Døden fra Lübeck

Triumfkorset i Domkirken i Lübeck

Triumfkorset.
Triumfkorset
Albert Crummedik knæler foran korset og fortrænger dermed Johannes fra hans plads.
Albert Crummedik

Dette monumentale kors hænger i Domkirken i Lübeck. Jesus selv er 3,25 meter, og ved korsets fod står Jomfru Maria, Maria Magdalene og Johannes, der er ca. 2,80 m. Helt til venstre og højre står Adam og Eva, og fordelt over resten af værket er genopstående døde, apostle, evangelister, patriarker og profeter.

Korset blev betalt af Biskop Krummedick, der til gengæld har fået lov til at optræde blandt figurerne. Biskoppen har samme størrelse som de to Maria'er og Johannes, og han knæler i andægtig bøn foran Jesus' kors — på den plads, der ellers normalt er forbeholdt Johannes.

Mens biskoppen beder sin bøn, holder en engel lige under korset hans våbenskjold: et gyldent træ på blå baggrund. Og hvis Gud fra det høje skulle have glemt navnet på den gavmilde biskop, er både hans navn og indvielsesdatoen skåret ud i både latin og plattysk.

På forsiden står der: »An[n]o d[omi]ni m cccc lxxvii R[everen]d[us] in Christo pater Et d[omi]n[u]s d[omi]n[u]s albert[us] crum[m]edik E[pisco]pus lubice[n]s[is] hoc magnu[m] opus ad laude[m] dei p[ro]priis suis su[m]ptib[us] fieri fecit«.

Legenden vil vide, at den knælende Maria Magdalene var modeleret efter Biskop Krummedick's kæreste
Adam, jomfru Maria og Maria Magdalene
En engel holder biskoppens våbenskjold. Til venstre kan læses ordene »Albert Crum[m]edik « og til højre »E[pisco]pus lubice[n]s[is]«
en engelmed Albert Crummedick's våbenskjold

På bagsiden står en lignende tekst på plattysk: »Anno domini m cccc lxxvij up krutwiginghe(1) hefft herr albert krummedik eyn bisschop to lubeke dit werk to dem lave gades van sinem ehrliken gude bereden laten«. Eller på dansk: I det Herrens år 1477 på Marias Himmelfartsdag har Hr. Albert Krummedick, en biskop af Lübeck, ladet dette værk udfærdige til Guds pris for sine retmæssige midler.

Og hvis Gud skulle have glemt adresssen, behøvede han bare at kigge på gulvet under triumfkorset, hvor biskoppens ligsten lå. Han døde nemlig 12 år senere: »Anno Domini MCCCCLXXXIX in vigilia Symonis et Jude obiit reverendus in Christo pater et dominus dominus Albertus Crummedyk Dei gracia episcopus Lubicensis de Holzacia ex militarium genere natus«.

Har Bernd Notke lavet Triumfkorset

Note fundet inden i Johannes
Note fundet inden i Johannes

Som altid er det langt lettere at svare på, hvem der har sponsoret kunstværket, end hvem der har udført det. I dette tilfælde har vi dog et spor eller to:

Under en restaurering i 1970'erne fandt man en lille seddel inden i Johannes, der fortalte, at denne figur var fremstillet af Notke og en række af hans svende i 1472. Pergamentet nævnte fem af dem ved navn, og selvom de ikke fik skrevet deres navne med ligeså store bogstaver som Biskop Krummedick, slutter sedlen alligevel med et fromt ønske om, at Gud vil være deres sjæle nådig: »Anno domine m cccclxxii iare do makede meister bernt notken dit stuke werkes myt hulpe siner gesellen genomet in dat erste eggert suarte, de snider, lucas meer, de bereder, berent scharpeselle, de bereder, ilges, de bereder, hartich stender, en meler, biddet got vor de selen dat em got gnedich si«.

Her kunne kunsthistorikerne notere sig en sejr, da de for længst havde erklæret triumfkorset som et af Notkes arbejder. På den anden side er det knap så imponerende i betragtning af, at der ikke er mange anonyme værker fra Middelalderen, der ikke efterhånden er blevet tilskrevet denne Nordens Michelangelo.

Hvor er Notke?
Note fundet inden i Maria

Inden i figuren af Maria blev der fundet nogle kridtstreger (billedet til højre). Disse skriblerier er mildt sagt svære at tyde, men ikke desto mindre vil kunsthistorikere hårdnakket tage dem som bevis for, at Notke må have fremstillet ikke bare Johannes, men også Maria og hele triumfkorset med.

Som skeptiker må man påpege, at hvis det har krævet mesteren selv og mindst fem af hans svende at fremstille Johannesfiguren, og hvis denne figur har været færdig fem år før indvielsen af korset, så siger det noget om størrelsen af opgaven. Den ansvarlige for triumfkorset har været en storentrepenør og ikke en kunstner.

Yderligere information:

Fodnoter: (1)

krutwiginghe . . .: (højtysk Kräuterweihe) hentyder til at den katolske kirke på Marias Himmelfartsdag, 15. august, velsignede lægende og beskyttende urter.