Kardinalen

Kardinalen i Tallinn
Kardinalen

Kardinalen

Ontfarme myner here salt schen
ik kan deme gensins(1) entflen
Se ik vore efte achter my
ik vole den dot my al tyt by
Wat mach de hoge saet(2) my baten
den ik besat ik mot en laten
Unde werden unwerdiger ter stunt
wen en unreine stinckende hunt

Forbarm dig over mig, Herre, [når det] skal ske
jeg kan på ingen måde undslippe det.(1)
Ser jeg foran eller bag mig,
jeg føler Døden altid ved mig.
Hvad nytter den høje sæde(2) mig,
som jeg besad? Jeg må efterlade den
og blive uværdigere straks
end en uren, stinkende hund.

Døden svarer kardinalen

Du werest van state gelike
en apostel godes up ertryke
Umme den kersten loven to sterken
myt worden unde anderen dogentsammen werken.
Men du hest mit groter hovardichit(3)
up dinen hogen perden reden
Des mostu sorgen nu de mere
nu tret ok vort her konnink here(4)

Du var i rang lig med
en Guds apostel på jorderiget,
for den kristen tro at styrke
med ord og andre gode gerninger.
Men du har med stort hovmod
redet på din høje hest.
Derfor må du sørge nu det mere!
Nu træd også frem, hr. konge, Herre!(4)

Fodnoter: (1) (2) (3) (4)

deme gensins . . .: En del ældre autoriteter (Seelmann/Stammler et al) foretrak »di niegensins«, men teksten på maleriet er meget tydelig her (i al fald efter restaureringen.

saet . . .: sæde. En del ældre autoriteter (Seelmann/Stammler et al) foretrak »state«, dvs. stand eller rang, men teksten på maleriet er meget tydelig her (i al fald efter restaureringen.

mit groter hovardichit . . .: dette er hvad, der står, men for at teksten skal hænge sammen, skulle der snarere have stået »hovardichede«, som Seelmann og Stammler foreslår, eller måske i flertal: »mit groten houardicheten« for at rime med »reden«, som foreslået af Mischa von Perger.

her konnink here . . .: tiltalen "here" (dansk: Herre) er fordoblet af høflighed.

Det samme gøres flere gange i Reynke de Vos, f.eks.: »Merket, here her konnink, eddele vorste« (linje 227).