Lübeck: Karteusermunken

Karteuseren
Karteuseren

Karteuseren

[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]

[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]

Døden svarer karteuseren

Nu tret vort, di helpet nen klagen,
Du most din Part sulven dragen,
It sal di wesen swar,
Di mach nicht volghen nar,
Wen dine Werke gut ofte quat,
Din Lon is na diner Dat,
Nemant mach di des vorbringen,
Men kum an, ik wil di singhen.

Nu træd frem, dig hjælper ingen klager
Du må din skæbne [del] selv bære.
Det skal blive dig svært.
Dig kan intet efterfølge
undtagen dine gerninger - gode eller dårlige.
Din løn er efter din dåd(1)
Ingen kan tage det fra dig
Mand, kom her, jeg vil synge for dig.

Det røde felt viser placeringen i kapellet i Lübeck
Placeringen i kapellet
I baggrunden begynder vi at se Lübeck.
Lübeck #4

Her starter den tekst, Jacob von Melle kopierede i 1701. Vi får næppe nogensinde at vide, hvilken undskyldning karteusermunken havde for ikke at deltage i dansen, men den var åbenbart ikke god nok.

Verset er det første, hvis man organiserer von Melle's tekst logisk, men dette første vers er atypisk: »Mand, kom her […]«. I alle andre tilfælde bruger Døden den konkrete titel, f.eks.: "Hr. kejser, vi skal danse!" eller "Hr. Kapellan, ræk mig hånden!".

Der findes ingen tilfredsstillende forklaring.

Personligt har jeg i mange år haft en mistanke om, at "Men" simpelthen betyder det samme som på dansk. Døden afbryder sin egen lange tale: "Men kom her, jeg vil synge for dig".

Det plattyske "men" betyder "men" fire steder på maleriet i Tallinn, f.eks.: "Men dencket wol in aller tyd" og (endnu) et sted i den lübeckske tekst: "Men it wirde mengen sur". I Des Dodes Dantz betyder ordet "men" men utallige steder, f.eks.: 104. 108. 175. 197. 219. 249. 300. 309. 332. 341. 425. 471.

Ulempen ved denne løsning er, at den bryder strukturen, hvor Dødens 8. linje nævner den næste dansers titel, men denne struktur er jo allerede ødelagt. Og denne løsning kræver ikke bogstaver og tegnsætning, der ikke er der.

I alle tilfælde er det ærgerligt, at det sker lige her, hvor der er kludder i rækkefølgen af versene (som vi vil se på den næste side).

Fodnoter: (1)

Løn efter dåd: populært emne i Bibelen. Jvf. 1 Korintherbrev kap 3,8: »[…] men hver skal få sin egen Løn efter sit eget Arbejde.«