Bonden

Bonden
Bonden

Bonden

Des Dansses neme ik wol Respit,
Noch hebbe ik mine Tyt
Mit Arbeide hen ghebracht,
Unde ghedacht Dach unde Nacht,
Wo ik min Lant mochte begaden,
Dat it mit Vrucht wirde geladen,
To betalen mine Pacht.
Den Dot hebbe ik nicht geacht.

Dansen vil jeg gerne udsætte.
Hidtil har jeg min tid
brugt på arbejde
og tænkt på, dag og nat,
hvordan jeg kunne dyrke min mark,
så den bliver fyldt med frugt
for at betale min forpagtningsafgift(1).
På Døden har jeg ikke givet agt.

Døden svarer bonden

Grot Arbeit hefstu ghedan,
God wil di nicht vorsman,
Mit dinem Arbeide unde Not,
It is recht, ik segge di blot,
God wilt di betalen,
In sinen oversten Salen.
Vruchte nicht en Twink,
Tret her Jungelink.

Stort arbejde har du gjort.
Gud vil ikke forsmå dig
med dit arbejde og slid.
Det er rigtigt, jeg siger dig blot,
Gud vil belønne dig
i sin højeste sal.
Frygt ikke et øjeblik
Træd her til, yngling.

Fodnoter: (1)

For at betale min forpagtningsafgift...: Nemlig til adelsmanden.