger på Google Books? Eller indeholder alle eksemplarer den samme håndskrevne kommentar? Det sidste er ikke utænkeligt, eftersom oplaget var på kun 25.(4)

Der blev benyttet næsten identiske træsnit i Genève og Lyon og af Jean Trepperels familie.

Genève
og Lyon

Hvert træsnit vises kun én gang her, selvom det måtte være brugt til flere personer, med undtagelse af hertugen.

Nicole de la Barre
Barre 1500: Nicole de la Barre
Autoritet
Barre 1500: Autoritet
Musikere
Barre 1500: Musikere
Pave
Barre 1500: Pave
Kejser
Barre 1500: Kejser
Kardinal
Barre 1500: Kardinal
Konge
Barre 1500: Konge
Hertug
Barre 1500: Hertug
Patriark
Barre 1500: Patriark
Connétabel
Barre 1500: Connétabel
Ærkebiskop
Barre 1500: Ærkebiskop
Ridder
Barre 1500: Ridder
Biskop
Barre 1500: Biskop
Adelsmand
Barre 1500: Adelsmand
Abbed
Barre 1500: Abbed
Foged
Barre 1500: Foged
Astrolog
Barre 1500: Astrolog
Borger
Barre 1500: Borger
Kannik
Barre 1500: Kannik
Karteuser
Barre 1500: Karteuser
Sergent
Barre 1500: Sergent
Munk
Barre 1500: Munk
Ågerkarl
Barre 1500: Ågerkarl
Bejler
Barre 1500: Bejler
Advokat
Barre 1500: Advokat
Troubadour
Barre 1500: Troubadour
Præst
Barre 1500: Præst
Bonde
Barre 1500: Bonde
Franciskaner
Barre 1500: Franciskaner
Barn
Barre 1500: Barn
Degn
Barre 1500: Degn
Eremit
Barre 1500: Eremit
De tre døde
Barre 1500: De tre døde
De tre døde
Barre 1500: De tre døde

Ressourcer og Links

Yderligere information

Fodnoter: (1) (2) (3) (4)

Jeg havde i al fald ikke set det, før jeg læste artiklen af Patrick Layet i bogen "Ihr müsst alle nach meiner Pfeife tanzen" s. 27-33.

1500 . . .: Vi har allerede set, at kolofonen, som er reproducert af Bentley, siger »Lan mil.v.cens«.

Dobree skriver i starten: »The two cuts in this volume are copied from "La Da[n]ce Macabre," printed at Paris, in the year 1500, by Nicholas de la Barre. It is in small quarto, and is preserved in the British Museum«.

Maßmann . . .: Hans Ferdinand Maßmann, Literatur der Todtentänze, side 99.

Langlois . . .: Eustache-Hyacinthe Langlois, Essai historique, philosophique et pittoresque sur les danses des morts, side 334-335.

Brunet nævner også Nicole de la Barre, Bentley og Douce's 1523-udgave: »Manuel du libraire et de l'amateur de livres«, bind 2, spalte 493-494.

Dette blev foreslået til mig af Mischa von Perger.