Den Højtyske Fire-liniede Dødedans

Cpg 314, de to prædikanter
Cpg 314
Codex xylogr. Monac. 39, Døden og barnet
Codex xylogr. Monac. 39, Døden og barnet

En række af dødedansene fra det sydlige Tyskland og Schweiz tilhører en familie, der kaldes Oberdeutscher vierzeiliger Totentanz: "Oberdeutscher", fordi sproget er højtysk — i modsætning til de plattyske dødedanse i Lübeck, Tallinn og Berlin — og "vierzeiliger" fordi hvert vers har 4 linier — i modsætning til den 8-liniede der doten dantz mit figuren.

Den ældste af disse tekster, Cpg 314(1) (billedet til venstre), viser, hvordan den tyske tekst er en oversættelse fra latin. I dette gamle manuskript er Døden ikke med, og teksten består kun af de døende menneskers klage. Her ser man tydeligt inspirationen fra Vado Mori-litteraturen.

De 24 dansere præsenterer sig selv: »Jeg var en hellig pave […]«, »jeg har, som konge […]«, klager over deres skæbne og giver ordet til den næste deltager.

I alle de andre (senere) udgaver af Oberdeutscher vierzeiliger Totentanz er der tilføjet replikker til Døden, men den derved opståede dialog er kun tilsyneladende: Døden kommer anstigende, energisk, frisk, ironisk - endda humoristisk - mens menneskerne ignorerer Døden, præsenterer sig selv, »Jeg var en hellig pave […]«, »jeg har, som konge […]«, hvorefter de jamrer videre. Faktisk er det tyske ord "Wechselrede" mere præcist: Døden og de døende skiftes til at tale.

Barnet ignorerer Døden og kalder på sin mor: Hvordan kan du forlade mig sådan?"
Heidelberg, Barn
Starten af Kleinbasel
Kleinbasel, benhuset

Dette er tydeligst i slutningen af dansen, hvor moderen ignorerer Døden og henvender sig til sin søn: »Åh barn, jeg ville have frelst dig;«, mens barnet også ignorerer Døden og kalder på sin mor: »Åh ve, min kære moder […] Hvordan kan du forlade mig sådan?«

I andre dødedanse, som dem i Lübeck og Berlin, kan de døende finde på at henvende sig til Døden og trygle om udsættelse, men det sker aldrig i Oberdeutscher vierzeiliger Totentanz, netop fordi menneskenes replikker er forfattet mange år, før Døden dukkede op på scenen.

Strengt taget optræder Døden stadig ikke nogen steder. Her er der nemlig tale om en "ægte totentanz", hvor en række af dødninge slæber de levende med. Læs mere om Dødens Dans eller De Dødes Række.

Den mest berømte dans i denne familie er Døden fra Basel. Der var to danse i Basel, og begge havde udvidet antallet af dansere fra 24 til 39. I Kleinbasel ligner teksten stadig sig selv, men den berømte dans i GroßBasel var ændret så grundigt gennem reparationer og renoveringer, at den kun lejlighedsvis kan genkendes.

Varianter

Cod. xyl. 39, Døden og paven:
"Der tod zu dem Bapst spricht"
Cod xyl monac 39, Døden og paven

Vi kender teksten fra en række kilder. Den første til at sammenligne teksterne var Maßmann(2) i 1847, der kaldte sine kilder for H eller M, afhængigt af, om de befandt sig på biblioteket i Heidelberg eller München:

Stamtræ over dødedanse I 1908 påpegede Fehse,(5) at den kilde, som Maßmann kaldte M4 slet ikke var nogen kilde, men var en trykt udgave af Cgm 270, der var blevet "forbedret" ved hjælp af Codex xylogr. Monac. 39.

Til gengæld havde man i mellemtiden fået kendskab til endnu et manuskript, der befandt sig i Berlin:

På dette grundlag lavede Fehse skitsen til højre, der skal vise udviklingen fra Cpg 314, hvor Døden ikke deltager, til maleriet i Kleinbasel, hvor dansen er udvidet til 39 dansere.

Siden da er der dukket endnu flere kilder op, så listen må udvides med:

Klik på de enkelte billeder for at læse teksten

Første prædikant
Xyl 39 1465: Første prædikant
Paven
Xyl 39 1465: Paven
Kejser
Xyl 39 1465: Kejser
Kejserinde
Xyl 39 1465: Kejserinde
Konge
Xyl 39 1465: Konge
Kardinal
Xyl 39 1465: Kardinal
Patriark
Xyl 39 1465: Patriark
Ærkebiskop
Xyl 39 1465: Ærkebiskop
Hertug
Xyl 39 1465: Hertug
Biskop
Xyl 39 1465: Biskop
Greve
Xyl 39 1465: Greve
Abbed
Xyl 39 1465: Abbed
Ridder
Xyl 39 1465: Ridder
Jurist
Xyl 39 1465: Jurist
Kannik
Xyl 39 1465: Kannik
Læge
Xyl 39 1465: Læge
Adelsmand
Xyl 39 1465: Adelsmand
Adelsfrue
Xyl 39 1465: Adelsfrue
Nonne
Xyl 39 1465: Nonne
Købmand
Xyl 39 1465: Købmand
Kok
Xyl 39 1465: Kok
Tigger
Xyl 39 1465: Tigger
Bonde
Xyl 39 1465: Bonde
Barn
Xyl 39 1465: Barn
Moder
Xyl 39 1465: Moder
Anden prædikant
Xyl 39 1465: Anden prædikant

Kilder

Yderligere Information

Fodnoter: (1) (2) (3) (4) (5) (6)

Cpg 314 . . .: Cpg er en forkortelse af Codices Palatini Germanici. Cpg 314 er derfor navnet på den 314nde tysk-sprogede bog i Bibliotheca Palatina i Heidelberg.
Maßmann . . .: Hans Ferdinand Maßmann, Die Baseler todtentänze in getreuen abbildungen fra 1847

Bagerst i bogen forsøgte Maßmann at uddrage en "Ur-tekst" ved at kombinere varianter af de forskellige kilder. Se evt. siden om Cgm 270 (og fodnote 2 på samme side) for detaljer om Maßmann's Ur-tekst.

Cgm 270 . . .: Cgm er en forkortelse af Codices germanici monacenses — dvs. tysksprogede bøger fra Die Bayerische Staatsbibliothek i München.
Xylogr . . .: Xylograph betyder træsnit. Af uransagelig grunde kan "Codex xylogr. Monac." ikke bare forkortes til "Cxm" analogt med Cgm.
Fehse . . .: Der Oberdeutsche vierzeilige Totentanz, side 69-71.

Se også Der Ursprung der Totentänze, side 35, fodnote 1

Ms. germ. fol. Berolin . . .: Ms. = manuskript / håndskrift, Germ. = tysksproget, Fol. = folio-format (mere end 35 cm i højden), Berolin = bøger fra Bibliotheca Regia Berolinensis dvs. Det Kongelige Bibliotek i Berlin.