Den Gamle Danske Dødedans, Del 38

En endelig beslutning

    En endelig b[e]slutning(1) Och    

en formaning til alle.

Christelige venner, i haffue nu seet
det som er for eder teet(2)

Så er der ikke bevaret mere af
Den Gamle Danske Dødedans.
Resten af afslutningen er taget fra
Dødedantz og kommer på
de næste sider for at bevare
den originale paginering.

En endelig beslutning

Sunte Birgitten Openbaringe
Mohnkopf, Sunte Birgitten

Klik på det lille billede til venstre for at se den originale side.

Denne illustration er også fra Mohnkopf-trykkeriet i Lübeck, idet den danske udgiver har genbrugt et billede af den Hellige Birgitta. Billedet til højre er fra Sunte Birgitten Openbaringe fra 1496, hvor træsnittet blev brugt fem gange. Den ekstra ramme indeholder Mohnkopf-trykkeriets to karakteristiske våbenskjold: tre valmuefrugter og et stort T med et kors.

Bogen slutter med "En endelig beslutning(1) Och en formaning". Den opmærksomme læser vil huske denne linie fra begyndelsen, hvilket beviser, at denne linie ikke var starten af dansen, men derimod titlen på det sidste afsnit og dermed den sidste linie af indholdsfortegnelsen.

Resten af bogen er gået al kødets gang. Derfor må vi igen kigge i Dødedantz for at læse En endelig Beslutning oc en Formaning til alle.

Fodnoter: (1) (2)

Beslutning . . .: Sammendrag, opsummering, afslutning. Meyer kalder det »Summen paa denne Bog«.
som er for eder teet . . .: som er vist for jer.