Marginal tænkning: Markus Reinhart

Markus Reinhard brugte en løve som symbol, ligesom evangelisten Markus. Hans bror Johann(es) brugte en ørn.
Markus Reinhart, Markus Reinhard

Marcus Reinhart var måske den første til at pryde en trykt bog med en dødedans i kanten — syv år før Simon Vostre. Reinhart's "Horae" er fra 1490.

Årstallet fremgår hverken af bogens første eller sidste sider, og bortset fra billedet af en bevinget løve med bogstaverne MR (billedet til højre) er der ingen antydning af forlæggeren. Der findes enkelte andre bøger af samme forlægger, men disse er sjældne, og er ligeså fattige på oplysninger, og ofte mangler de vigtige sider. De få, der angiver oplysninger, er trykt i den ukendte by "lille Troya" eller "Troyga".

Det har altså krævet lidt detektivarbejde at gennemskue, hvor, hvornår og af hvem bogen var trykt.

Her følger en historisk oversigt:

Proctor giver en kort biografi af Reinhart og hans bror: Markus Reinhart stammede fra Strasbourg, men i 1477 åbnede han sammen med en partner Lyons andet trykkeri, der fungerede frem til 1482, hvor samarbejdet endte. Året efter, i 1483, startede Reinhart's mere berømte bror, Johann Grüninger, et værksted i Strasbourg, og at dømme ud fra de anvendte typer, har Markus hjulpet sin bror.

Omkring 1490 åbnede han sit eget værksted i Kirchheim, men senest 1495 var det overtaget af en efterfølger, mens hans træsnit og typer brugtes i bøger udgivet af Johann i Strasbourg. Det vides ikke, hvad der skete med Reinhart. Var han død, eller var han rejst tilbage til Johann og havde taget sit materiale med sig?

Omkring 1495-1496 udgav Johann Grüninger en latinsk tidebog med mange af de samme træsnit. Her var dødedansen erstattet af en kopi med hvid baggrund i stedet for sort.

Konklusionen af alt dette er, at den bog, vi skal kigge på, er trykt i Kirchheim i 1490, eller muligvis meget kort forinden i Strasbourg, inden Reinhart flyttede.

Reinhart's Dødedans

Dødedansen starter med arvesynden, dødninge-musik og benhus.
Markus Reinhart, Reinhart 00
Dødedansen slutter med Dommedag, opstandelse, Himmel og Helvede.
Markus Reinhart, Reinhart 11

De dødes kontor starter med et stort billede af de tre levende og de tre døde (farvebilledet længere oppe til højre). Derefter kommer de 30 dansere i rigtig rækkefølge, bortset fra at det 6. træsnit er flyttet efter det 8. Derefter genbruges træsnittene, men ret tilfældigt. Søjlen med pave, kejser og kardinal bruges kun én gang mere, mens søjlen med ærkebiskop, ridder og biskop bruges seks gange.

Som man ser på billedet til venstre, indledes dødedansen med et billede af arvesynden, Eva og den træske slange. Her må Reinhart siges at være fremsynet, for da han udgav sin "Horae", var der 48 år, til Hans Holbeins træsnit blev udgivet, der også startede med syndefaldet og uddrivelsen fra Paradis.

Derefter følger to dødninger, der spiller musik. Reinhart har formentlig fundet inspirationen til dette i de trykte udgaver af Danse Macabre, der starter med, at fire dødninger spiller op. Det pudsige ved Danse Macabre er, at ingen spiller musik i selve dansen, og det har der jo heller ikke været i de marginer, vi indtil nu har kigget på. Igen er Reinhart 48 år tidligere end Holbeins musik.

Derefter følger et benhus fyldt med kranier. Her kunne man tro, at Reinhart igen har overhalet Holbein, der også har et benhus i starten. Men hverken Reinhart eller Holbein kan prale af at være den første, for dødedansen i Basel, der er fra ca. 1440, startede også med et benhus.

Dansen slutter med Dommedag, genopstandelse samt Himmel og helvede (billedet til højre). Igen er Reinhart mange år foran Holbein, der også slutter sin dans med dommedag.

I midten — mellem Arvesynden og Dommedag — danser mændene: Ti kolonner med tre i hver. Det tager lidt tid at gennemskue, at der faktisk er tale om de samme 30, som vi kender fra Simon Vostre, for billederne er små, klodsede, dårligt scannede og kommer i rodet rækkefølge.

Det hjælper med identifikationen, når man indser, at Reinhart ikke blot har kopieret Simon Vostre (iøvrigt er hans bog jo ældre end Vostre's). Reinhart lægger sig faktisk meget tættere op af Guy Marchants trykte Danse Macabre, end de andre gør.

