Manuskript BNF Français 25550

Ms Fr. 25550. Dansen starter side 234.
Français 25550

Dette manuskript er et af de ældste. Det er det, som Dufour kaldte B.

Bogens gamle navne (to af dem) er Saint-Victor TT 12 og Saint-Victor 543, fordi den oprindeligt stammer fra Saint-Victor's Abbedi i Paris, ligesom Ms. Lat. 14904. De første sider er pæne (billedet til højre) med 16 linier per side, men hurtigt tager en anden skribent over med 20-22 linier per side og gnidret skrift. Omkring kannik, købmand og karteuser mangler en side (42 linier).

Dette manuskript er nogenlunde lige så gammelt som Ms. Lat. 14904. Gilbert Ouy daterer Ms. Lat. 14904 til "omkring 1440", og Fr. 25550 mere vagt til "anden fjerdedel af det 15. århundrede".(1)

Opbygning og overskrifter er stort set det samme som i Lat. 14904. Begge starter med 2 + 4 linier med latinsk tekst (billedet til højre), men der er ingen overskrifter, før vi møder "Le mort" og "Le Pappe". Astrologen hedder "Le maistre", og ågerkarlens kunde er "Le poure".

Til sidst i dansen bliver den døde konge beskrevet således i begge manuskripter: »Vng roy mort tout nu couchie en uers« (d.v.s. "En død konge helt nøgen liggende i orme"), og autoriteten bliver: »Vng maistre qui est au bout de la dance« ("En mester, som er i slutningen af dansen").

Teksten slutter med "versus magistrales" som overskrift til yderligere 14 linier latinsk tekst.

Beskriver manuskriptet dansen i Saint Innocents?

Man kunne gribes af tvivl: Er den tekst, de forskellige bøger kalder for "La Danse Macabre", den samme, som var malet på kirkegårdsmuren i St. Innocents? Måske er "danse macabre" bare navnet på en genre, og måske er de forskellige danse macabre-er lige så forskellige som — f.eks. — Døden fra Lübeck er fra dansen i Basel?

Her kommer manuskripterne fra Saint-Victor's abbedi ind i billedet, for der går en stædig historie om de gamle manuskripter fra Saint-Victor, nemlig at teksterne selv skulle fortælle, at de er kopier af dansen på kirkegårdsmuren i St. Innocents. Man forledes til at tro, at skriveren selv giver os sit æresord på, at han ikke giver os en hvilken som helst "danse macabre", men at han har kopieret teksten frisk fra den nymalede kirkegårdsvæg (maleriet ville kun være 5 år gammelt dengang).

Det gælder for tre manuskripter fra Saint-Victor abbedi:

  1. BnF, fr. 15163: Item in gallico La Dance macabre sicut habetur apud Innocentes(2)
  2. BnF, lat. 14904: La dance macabre prout habetur apud Sanctum Innocentium
  3. BnF, fr. 25550: Dictamina Choree Machabre prout sunt apud Innocentes Parisius

Dette er en sandhed med modifikationer, for hvis vi starter med fr. 25550, kan vi ved selvsyn (billedet til øverst højre) konstatere, at der ikke står noget sådant i starten af teksten.

/Dictamina Choree Machabre prout sunt apud Innocentes Parisius.235./
indeks

Den omtalte selv-beskrivelse står nemlig i en indholdsfortegnelse i starten af manuskriptet (billedet til venstre). På latin står der, at "ordene fra danse macabre, sådan som vi finder ved [St.] Innocents i Paris" er på side 235.

Det eneste disse citater fortæller os er altså, at bibliotekaren i 1514, mente, at teksten i manuskripterne mindede ham om dem på kirkegården ved St. Innocents.

For yderligere detaljer, se Saint-Victor's Abbedi i Paris.

Ressourcer

Yderligere oplysninger

Fodnoter: (1) (2)

Hanno Wijsman, La Danse macabre du cimetière des Saints-Innocents et un manuscrit de Philippe le Bon, side 8, fodnote 24: »Gilbert Ouy date le lat 14904 autours de 1440 et le fr. 15163 et le fr. 25550 plus vaguement dans le deuxième quart du XV' siècle«.
Citeret fra Hanno Wijsman; se forrige fodnote.

Op til manuskripter