Marginal tænkning: 14. Dødens Æble

På denne og de to næste sider vil vi kigge på nogle mulige kilder til Accidens de l'Homme og La Vie de l'Homme.

Fig 211. La Mort des Heures de Simon Vostre (1512).
Le Maire
Fig 212. La Mort des Heures de Simon Vostre (1512).
Le Maire

Emile Mâle mente bestemt, at Simon Vostre's marginaler fra 1512 (dvs. Accidens de l'Homme) var inspirerede af en bog kendt som Le Mors de la Pomme.(1) I sin bog om kristen kunst skrev han:

De illustrerede manuskripter af Mors de la pomme har givetvis inspireret den kunstner, der skabte marginerne til tidebogen fra 1512 for redaktøren Simon Vostre. Det er det samme design med danse macabre, og det er ofte de samme episoder. Døden med sin pil optræder, når Adam og Eva bliver fordrevet fra Paradis, hun [Døden] bevidner mordet på Kain; senere angriber hun en soldat midt i kampen (fig. 211), den unge pige i sit kammer; hun tager spædbarnet i vuggen trods skrigene fra dets små brødre (fig. 212). Når temaet én gang er givet, kan variationerne være uendelige, så Simon Vostre's designer har ikke følt sig tvunget til slavisk at kopiere modellen. Han opfandt mere end én episode: Døden får mureren til at falde ned fra sit stillads, hun ligger i baghold i skoven med røveren og hjælper med dræbe offeret, men hun er også ved Montfaucon nær galgen, hvor bødlen løfter morderen op ad stigen.

(L'art religieux de la fin du moyen âge en France, af Emile Mâle, side 379(2))

Mâle ledsagede sin artikel med de to figurer fra Accidens de l'Homme, som jeg viser til højre og venstre, og der er den lille krølle, at de ikke er originalerne, men meget dygtige kopier. Det kan man bl.a. se ved, at der er tre i hver kolonne i stedet for to, og at der ingen tekst er. Kopierne er udført af Léon le Maire, som vi senere vil vende tilbage til.

Kurtz var også enig. I stedet for 1512-udgaven (dvs. Accidens de l'Homme) sammenlignede han dog Le Mors de la Pomme med 1495-udgaven:

A Livre d'Heures of special importance was printed in 1495 in Spanish by Nic. Higman for Simon Vostre with the title Las Horas de nuestra Senora con muchos otros oficios y oraciones. Imprimé a Paris par Nic. Higman pour Sim. Vostre 1495. It contains an ordinary Danse Macabre of sixty-six subjects and, in addition, another Dance of Death called Les accidents de l'homme.

There were twenty-four woodcuts to the latter, following the plan later adopted by Holbein, that is groups in which Death takes a member of society. They must have been imitated from the miniatures found in the manuscript B.N. fr. 17001, Le Mors de la Pome, which was composed about 1470. They are, however, not a copy but entirely original in arrangement. Only the idea of Death taking man in the midst of daily activities and in the company of his associates has been borrowed. Holbein must have known one of these originals.

(The Dance of Death and the Macabre Spirit in European Literature, af Leonard P. Kurtz, side 56)

Både Mâle og Kurtz påpeger, hvordan Accidens de l'Homme og La Vie de l'Homme foregriber Holbeins berømte dødedanse ved at forlade det gamle motiv med kædedans. I stedet lader de Døden opsøge sine ofre alle steder i hans og hendes hverdag.

Kurtz siger der var 24 billeder, så han følger formentlig Douce i at overse de to sidste billeder: autoriteten og Dommedag. Dermed overser han et andet punkt, hvorpå Le Mors de la Pomme, Accidens de l'Homme og La Vie de l'Homme også har banet vejen for Holbein: Nemlig ved at starte med Syndefaldet og slutte med Dommedag.

Men derudover er begge forfattere enige om, at hverken Accidens de l'Homme eller La Vie de l'Homme er de første. Ideen går tilbage til Le Mors de la Pomme. Og Kurtz må have vidst, hvad han snakkede om, for han har selv udgivet en redigeret udgave af Le Mors de la Pomme.

