Kejseren

Kejseren i Tallinn
Kejseren

Kejseren

O dot du(1) letlike figure
vor andert my alle myne natture
Ik was mechtich unde rike
hogest van machte sunder gelike
Koninge vorsten unde heren
mosten my nigen unde eren
Nu kumstu, vreselike forme
van mi to maken spise der worme

Oh Død, du(1) gyselige figur
forandrer mig al min natur.
Jeg var mægtig og rig
Den højeste i magt uden lige
Konger, fyrster og herrer
måtte bøje sig for mig og ære mig.
Nu kommer du, skrækkelige skikkelse,
for at gøre mig til ormeføde.

Døden svarer kejseren

Du werst gekoren wil dat vroden
to beschermen unde to behoden
De hilgen kerken de kerstenheit
myt deme swerde der rechticheit
Men hovardie heft di vor blent
du heft di sulven nicht gekent
Mine kumste was nicht in dinem sinne
du ker nu he[r], [f]row [k]eiser[inne]!

Du var udvalgt, vil du indse det,
Til at beskærme og bevare
kristendommens hellige kirker
med retfærdighedens sværd.
Men hovmod har forblændet dig,
du har ikke kendt dig selv.
Min ankomst var dig ikke i sinde!
Vend dig nu her, Fru Kejserinde!

Ukendt tårn
ukendt tårn
Mariakirken i Lübeck set fra hhv. vest og øst.
mariakirken i lübeck mariakirken i lübeck

Bemærk det dobbelte tårn til venstre for kejseren. Nogle (tyske) forskere mener, at byen i baggrunden er Lübeck, og at det dobbelte tårn er Mariakirken. Ifølge disse forskere har Tallinn aldrig haft et dobbelt tårn.

For en sammenlignings skyld viser jeg her et billede af Mariakirken i Lübeck.

Dobbelt tårn på Mariakirken i Lübeck
mariakirken i lübeck

Personligt kan jeg dårligt forstille mig, at Mariakirken i Lübeck skulle være skjult bag en bakke, sådan som kirken på maleriet er det. Ordentlige kirker ligger altid en bakketop, og rent faktisk ligger Mariakirken (sammen med Rådhusmarkedet) på det højeste punkt på øen. Som de to billeder til højre viser, er der ikke nogen bakke, der tager udsigten fra Mariakirken fra nogen af siderne.

Lübeck ca. 1870.
lübeck ca. 1870

Billedet nederst til højre er fra 1870 og viser tydeligt, hvor højt Mariakirken ligger i forhold til resten af Lübeck.

Kejseren fra Tallinn.
Kejser
Gud, fra Schonenfahrer (Skåne-farer) altertavlen.
Guds åsyn

Efter paven, der er jordens mægtigste mand, kommer kejseren, der er jordens mægtigste verdslige mand. Ligesom La Danse Macabre i Paris skifter danserne nu mellem gejstlige og verdslige mænd, fra samfundets top til bunden.

Billedet af kejseren i Tallinn minder meget om Gud fra Trefoldigheds-altertavlen. Begge billeder er tilskrevet Bernt Notke.

Fodnoter: (1)

du letlike figure . . .: En del ældre autoriteter (Seelmann/Stammler et al) foretrak »dyn letlike figure«, men teksten på maleriet er meget tydelig her (i al fald efter restaureringen).