Lübeck: Borgmesteren / adelsmanden

Borgmesteren / adelsmanden
Borgmesteren

Borgmesteren

[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]

[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]

Døden svarer borgmesteren

Grot Lon schaltu entfan,
Vor din Arbeit, dat du hefst ghedan,
Wil di God dusentvult belonen,
Unde in deme ewighen Levende kronen.
Mer dine Bedrechlicheit mede
Mochte di bringen in groten Unvrede.
Wultu umme dine Sunde ruwich syn,
Volghe na, Meister Medecin.

Stor løn skal du modtage.
For dit arbejde, som du har gjort
vil Gud dig tusindfold belønne
og i det evige liv krone [dig].
Men din bedrageriskhed kan også
bringe dig i stor ufred.(1)
Vil du fortryde dine synder!
Følg efter, Mester Medicin.

Det røde felt viser placeringen i kapellet i Lübeck
Placeringen i kapellet
Maleriet i Mariakirken i Lübeck.
Lubeck #5

Med hensyn til rækken af tekst og billeder - se noten på forrige side. Billedet forestiller tydeligvis en adelsmand med en jagtfalk.

Der er et meget bedre billede af dette afsnit her: Døden fra Lübeck.

Fodnoter: (1)

Den gang havde Lübeck 4 borgmestre ad gangen, der blev valgt blandt de ledende borger-familier. Som øverste medlemmer af byrådet havde borgmestrene lovgivende magt, men samtidigt fungerede borgmestrene som dommere og havde dermed også dømmende magt. Derfor får borgmesteren masser af ros i Mariakirken, der var Lübecks borgerkirke.

Borgmesteren advares mod sin bedrageriskhed - det er fordi borgmesteren i Lübecks dødedans overtager den rolle jurister og advokater spiller i andre dødedanse.