Det hjælper ej at sige nej.

Tavle
Det hjælper ej
Placering på maleriet
Nationalmuseet

Maleriet ender med denne tavle:

Det Hielper ey at sige Ney
Med døden maa vi wandre
Ald Werdsens gang
den vey saa trang
tillige med Hverandre.

Tvis kirke
Tvis kirke

Den samme tekst står på degnestolen i Tvis Kirke (billedet til højre), der er fra ca. 1760. Nedenunder teksten på degnestolen er der et billede af Døden, der henter gnieren.

Teksten ser til at bygge på gamle ordsprog: "Døden er hver mands alfarvej, det hjælper ej at sige nej" og på gamle salmer:

Naar vi skulle fare all Verdsens Gang,
Oc reyse met Døden den Vey saa trang,
[…]

Giff mig aff Verden en salig Affgang
Naar min Tid er tilstede,
At ieg skal vandre den Vey saa trang
Hielp mig til Himmeriges Glæde"