Karteusermunken

Karteuseren
Karteuseren

Karteuseren

[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]

[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]

Døden svarer karteuseren

Nu tret vort, di helpet nen klagen,
Du most din Part sulven dragen,
It sal di wesen swar,
Di mach nicht volghen nar,
Wen dine Werke gut ofte quat,
Din Lon is na diner Dat,
Nemant mach di des vorbringen,
Men, kum an, ik wil di singhen.

Nu træd frem, dig hjælper ingen klager
Du må din skæbne [del] selv bære.
Det skal blive dig svært.
Dig kan intet efterfølge
undtagen dine gerninger - gode eller dårlige.
Din løn er efter din dåd(1)
Ingen kan tage det fra dig
Mand(2), kom her, jeg vil synge for dig.

Det røde felt viser placeringen i kapellet i Lübeck
Placeringen i kapellet
Maleriet i Mariakirken i Lübeck.
Lübeck #4

Her starter den tekst, Jacob von Melle kopierede i 1701. Vi får næppe nogensinde at vide, hvilken undskyldning karteusermunken havde for ikke at deltage i dansen, men den var åbenbart ikke god nok.

Fodnoter: (1) (2)

Løn efter dåd: populært emne i Bibelen. Jvf. 1 Korintherbrev kap 3,8: »[…] men hver skal få sin egen Løn efter sit eget Arbejde.«
Mand, kom her . . .: Normalt bruger Døden en specifik titel (konge, pave etc.) i stedet for bare at sige "mand". Det skal bemærkes, at Jacob von Melle meget sjældent angiver, at der mangler enkelte bogstaver i teksten. For det meste skriver Jacob von Melle enten en hel linie, eller også skriver han ingenting. Man kan altså gætte på, at der er forsvundet nogle bogstaver, og at teksten oprindelig har været »Adelsmand, kom her …«.

I alle tilfælde er det ærgerligt, at det sker lige her, hvor der er kludder i rækkefølgen af versene (som vi vil se på den næste side).