Tag troubadouren. Umiddelbart er han svær at kende, fordi han ikke har en fløjte i hånden. Men hans attribut er lutten, der ligger på jorden bag ham i alle udgaverne. Reinhart and Marchant er enige om at lade troubadouren lægge sin hånd på brystet, strække den anden hånd ud og trække kroppen væk fra Døden.

Reinhart:
Bemærk lutten på jorden
Reinhart: Troubadour
Guy Marchant
Guy Marchant: Troubadour
BnF 995:
Holdningen er næsten den samme, men han læner sig mod Døden.
BnF 995: Troubadour
Antoine Verard:
Fløjte i hånd
Antoine Verard: Troubadour
Simon Vostre:
Fløjte i hånd
Vostre: Troubadour

Andre eksempler er adelsmanden, der ikke har nogen jagtfalk, hverken hos Reinhart eller Marchant, samt ridderen og borgeren, der begge står med krydsede arme.

Her er borgeren:

Reinhart
Reinhart: borger
Guy Marchant
Guy Marchant: borger
BnF 995
BnF 995: borger
Antoine Vérard
Antoine Vérard: borger
Simon Vostre
Vostre: borger

Ovenstående tabeller viser flere ting: For det første, at Reinhart kopierer figurernes holdning temmelig nøje fra Marchant. For det andet er Dødens holdning vidt forskellig i alle fem udgaver. For det tredje lægger Simon Vostre sig tæt op af Antoine Vérard (eller omvendt).

Nu følger engelske bønner.

Gå fremad
 

Næste afsnit handler om engelske tidebøger og bønnebøger.

Det forrige afsnit handlede om Jacobinus Suigus.

Marcus Reinhart's 30 dansere

Markus Reinhard
Markus Reinhart 1490: Markus Reinhard
Markus Reinhard
Markus Reinhart 1490: Markus Reinhard
Reinhart 00
Markus Reinhart 1490: Reinhart 00
Reinhart 01
Markus Reinhart 1490: Reinhart 01
Reinhart 02
Markus Reinhart 1490: Reinhart 02
Reinhart 03
Markus Reinhart 1490: Reinhart 03
Reinhart 04
Markus Reinhart 1490: Reinhart 04
Reinhart 05
Markus Reinhart 1490: Reinhart 05
Reinhart 06
Markus Reinhart 1490: Reinhart 06
Reinhart 07
Markus Reinhart 1490: Reinhart 07
Reinhart 08
Markus Reinhart 1490: Reinhart 08
Reinhart 09
Markus Reinhart 1490: Reinhart 09
Reinhart 10
Markus Reinhart 1490: Reinhart 10
Reinhart 11
Markus Reinhart 1490: Reinhart 11
Reinhart
Markus Reinhart 1491: Reinhart
Adam & Eva
Markus Reinhart 1490: Adam & Eva
Musikere
Markus Reinhart 1490: Musikere
Benhus
Markus Reinhart 1490: Benhus
Pave
Markus Reinhart 1490: Pave
Kejser
Markus Reinhart 1490:  Kejser
Kardinal
Markus Reinhart 1490: Kardinal
Konge
Markus Reinhart 1490: Konge
Patriark
Markus Reinhart 1490: Patriark
Connétable
Markus Reinhart 1490: Connétable
Ærkebiskop
Markus Reinhart 1490: Ærkebiskop
Ridder
Markus Reinhart 1490: Ridder
Biskop
Markus Reinhart 1490: Biskop
Adelsmand
Markus Reinhart 1490: Adelsmand
Abbed
Markus Reinhart 1490: Abbed
Foged
Markus Reinhart 1490: Foged
Astrolog
Markus Reinhart 1490: Astrolog
Borger
Markus Reinhart 1490: Borger
Kannik
Markus Reinhart 1490: Kannik
Købmand
Markus Reinhart 1490: Købmand
Karteuser
Markus Reinhart 1490: Karteuser
Sergent
Markus Reinhart 1490: Sergent
Munk
Markus Reinhart 1490: Munk
Ågerkarl
Markus Reinhart 1490: Ågerkarl
Læge
Markus Reinhart 1490: Læge
Bejler
Markus Reinhart 1490: Bejler
Advokat
Markus Reinhart 1490: Advokat
Troubadour
Markus Reinhart 1490: Troubadour
Præst
Markus Reinhart 1490: Præst
Bonde
Markus Reinhart 1490: Bonde
Franciskaner
Markus Reinhart 1490: Franciskaner
Barn
Markus Reinhart 1490: Barn
Degn
Markus Reinhart 1490: Degn
Eremit
Markus Reinhart 1490: Eremit
Dommedag
Markus Reinhart 1490: Dommedag
Opstandelsen
Markus Reinhart 1490: Opstandelsen
Helvede
Markus Reinhart 1490: Helvede

Eksterne links