Tallinn: Døden til Alle

Døden i Tallinn
Døden

Døden til alle

To dussem dantse rope ik al gemene
Pawes keiser unde alle creaturen
Arm ryke groet unde kleine
Tredet vort went iu(1) en helpet nen truren
Men dencket wol in aller tyd
Dat gy gude werke myt iu bringen
Unde iuwer sunden werden quyd
Went gy moten na myner pypen springen

Til denne dans kalder jeg allesammen
pave, kejser og alle skabninger,
fattige, rige, store og små.
Træd frem, for det hjælper jer ikke at sørge!
Men tænk vel - til hver en tid -
at I bringer gode gerninger med jer,(2)
og bliver jeres synder kvit,
for I må springe efter min fløjte.

Døden til paven

Her pawes, du byst hogest nu
Dantse wy voer ik unde du
Al hevestu in godes stede staen
Een erdesch vader ere unde werdicheit untfaen
Van alder werlt du most my
Volghen unde werden als ik sy
Dyn losent unde bindent dat was vast
Der hoecheit werstu nu een gast

Hr. pave, du er den højeste nu
lad os danse for,(3) jeg og du!
Selvom du har stået i Guds sted,
en jordisk fader, ære og værdighed modtaget
fra hele verden. Du må mig
følge og blive, som jeg er.
Din løsen og binden, det var fast.(4)
Højheden mister du nu.(5)

Det røde felt viser placeringen i kapellet i Lübeck
Det røde felt viser placeringen i kapellet
Maleriet i Mariakirken i Lübeck.
Lübeck #1

Fotoet og teksten er fra fragmentet i Tallinn, bortset fra Dødens første 4 linier, der også er bevaret fra Lübeck.

Dødedansen i Mariakirken i Lübeck startede på vestvæggen af dødedanskapellet.

Dødedansen i Chaise-Dieu
af Rosenfeld, 1968.
Chaise-Dieu, starten af dansen
Dødedansen i Chaise-Dieu af Jubinal, 1841
Ceci n'est pas une sækkepibe.
Chaise-Dieu

I modsætning til Lübeck, hvor Døden spiller fløjte, spiller Døden sækkepibe i Tallinn, enten for at gøre det endnu mere grusomt, eller også fordi sækkepiber er kendt for at kunne vække de døde.(6)

Der er en vis lighed mellem starten af dansen i Tallinn og den endnu ældre dødedans i Chaise-Dieu i Auvergne i Frankrig. Dette blev påpeget allerede 1897 af Alexander Goette (Holbeins Totentanz und seine Vorbilder, s. 38). Hellmut Rosenfeld har fremstillet tegningen til venstre i sin bog fra 1968 (Der mittelalterliche Totentanz, billede 21), hvor Døden også spiller sækkepibe.

Desværre for denne spændende teori har Rosenfeld's tegning nogle afgørende forskelle i forhold til den tegning, han har kopieret. Achille Jubinal udgav Explication de la Danse des Morts de la Chaise-Dieu i 1841, og havde altså rent faktisk set denne del af maleriet, før det blev ødelagt. Den siddende person er ikke nogen dødning, og det er formentlig ikke nogen sækkepibe. Man undrer sig også over, hvorfor Rosenfeld har været nødt til at kopiere Jubinals tegning i hånden. Var fotokopier virkelig ikke opfundet i 1968?

La Danse Macabre. Døden har en kiste over skulderen.
Antoine Vérard, Pave og kejser

Døden spiller fløjte I Lübeck spillede Døden ikke sækkepibe, men fløjte (billedet til venstre). Det gjaldt i al fald for den kopi Wortmann malede i 1701. Omvendt kan man sige, at fjerhatten ikke var typisk for hattemoden i 1463, så spørgsmålet er (igen), hvor meget Wortmanns kopi har lignet originalen.

Den næste dødning starter optoget med at byde paven op til dans. Døden bærer en kiste på skulderen, ligesom han gør i La Danse Macabre (til højre) og de mange afledte danse.

Fodnoter: (1) (2) (3) (4) (5) (6)

went iu . . .: En del ældre autoriteter (Seelmann/Stammler et al) foretrak »wente nu«, men teksten på maleriet er meget tydelig her (i al fald efter restaureringen.
Gode gerninger . . .: Døden giver os her et budskab fra sin sponsor - den katolske kirke. Se moralen af historien.
danse for . . .: En fordans er en dans i spidsen, af det første (opførende) par, der åbner dansen. At danse for er at udføre trinene, så partneren eller publikum kan lære dansen.

I dødedansene er denne "ære" i reglen forbeholdt paven.

Løsen og binden . . .: Jvf. Jesus' ord til Peter: »Jeg vil give dig nøglerne til Himmeriget, og hvad du binder på jorden, skal være bundet i himlene, og hvad du løser på jorden, skal være løst i himlene.« (Matthæus 16,19)

Paven er St. Peters efterfølger og har derfor guddommelig tilladelse til at binde (gøre ulovligt) og løse (gøre lovligt). Eller med andre ord: Paven har lov til at løse sine financielle problemer ved at binde folk et afladsbrev på ærmet.

Helt bogstaveligt: "Du vil nu blive fremmed for højhed".

"gast" betyder normalt "gæst", men den indoeuropæiske rod til ordet er "ghostis", der betød "fremmed".

John Dickson Carr
Det overrasker naturligvis ikke os gamle John Dickson Carr-fans, at Døden spiller på sækkepibe.