La grande danse Macabre des Hommes et des Femmes, 1862

Paris, 1862
Baillieu, Grande Danse
Danse Macabre
Diverse, Danse macabre

Vi har set, hvordan man i Troyes genoptrykte den parisiske Danse Macabre gennem over 200 år med kopier og kopiers kopier af de gamle træsnit.

Bogen til venstre er et ret sent genoptryk af Baillieu i Paris. Det fremgår af den korte indledning, at Baillieu er i besiddelse af disse træsnit fra Troyes, og han vil kombinere dem med den oprindelige tekst fra Guy Marchant's bog fra 1486, Miroer Salutaire.

De forskellige udgivelser fra 1700-tallet havde nemlig konstant annonceret, hvordan det gamle galliske sprog blev fornyet og poleret: »Historiée et renouvellée de vieux Gaulois, en langage le plus poly de nôtre tems«. Denne bog skulle derimod gengive den oprindelig tekst fra 1486 dog med tilføjelse af tegnsætning og accenter, som man ikke havde (eller som man havde negligeret) i 1486.

Baillieu vidste naturligvis godt, at der er langt fra denne kopi til originalen, men det var efterhånden blevet umuligt for bogelskere at finde de gamle bøger fra det 15. og 16. århundrede. En sådan bog var lige blevet solgt, 19 april 1862, for den vanvittige sum af 1.170 franc.(1) Dermed får vi også det omtrentlige årstal for udgivelsen af denne bog, for årstallet står ingen steder.

Bogen har titlen: »La grande danse macabre des hommes et des femmes, précédée du dict des trois mors et des trois vifz, du débat du corps et de l'âme, et de la complaincte de l'âme dampnée«. Man kan undre sig over, hvorfor dødedansen er »précédée« af de andre historier, når den kommer først i bogen, men Gallica har et andet eksemplar (se eksternt link), hvor der er inkluderet en slags reklame. I dette indlæg står der mere logisk: »La grande danse macabre […] suivie du dict des trois mors […]«.

Den gode kopi, side 2
Baillieu, Musikere
Den dårlige kopi, side 26.
Baillieu, Musikere

Resultatet er ikke en nøje kopi af "Miroer salutaire", der jo bortset fra dronningen og hertuginden ikke havde billeder af kvinderne. Afsnittene kommer ikke i samme rækkefølge, og alle latinske tekster er fjernet.

Baillieu har haft adgang til både de gode kopier fra det 17. århundrede og de dårlige fra 1766-udgaven, for han bringer to versioner af de fire dødningemusikere.

Der er også to træsnit af advokaten og bejleren, hvor det bedste af dem bruges til astrologen og borgeren, ligesom det skete i 1766-udgaven.

Regent og ridderfrue.
Baillieu, Regent og ridderfrue
Abbedisse og adelsdame
Baillieu, Abbedisse og adelsdame

Når vi kommer til kvindernes dans, bliver der strammet op, så både tekst og billeder kommer i den rigtige rækkefølge.

Utroligt nok har Baillieu fundet en kopi af abbedisse og adelsdame (billedet til højre), selvom disse to dansere havde været forsvundet i over 200 år. Han har også et billede af regenten og ridderfruen (billedet til venstre), der hverken er fra kopierne fra det 17. århundrede eller kopierne af kopierne fra 1766-udgaven. Disse to træsnit ser ud til at være fremstillet af den samme person.

Borgerinde og enke
Baillieu, Borgerinde
Borgerinde og enke. Erstatter billedet af gammeljomfru og nonne.
Baillieu, Gammeljomfru

Træsnittet af gammeljomfruen og franciskanernonne mangler derimod stadig, men Baillieu havde to udgaver af borgerinden og enken (billederne til højre og venstre).

Bogen slutter med et (dårligt) billede af Døden på den blege hest, og datoen for udgivelsen af Miroer salutaire, 1486 7. juni, bortset fra, at der mangler et "quatre": »l'an de grace mil quatre cent [quatre] vingz et six, le septième jour de juing«.

Bassac, 1994

Pilgrim og hyrde
Pilgrim og hyrde
Bigot kvinde og nar
Bigot kvinde og nar

Bogen blev genoptrykt af Plein Chant / Bassac i 1994.

