Prædikanten

Prædikanten i Tallinn
Prædikant

Prædikanten til alle

Och redelike creatuer sy arm ofte ryke
Seet hyr dat spegel(2) junck unde olden
Unde dencket hyr aen ok elkerlike
Dat sik hyr nemant kan ontholden
Wanneer de doet kumpt als gy hyr seen
Hebbe wi den vele gudes ghedaen
So moghe wi wesen myt gode een
Wy(3) moten van allen loen untfaen
Unde lieven kynder ik wil ju raden
Dat gi juwe scapeken verleiden nicht
Men gude exempel en op laden
Eer ju de doet sus snelle bi licht(4)

Oh, fornuftsbegavede skabning(1), vær du fattig eller rig
Se her spejlet(2), ung og gammel,
og tænk også derpå, hver af jer,
at her kan ingen holde sig bort,
når Døden kommer, som I her ser.
Har vi da gjort meget godt,
så kan vi blive ét med Gud
Vi(3) skal modtage løn for alt.
Og kære børn, jeg vil råde jer,
at I ikke forleder jeres lam,
men viser et godt eksempel,
før Døden så hastigt står hos jer!(4)

Starten i Lübeck
Indledningen på maleriet fra 1701
Det røde felt indikerer starten af dansen i kapellet i Lübeck
Det røde felt viser placeringen i kapellet

Fotoet og teksten er taget fra fragmentet i Tallinn. Måske har Lübecks oprindelige maleri fra 1463 også startet med en prædikant. Det gælder de fleste andre dødedanse, og det gælder også de bøger, der blev udgivet på grundlag af Lübecks dødedans.

Wortmanns kopi fra 1701 startede med en dyster formaning (se billedet til venstre). Maleriet kan ses her: Lübeck.

Fodnoter: (1) (2) (3) (4)

fornuftsbegavede skabning...: Se siden om Adam, Eva og kundskabens frugt.

Ordet har tidligere været læst som "spectel" dvs. skuespil, men efter restaureringen kan man se, at der står "spegel".

Se evt. denne side om dødedansen som et spejl.

Wy / Vi . . .: de fleste eksperter læser teksten som "Wy", men faktisk ligner W'et ikke det tilsvarende bogstav længere oppe i "Wanneer".

I genoptrykket af Der Todtentanz in der Marienkirche zu Lübeck foretrækker Freytag at skrive "Gy". I så fald skal teksten oversættes til: »I skal modtage løn for alt«.

Der er rigeligt med plads mellem ordene »bi licht« til som en alternativ forklaring at foreslå, at der oprindeligt har stået »bislicht«, ligesom der står i kapitel 3 i indledningen til Des dodes dantz:

… Wo syk welke mynschen to steruen beklaghen
Vnde wo de doet eynen isliken grypt by dem kraghen
Vnde wo he sus vns allen beslickt

… hvordan mange mennesker beklager sig over at dø,
og hvordan Døden griber enhver i halsen,
og hvorledes han sådan sniger sig ind hos os alle …

Døden som en snigende tyv er et fast tema.