Døden fra Lübeck

Lademanns Leksikon

Når man læser om et emne som middelalderlige kunstværk, skulle man tro, at sagkundskaben vidste, hvad de snakker om - de har trods alt haft 500 år til at få skik på tingene.

Ikke desto mindre læser man utroligt meget ævl, og jeg vil her bruge Lademanns Leksikon som et "godt" eksempel.

Døden fra Lübeck

Lademanns Leksikon skriver: "kendteste fremstilling af det i malerkunsten yndede motiv: Døden der henter alle. Døden fra Lübeck fandtes på en altertavle i Marienkirche i Lübeck, men blev ødelagt under 2. verdenskrig".

Beskrivelsen er simpelthen forkert: Maleriet var ikke en "altertavle", men et 30 meter langt lærred. Klik her for at se fotos.

Dødedanse

Dansefrisen i Ørslev. Klik for detaljer.
Dansefrisen i Ørslev

Lademanns Leksikon skriver: "siden 14. årh. kendt fremstilling af livets forgængelighed; en kædedans, hvor alle slags mennesker anføres af Døden og ledes til graven. Ses på kalkmalerier, bl.a. i Nørre Alslev Kirke på Falster, udført ca. 1480 af Elmelunde-mesteren og i Ørslev Kirke, SV-Sjælland; den berømte serie Døden fra Lübeck i Marienkirche i Lübeck blev ødelagt under 2. verdenskrig. Motivet kendes også i senmiddelalderens digtning".

Nu er Døden fra Lübeck blevet til en "serie", hvad det siden er for en størrelse!

Her er der igen en grov fejl: Maleriet i Ørslev er ikke en dødedans, men viser en flok glade, dansende mennesker. Prøv selv at se på dansefrisen i Ørslev.

Lübeck

Dødedanskapellet med skibsflag, klik for detalje.
Kapel med skibsflag

Lademanns Leksikon skriver bl.a.: "Den gotiske Marienkirche [...] blev ødelagt ved bombardementet under 2. verdenskrig, og det meste af det rige inventar, bl.a. den fremragende middelalderlige kalkmalerifremstilling Dødedansen og det ældste kendte Dannebrog, antagelig en skibsfane erobret 1472, samt et verdensur, blev ødelagt.".

Her står fejlene i sandhed i kø. For at starte med det mindste: et "verdensur" er ifølge Lademanns Leksikon et astronomisk ur, men uret i Mariakirken var et astrologisk ur (som i dag er erstattet af et astronomisk ur).

Og så er det underligt, at dødedansen nu ikke længere er en "altertavle" eller en "serie", men er forvandlet til et kalkmaleri!!

Skibsfanen har en spændende historie (som Lademanns Leksikon igen har fået galt i halsen). Flaget blev erobret i 1427 (nej, Hr. Lademann - ikke i 1472), og hang fremme i over 500 år, hvilket formodentlig gjorde det til verdens ældste flag. Billedet til venstre er taget i Mariakirken i retning mod Dødedans-kapellet (i midten af billedet ses Dødedans-orgelet - her står det astronomiske ur i dag). Jeg har markeret skibsflaget med rødt, og som det tydeligt fremgår, er der ikke tale om et Dannebrog.

Tegning af skibsflag, klik for detaljer.
Historien om et skibsflag

På tegningen til højre ser man flaget i detaljer. Til venstre er Jomfru Maria med Jesusbarnet og St. Jakob (eller St. Ib) med sin ibskal. Derefter kommer fire våben, der viser, at flaget er fra Unionens tid: De danske løver (eller leoparder) med hjerter, den norske løve med økse og de svenske 3 kroner. Griffen skal formodentlig symbolisere kongens magt over Pommern som "dux pomeraniæ" og "rex sclavorium".

For fanen! Tænk, at Lademanns Leksikon kan tage fejl af et Unions-flag!

Kilder

Mere ævl

Et dansk Flag fra Unionstiden i Maria-Kirken i Lübeck