Syndefaldet. Døden dukker op i samme øjeblik, Guds forbud bliver brudt.
Mors de la Pomme, Pomme
Doktor og nar
Mors de la Pomme, Pomme

Le Mors de la Pomme er fra 1461 og dermed en del ældre end Accidens de l'Homme, La Vie de l'Homme og Holbein. Alle fire værker har det tilfælles, at de starter med syndefaldet (billedet til venstre), at Døden opsøger folk i deres hverdag bevæbnet med en gigantisk pil (billedet til højre), og at de slutter med Dommedag. Le Mors de la Pomme er altså, som Mâle og Kurtz siger, en tydelig inspiration for ideen og opbygninen af Accidens de l'Homme og La Vie de l'Homme (og i sidste ende Holbein).

Kurtz beskriver billederne side 40-41:

 1. Adam and Eve driven from heaven.
 2. The eating of the apple and the appearance of "Death" because of it.
 3. Death is given an hour glass, scroll and three arrows by an angel, God being present.
 4. Adam, Eve and Death.
 5. Two angels and Death.
 6. Death, alone, with his new power (scroll).
 7. Death kills Abel with a javelin, Cain being present.
 8. Death kills a girl carrying water, a woman present.
 9. Death claims another victim.
 10. The ark scene, Noah; Death kills a man.
 11. Knight and squire, Death and squire.
 12. Princess killed in an inn.
  Mors de la Pomme, Pomme
 13. Death kills a child, the mother and a cradle in the picture.
 14. Death kills a laborer with a sower present.
 15. Death kills a chaplain in a church.
 16. Death kills a girl with her maid present; the maid reflects on the necessity of death for all.
 17. Death, a woman and a clerk, the former killing with the javelin. An angel and a bat-winged devil hover in the air. The angel catches the soul, represented by a small child, as it takes flight from the dead victim.
 18. Soul in judgment before God, who gazes into a book. The devil is also present.
 19. Death with the pope, cardinal and others present.
 20. Death and the man at arms together with a battle scene.
 21. Death and a money-changer, a citizen present.
 22. A queen is killed, with the king present.
 23. Emperor is killed on his throne.
 24. Christ on the Cross.
 25. Death visits the doctor, a fool also present.
 26. Death kills a girl while her sweetheart plays a stringed instrument.
 27. -28 In the last two miniatures, there is a representation of hell.

 

Kurtz har dog ikke ret i rækkefølgen, for i det manuskript, han har benyttet sig af, er to af bladene byttet om. For detaljer, se sektionen om Le Mors de la Pomme.

Her skal vi i stedet se på en kilde, der har leveret billederne: De glubske ulve.

Gå fremad
 

Næste afsnit handler om De glubske ulve.

Det forrige afsnit handlede om La Vie de l'Homme.

Yderligere information

Eksternt link

Fodnoter: (1) (2)

Bogens titel er et ordspil. Ordene "mors", der betyder "bid", og "mort" lyder ens. Døden opstår ved den første bid af æblet.

Min (og Google's) oversættelse af denne tekst:

Les manuscrits illustrés du Mors de la pomme ont certainement inspiré l'artiste qui composa, pour l'éditeur Simon Vostre, les bordures des Heures de 1512. C'est la même conception de la danse macabre, et ce sont souvent les mêmes épisodes. La Mort, avec sa flèche, apparaît au moment où Adam et Eve sont chassés de l'Eden; elle assiste au meurtre de Caïn ; plus loin, elle attaque l'homme d'armes au milieu de la bataille (fig. 211), la jeune fille dans sa chambre ; elle prend l'enfant au berceau malgré les cris de ses petits frères (fig. 212). Le thème une fois donné, les variations pouvaient être infinies; aussi le dessinateur de Simon Vostre ne s'est-il pas cru obligé de copier servilement son modèle. Il a inventé plus d'un épisode : la Mort fait tomber le maçon de son échafaudage, elle s'embusque dans les bois avec le brigand et l'aide à assassiner sa victime, mais elle est aussi à Montfaucon, près du gibet, quand le bourreau fait monter l'assassin à l'échelle.

Se det eksterne link.