Døden fra Lübeck

Bernt Notke (†1509)

Triumfkorset.
Triumfkorset

Bernt Notke omtales i omkring 50 dokumenter. Dette er usædvanligt mange i forhold til andre af middelalderens kunstnere, men de fleste af disse papirer er retsdokumenter, hvor Notke ofte kun optræder som vidne, og de fortæller os derfor ikke ret meget andet, end at Notke var tilstede i den og den by på det og det tidpunkt. At beskrive hans liv bliver derfor et spørgsmål om at forbinde punkterne.

Gregorsmessen i Århus domkirke af Bernt Notke.
Gregorsmessen i Århus domkirke af Bernt Notke

Den første gang Notke omtales i noget dokument er i Lübeck 14de april 1467, hvor han klagede til byrådet, over at malerlauget chikanerede hans svende, fordi han ikke var medlem af lauget. I den forbindelse fremviste Notke et fødselsbrev (ikke en fødselsattest), udstedt af byrådet i Lassan i Pommern.

Dette betyder ikke nødvendigvis, at Notke var født i Lassan, men kun at han kendte folk i Lassan, der kunne sige god for ham. Det er mere sandsynligt, at han er født i Tallinn, da navnet Notke ikke er usædvanligt hér. Desuden antyder et brev fra 23nde August 1468, at Notke var i familie med præsten i Tallinn, Diderik Notken.

Fra 1483 tilbragte han nogle år i Sverige og var en tid møntmester i Stockholm. I 1505 blev han udnævnt til kirkeværge for St. Petri i Lübeck, en stilling der dækkede over at lede kirkens teglværk, der solgte mursten til hele Norden. I 1509 omtales han som død.

Af de værker, der stadig findes, og som med sikkerhed kan tilskrives Notke, er der kun 3 stykker:

Smertensmanden fra Tallinntavlen, klik på de farvede områder.
Smertensmanden i Tallinn
Smertensmand lidelsesinstrumenter

Naturligvis har Notke ikke kun lavet disse 3, men en del er forsvundet (fx Eriks-alteret i Uppsala), og så er der en lang række værker, hvor man simpelthen ikke ved, hvem der har udført dem. Blandt værker, der ofte tilskrives Notke, er Skt. Jørgen og Dragen i Stockholm samt Gregorsmessen og Trefoldigheds-altertavlen i Lübeck. Det store spørgsmål for denne hjemmeside er forholdet mellem Notke og dødedansene i Lübeck og Tallinn.

Kilder til denne sektion om Notke

Triumfkorset.
Triumfkors

Eksternt link

I denne sektion om Bernt Notke:

Om Bernt Notke, men udenfor denne sektion