Marginal tænkning: Jacobinus Suigus

Dødedansen starter på samme side som dødsmessen.
Jacobinus Suigus, Dødsmesse

Jacobinus Suigus og Nicolaus de Benedictis opererede i Lyon, men de har været meget hurtige til at kopiere deres parisiske kollegaer. Deres tidebog fra 1499 indeholder ikke kun dødedansen, men utallige andre kopier af helgenbilleder fra de parisiske bøger.

Francis Douce skriver om denne udgivelse:

No. XVIII. "Officium beatæ Mariæ Virginis ad usum Romane ecclesie. Impressum Lugduni expensis Bonini de Boninis Dalmatini," die xx martij, 1499, 12mo. On vellum. Here the designs are very different, and three of the subjects are placed at the bottom of the page. They consist of the following personages, there being no females among them. It was reprinted by the same printer in 1521.

Papa     Astrologus
Imperator Cives
Cardinales. Canonicus.
 
Archiepiscopus Scutifer
Eques Abbas
Episcopus. Pretor.
 
Rex Monachus
Patriarche Usurarius
Capitanus. Medicus.
 
Plebanus Mercator
Laborator Certosinus
Frater Minor. Nuncius.
 
Amans Puer
Advocatus Sacristanus
Joculator. Heremita.

(Francis Douce, The dance of death exhibited in elegant engravings on wood, 1833, side 71)

Som Douce skriver, er dansen placeret nederst på hver side, og det som Douce ikke skærer ud i pap er, at disse 30 figurer er de samme som dem, vi kender fra Simon Vostre og fra den parisiske Danse Macabre.

Der er også den mærkværdighed, at træsnittene bringes i omvendt rækkefølge. Det første træsnit starter med eremitten, der normalt afslutter denne dans: eremit, degn og barn, mens det tiende træsnit ender med paven, der normalt indleder dansen: kardinal, kejser og pave. I 1500-udgaven starter dansen med kardinal, kejser og pave, men i det hele taget virker rækkefølgen ret tilfældig.

Dansen gentages 6-7 gange, men man kunne ønske, at trykkeren havde lavet blot ét godt tryk. Oprindeligt klagede jeg her over kvaliteten af indscanningen, men Bayerischen Staatsbibliothek må have hørt mine bønner, for de har indscannet bogen igen i en langt bedre opløsning. I mellemtiden er flere andre online-udgaver blevet tilgængelige. Se de eksterne links.

Nu følger Marcus Reinhart.

Gå fremad
 

Næste afsnit er om Marcus Reinhart, der måske var den allerførste til at placerede de 30 dansere i marginen af en trykt bog.

Det forrige afsnit handlede om Thielman Kerver på fransk.

Jacobinus Suigus' 30 dansere

Først bringes de 10 blokke i den "omvendte" rækkefølge, der starter med eremitten. Bagefter bringes alle 30 dansere i den normale rækkefølge:

Suigus 01
Jacobinus Suigus 1499: Suigus 01
Suigus 02
Jacobinus Suigus 1499: Suigus 02
Suigus 03
Jacobinus Suigus 1499: Suigus 03
Suigus 04
Jacobinus Suigus 1499: Suigus 04
Suigus 05
Jacobinus Suigus 1499: Suigus 05
Suigus 06
Jacobinus Suigus 1499: Suigus 06
Suigus 07
Jacobinus Suigus 1499: Suigus 07
Suigus 08
Jacobinus Suigus 1499: Suigus 08
Suigus 09
Jacobinus Suigus 1499: Suigus 09
Suigus 10
Jacobinus Suigus 1499: Suigus 10
Dødsmesse
Jacobinus Suigus : Dødsmesse
Papa
Jacobinus Suigus 1499: Papa
Imperator
Jacobinus Suigus 1499: Imperator
Cardinalis
Jacobinus Suigus 1499: Cardinalis
Rex
Jacobinus Suigus 1499: Rex
Patriarcha
Jacobinus Suigus 1499: Patriarcha
Chapitaneus
Jacobinus Suigus 1499: Chapitaneus
Archiepiscopus
Jacobinus Suigus 1499: Archiepiscopus
Eques
Jacobinus Suigus 1499: Eques
Epischopus
Jacobinus Suigus 1499: Epischopus
Scutifer
Jacobinus Suigus 1499: Scutifer
Abas
Jacobinus Suigus 1499: Abas
Pretor
Jacobinus Suigus 1499: Pretor
Astrologus
Jacobinus Suigus 1499: Astrologus
Cives
Jacobinus Suigus 1499: Cives
Canonicus
Jacobinus Suigus 1499: Canonicus
Merchator
Jacobinus Suigus 1499: Merchator
Certosinus
Jacobinus Suigus 1499: Certosinus
Nuncius
Jacobinus Suigus 1499: Nuncius
Monachus
Jacobinus Suigus 1499: Monachus
Usurarius
Jacobinus Suigus 1499: Usurarius
Medicus
Jacobinus Suigus 1499: Medicus
Amans
Jacobinus Suigus 1499: Amans
Advocatus
Jacobinus Suigus 1499: Advocatus
Joculator
Jacobinus Suigus 1499: Joculator
Plebanus
Jacobinus Suigus 1499: Plebanus
Laborator
Jacobinus Suigus 1499: Laborator
Frater minor
Jacobinus Suigus 1499: Frater minor
Puer
Jacobinus Suigus 1499: Puer
Sacrestanus
Jacobinus Suigus 1499: Sacrestanus
Heremita
Jacobinus Suigus 1499: Heremita

Eksterne links