Døden fra Lübeck

Hvem skabte Sankt Jørgen og dragen?

Det er typisk for gamle kunstværker, at kunstnerens navn ikke nævnes nogen steder. Man noterede ofte, hvem der betalte værket, hvorimod kunstneren var en anonym håndværker - ligesom en murer eller en smed. Sankt Jørgen og Dragen i Stockholm er ingen undtagelse - vi véd det blev betalt af Sten Sture og 10 af hans mænd, vi ved, hvad det kostede, og hvem der indviede det - men kunstneren kender vi ikke.

En kopi i bronze.
Dragen på Köpmansbrinken

100 år efter værkets skabelse, skrev Johannes Messenius, at kunstneren kom fra Antwerpen: »Herr Sten til Antwerpen skref / efter then kånstrijkaste man / som en i bildsnidnings kånst fan«. Messenius fortalte også, at Sten Sture lod kunstneren dræbe for at være sikker på, at der ikke var andre, der fik et lignende kunstværk.

Dragen er bl.a. lavet af elggevir, hvilket beviser at kunstneren må have boet i Sverige.
Dragen i Stockholm

I sin roman, Sankt Göran och draken fra 1900 skriver Heidenstam, at kunstneren hed "Mester Andreas" fra Andorf (= Antwerpen). Mester Andreas dræbes også kort efter at være færdig med kunstværket, dog ikke af Sten Sture, men af den kvindelige models jaloux ægtemand.

Først i 1901 blev værket tilskrevet Notke. Bernt Notke var jo møntmester i Stockholm i 1491, og nu hedder det sig, at denne tjans var en belønning for hans store kunstværk. Glemt var historierne om, at kunstneren var blevet dræbt kort efter sit arbejde.

Har Bernt Notke skabt St. Jørgen-gruppen? Vi må formode, at kunstneren har levet i Stockholm, fordi der er brugt lokale materialer. F.eks er der brugt mange elg-gevirer i dragen. Hvis man vil bevise, at Notke er manden bag statuen, skal man altså først bevise, at Notke overhovedet var i Stockholm i 1489.

Desværre ved vi ikke, hvor Notke opholdt sig i perioden op til 1489: Den 24nde maj 1484 var "Berent Notken" i Stockholm, i 1486 optræder "Berndt Nötke" og "Nötteken" i Lübeck og i 1487 er "Berndt Nöteken" stadig (eller igen) i Lübeck. Netop i de tre år, hvor statuen skulle have været udført, er dokumenterne tavse - indtil 1491, hvor "Berndt Nötken" er møntmester i Stockholm.

Det bedste spor får vi i et brev fra 1506 om Notke, der er underskrevet »Henrick wylssynck de den joryen help maken toe dem holm« - dvs. Henrick Wilsing, der hjalp med at lave [Skt.] Jørgen i [Stock]holm. Desværre fortæller Wilsing ikke, hvordan han har hjulpet eller - vigtigere - hvem.

Yderligere information: