Lægen

Lægen
Lægen

Lægen

Ik hadde wol Vordrach, mochte it wesen.
Vele Minsken hebbe ik ghenesen,
De van groter Suke leden Not.
Mer jeghen di klene noch grot
En helpet nine Kunst noch Medecin.
Nu bevole ik mi sulven de Pin.
Van deme Dode bin ik beseen,
Wat Ordel dat mi schal bescheen.

Jeg ville gerne have udsættelse, hvis det kunne være;
Mange mennesker har jeg helbredt,
som led nød på grund af deres store sygdom.
Men mod dig [hjælper hverken] småt eller stort;
hverken [læge]kunst eller medicin hjælper.
Nu overgiver jeg mig selv til pinen;
Jeg er blevet set på af Døden,
hvilken skæbne der [end] skal overgå mig

Døden svarer lægen

Recht Ordel schaltu entfan,
Na den Wercken, de du hefst ghedan.
Du hefst ghedan, dat God wol wet,
Mengen in grot Eventur gheset,
Den Armen swarlik beschat,
Des he vaken billik hadde to bat.
Al nemestu grote Summen darvan,
Wokerer,(1) volghe van Stunden an.

En retfærdig dom skal du få
efter de gerninger, som har gjort.
Du har, det véd Gud godt,
bragt mange i stor ulykke.
taget store honorarer fra de fattige
hvad der ofte tilkom ham med rette.
Altid tog du store summer for det.
Ågerkarl,(1) følg straks med.

Det røde felt viser placeringen i kapellet i Lübeck
Placeringen i kapellet
Maleriet i Mariakirken i Lübeck.
Lubeck #5

Lægen bryder tilsyneladende den overordnede rækkefølge med skiftevis gejstlige og lægfolk. Det skyldes, at lægen regnes som gejstlig, fordi han har studeret ved universitetet. Dette er i modsætning til den "simple" bartskærer / sårlæge, der regnes som håndværker. Det samme gælder i Des Dodes Dantz for lægen og studenten, og i Paris og London for astronomen, lægen og advokaten.

Endnu tydeligere er det i Berlins dødedans. Her er der en skarp opdeling mellem gejstlige og verdslige - med alle 14 gejstlige til venstre for Jesus, og her finder vi lægen med uringlasset sammen med præster og munke.

Tre skikkelser
3 personer fra 1701

Bemærk de tre små skikkelser helt til højre i det sort/hvide billede. I modsætning til resten af maleriet er disse personer ikke iklædt tøj fra middelalderen. Åbenbart har Anton Wortmann selv tilføjet dem, da han kopierede billedet i 1701.

Fodnoter: (1)

Wokerer / Ågerkarl . . . : Jacob von Melle giver os to versioner af teksten, og i den mindre kendte version er denne danser ikke en ågerkarl, men en borger.

For flere detaljer, se den næste side.