De har rettet forvirringen med précédée/suivie: »La Grande Danse Macabre des hommes et des femmes Suivie du dict des trois mors et des trois vifs du débat du corps et de l'ame, et de la complainte de l'ame dampnée«.

Men selvom de påstår, de har genoptrykt bogen fra 1862, »Réimprimé d'après l'édition de Baillieu, Paris [1862]«, er det ikke tilfældet. De to eksempler, de viser, bruger nemlig de gode kopier fra det 17. århundrede, mens 1862-bogen (i disse to tilfælde) brugte de dårlige kopier fra 1766-udgaven.

Grande Danse
Baillieu 1862: Grande Danse
Musikere
Baillieu 1862: Musikere
Musikere
Baillieu 1862: Musikere
Regent og ridderfrue
Baillieu 1862: Regent og ridderfrue
Abbedisse og adelsdame
Baillieu 1862: Abbedisse og adelsdame
Borgerinde
Baillieu 1862: Borgerinde
Gammeljomfru
Baillieu 1862: Gammeljomfru
Pave og kejser
Baillieu 1862: Pave og kejser
Legat og hertug
Baillieu 1862: Legat og hertug
Biskop og adelsmand
Baillieu 1862: Biskop og adelsmand
Advokat og troubadour
Baillieu 1862: Advokat og troubadour
Skolelærer og soldat
Baillieu 1862: Skolelærer og soldat
Karteuser og sergent
Baillieu 1862: Karteuser og sergent
Læge og frier
Baillieu 1862: Læge og frier
Promotor og Fængselsvagt
Baillieu 1862: Promotor og Fængselsvagt
Franciskaner og barn
Baillieu 1862: Franciskaner og barn
Hellebardist og nar
Baillieu 1862: Hellebardist og nar
Død konge
Baillieu 1862: Død konge
Musikere
Baillieu 1862: Musikere
Dronning og hertuginde
Baillieu 1862: Dronning og hertuginde
Priorinde og ung kvinde
Baillieu 1862: Priorinde og ung kvinde
Købmandsfrue og fogedkone
Baillieu 1862: Købmandsfrue og fogedkone
Brud og sød kone
Baillieu 1862: Brud og sød kone
Kammerpige og husholderske
Baillieu 1862: Kammerpige og husholderske
Gæstfri kvinde og amme
Baillieu 1862: Gæstfri kvinde og amme
Landsbykvinde og gammel kvinde
Baillieu 1862: Landsbykvinde og gammel kvinde
Gensalgskvinde og frierinde
Baillieu 1862: Gensalgskvinde og frierinde
Bigot kvinde og nar
Baillieu 1862: Bigot kvinde og nar
Autoritet
Baillieu 1862: Autoritet
Bleg hest
Baillieu 1862: Bleg hest
Tre døde
Baillieu 1862: Tre døde
Sjæl og legeme
Baillieu 1862: Sjæl og legeme
Fordømt sjæl
Baillieu 1862: Fordømt sjæl
Bleg hest
Baillieu 1862: Bleg hest
Baillieu
Baillieu 1862: Baillieu
Baillieu D
Baillieu 1862: Baillieu D
Baillieu A
Baillieu 1862: Baillieu A
Baillieu N
Baillieu 1862: Baillieu N
Baillieu S
Baillieu 1862: Baillieu S
Baillieu E
Baillieu 1862: Baillieu E
Baillieu M
Baillieu 1862: Baillieu M
Baillieu A
Baillieu 1862: Baillieu A
Baillieu C
Baillieu 1862: Baillieu C
Baillieu A
Baillieu 1862: Baillieu A
Baillieu B
Baillieu 1862: Baillieu B
Baillieu R
Baillieu 1862: Baillieu R
Baillieu E
Baillieu 1862: Baillieu E

Eksterne links

Denne udgave må have været ret populær, for der er mange online-udgaver på Internettet. Her er to af dem:

Yderligere information

Fodnoter: (1)

Fra reklamebladet i Gallica (se eksternt link): »Depuis longtemps il était impossible de s'en procurer des exemplaires sans y mettre un prix fou, et le 19 avril 1862, il s'en est vendu un exemplaire à Paris, salle Sylvestre, au prix énorme de 1170 francs, très-court de marges et dérelié«.

Som en sidebemærkning tilhørte forretningen med den dyre bog, Salle Sylvestre, Louis-Catherine Silvestre.