Den Gamle Danske Dødedans, Del 34

Studenten

Døden Suarer.

Læg nu aff din Baccalaurie(1) hette
I min borg vil ieg dig sette

Døden til Bonen

Tidicke Bonne, kom met en hast

huem ieg for fat dem holder ieg fast
haffuer du fryctit Gud, oc hafft ham kær
Oc elsket(2) din Ieffnchristen fiern oc nær
Da kand dig icke skade ith stycke
Aff denne Verden wil ieg dig rycke

Bonden Suarer

Bonden

Student Bonde Klik på de små billeder for at se de originale sider. Bemærk, at studenten som den eneste ikke har noget bakkelandskab bag muren.

Tytke Druckeworst
Henselyn

Bonden hedder Tidicke; i Des Dodes Dantz og Dodendantz hedder han Tytke. Navnet er diminutiv af det samme drengenavn, som vi finder i Dietrich og Tidemann, og det findes stadig på dansk i formen Tietgen.

Det samme træsnit blev også brugt i bogen Henselyns Boek fra ca. 1498, hvor bonden blev kaldt "Tytke drucke worst": »Tytke Druckeworst is myn name / Der olden kledynge ik my nicht enscame«, formentlig som en hentydning til klovnefiguren Hanswurst.

Fodnoter: (1) (2)

Baccalaurie . . .: Se noten på forrige side.
elsket . . .: Der står "elske", men Meyer anser det for en trykfejl. I Dødedantz står der "elskt".