Biskop, abbed og ridder

Biskop, abbed og ridder
Biskoppen
Det røde felt viser placeringen i kapellet i Lübeck
Placeringen i kapellet
Suhl: Hertugen og Døden holder ikke hinanden i hånden.
Hertugen og Døden

Fragmentet in Tallinn er slut, så denne side og de følgende er illustrerede med sort/hvide fotos af dødedansen i Marienkirche i Lübeck taget af Wilhelm Castelli mellem de to verdenskrige, og som bl.a. er gengivet i Bernt Notke und sein Kreis af Walter Paatz, Berlin 1939.

Under maleriet var malet en højtysk tekst forfattet af Nathanael Schlott, men af uransaglige årsager har Paatz fjernet den fra sin reproduktion.

Den oprindelige plattyske tekst mangler her.

Porten til Alfstrasse.
Porten til Alfstrasse

Mellem biskoppen og abbeden har der været en hertug, men han (og en Død) blev skåret ud og forsvandt, da man udvidede en dør i kirkemuren i 1799.

Greven fra Der Doten Dantz
Figuren, Figuren: Greve

Billedet til venstre viser porten, som den så ud december 2001. Over porten ser man de nye blyindfattede ruder fra 1952-56.

Billedet til øverst til højre er Suhls kobberstik fra 1783. Jeg er dog ikke klar over, om farvelægningen er sket inden 1799.

Bemærk, at hertugen og Døden (helt til højre i billedet) ikke holder hinanden i hånden. Hertugen holder et flag, og Døden bruger begge hænder til at gribe fat i abbeden (ikke med i billedet). Der har nemlig helt fra starten af været en (mindre) dør mellem hertugen og Døden, og de var på hvert sit stykke lærred. Efter udvidelsen af døren blev man nødt til at fjerne dem begge.

Baethcke gør opmærksom på, at hertugen minder meget om greven fra Der Doten Dantz mit figuren (billedet til højre). Lige fra fanen og fjerene til de lange strømper.

Det er uklart, på hvilken side af porten abbeden befandt sig, efter at hertugen blev skåret ud. Fotoet til venstre er taget henover rækværket ind til dødedanskapellet, og man skimter et tårn og Døden med et hvidt lagen på hovedet.

Kapellet Abbed

Som man kan se, var der ikke plads til hele abbeden og hans hyrdestav til højre for døren.