Kardinalen

Kardinalen i Tallinn
Kardinalen

Kardinalen

Ontfarme myner here salt schen
ik kan deme gensins entflen
Se ik vore efte achter my
ik vole den dot my al tyt by
Wat mach de hoge saet my baten
den ik besat ik mot en laten
Unde werden unwerdiger ter stunt
wen en unreine stinckende hunt

Forbarm dig over mig, Herre, [når det] skal ske
jeg kan på ingen måde undslippe det.
Ser jeg foran eller bag mig,
jeg føler Døden altid ved mig.
Hvad nytter den høje rang mig,
som jeg besad? Jeg må efterlade den
og blive uværdigere straks
end en uren, stinkende hund.

Døden svarer kardinalen

Du werest van state gelike
en apostel godes up ertryke
Umme den kersten loven to sterken
myt worden unde anderen dogentsammen werken.
Men du hest mit groter hovardichit
up dinen hogen perden reden
Des mostu sorgen nu de mere
Nu tret ok vort her konningck here

Du var i rang lig med
en Guds apostel på jorderiget,
for den kristen tro at styrke
med ord og andre gode gerninger.
Men du har med stort hovmod
redet på din høje hest.
Derfor må du sørge nu det mere!
Nu træd også frem her, hr. konge!