Lübeck: Den unge mand

Den unge mand
Den unge mand

Den unge mand

Der Werlde Lust mi nu smaket,
Du hefst de Tyt ovel raket,
Du kumpst slikende her geghan,
Unde wult mi in din Nette beslan.
De Werlde mi lavet Heil,
Bedrucht se mi, so is se feil.
Wike wech, late mi ruseleren,
Int Older wil ik mi bekeren.

Verdens fristelser smager jeg nu.
Du har valgt tidspunktet dårligt.
Du kommer snigende her
og vil fange mig i dit net.
Verden har lovet mig held,
og skuffer den mig, så er den bedragerisk.
Vig bort, lad mig more mig,
i alderdommen vil jeg omvende mig.

Døden svarer den unge mand

In der Nacht der Deve Gank(1)
Slikende is min Ummewank,
En junk Man sik bi Tiden ker
To Gade, sin [_ _ _ _] dregen her,(3)
Hir is nene blivende Stat,
Haddestu west der Werlde hat,
Were di beter, unde er minne,
Junkvrow, mit di ik danßen beghinne.

Om natten går tyvene.(1)
snigende er min gang.(2)
En ung mand [skal] i tide vende sig
mod Gud, fordi hans egne [lyster] bedrager ham her.(3)
Her er ingen blivende stad(4).
Havde du været hadet af verden,
var det bedre for dig end dens kærlighed.(5)
Jomfru, jeg begynder at danse med dig.

Fodnoter: (1) (2) (3) (4) (5)

Seelmann foreslår, at der er tale om en apposition — altså at "tyvenes gang" er et poetisk ord for natten.

snigende er min gang . . .: som svar på den unge mands anklage: "Du kommer snigende her".

Døden som en snigende tyv og Herrens Dag behandles på denne side.

Mantels foreslår, at det manglende ord er "Luste" — en løsning, som de fleste accepterer (fodnote 31).

Baethcke foreslår i stedet: »to Gade van sinen wegen her«, men det ville kræve, at Jacob von Melle både skulle have læst "w" som "dr", og have fejlindikeret, hvor ordet mangler.

Mantels, Seelmann og Stammler erstatter "her" med "ser", og Freytag gør det samme i sin oversættelse.

Personligt synes jeg, "her" giver perfekt mening, eftersom Døden straks forklarer, at: "Her er ingen blivende stad" (næste fodnote).

Se i øvrigt junkeren i Des Dodes Dantz, hvor Døden siger: »Eyn iunck man schal by tyden leren / To denen gode synem heren«.

Hebræerne 13,14: »thi her have vi ikke en blivende Stad, men vi søge den kommende«.

Havde du været hadet...: Denne oversættelse er måske ikke korrekt. Den kræver, at Jakob von Melle har læst forkert således, at "wen" (forkortet: wē) er blevet til "unde" (forkortet: vñ). Dvs. at "er" peger tilbage på (den falske) verden, ligesom i første kapitel af Des Dodes Dantz: »de der werlde steruet vnde er valscheit nicht en acht«.

Seelmann har en anden fortolkning, hvor han læser "er" som "tidligere" eller "snarere" (højtysk: "eher"): "var det bedre for dig og snarere barmhjertighed". At have været hadet af verden ville snarere have været en barmhjertighed.

Uanset hvad kan det være en hentydning til Jakob 4,4: »I utro, ved I ikke, at venskab med verden er fjendskab med Gud? Den, der vil være ven med verden, står som en fjende af Gud«.