Raphael Meyer

Raphael Ludvig Meyer (29/3 1869 - 5/9 1925), dansk bibliotekar og filolog. Overbibliotekar ved Landbrughøjskolens bibliotek fra 1903. Oversatte mange bøger til tysk.

Titelbladet Meyer genudgav "Den Gamle Danske Dødedans med introduktion og noter. Der er sket meget, siden Meyer skrev sin introduktion i 1896 - bl. a. er maleriet i Mariakirken og kirkebøgerne gået tabt under krigen (i 1942). Til gengæld er Dødedantz dukket op, der besvarer mange af de spørgsmål, Meyer stillede.

Noget andet, der er ændret siden Meyers tid, er, at man ikke længere kan forudsætte, at læserne læser siderne sekventielt. Hvis man derfor dykker ned midt i Meyers introduktion, skal man vide, at A er Dodendantz fra 1520, og B er Des dodes dantz fra 1489.

Emner fra Meyers introduktion

Side: 3, 4-5, 6-7, 8-9, 10-11, 12-13, 14-15, 16-17, 18-19, 20-21, 22-23, 24-25, 26-27, 28-29, 30-31, 32-33, 34-35

Eksternt link