Den Gamle Danske Dødedans, Del 32

Døden taler til Daaren
eller Gæcken.

Nis Jepsen du est en deylig Mand,(1)
Slig en er icke i dette Land.
Du maat nu effter min Pibe springe,
Jeg vil nu strax begynde at ringe.

Gæcken suarer.

Narren

Met Herrer æder oc dricker jeg,
Oc effter deris vilge skicker mig.
Nu kommer døden oc vil mig gribe,
Jeg maa nu dantze effter hans Pibe.
Maatte jeg leffue en liden stund,
Jeg kunde end faae it bedre fund.

Døden suarer

Kom nu strax met mig Per vinge
Det hielper icke dig lenger at tinge

Døden til Embitzmanden(2)

Du Embitzmand, gør nu din flid
aff Verden mot du følge mig i denne tid Døden med spaden

Døden med spaden Venstre side mangler i Den Gamle Danske Dødedans, så teksten er taget fra Dødedantz.

Klik på det lille billede til højre for at se den originale side.

Kuntze van Geckeshusen og Hyntze van Narrenberg fra "Dat Narren schyp".
Mohnkopf, Narreskibet

Narren optrådte ikke i Des Dodes Dantz, og derfor var der ikke lavet noget mur-og-bakkelandskab billede af ham.

I Dodendantz genbrugte Mohnkopf-trykkeriet i stedet et billede fra deres plattyske oversættelse af Sebastian Brants "Dat Narren schyp" (Narrenes Skip, Lübeck, 1497), nemlig det billede som jeg viser i rekonstruktionen foroven.

Forsiden af "Broder Russes Historie". Dette viser, at mindst en af narrene fra "narreskibet" har været i Hans Vingaard's besiddelse.
Mohnkopf, Broder Rus

Forsiden af Dat narren schyp viste to narre ved navn Kuntze van Geckeshusen og Hyntze van Narrenberg (billedet til venstre), og i Dodendantz genopstod van Geckeshusen, men med van Narrenberg's fornavn, "Hyntze Sychelenfyst van Geckeshusen".

Vi får næppe nogensinde at vide, om Hans Vingaard også brugte billedet af van Geckeshusen i Den Gamle Danske Dødedans, men det er næsten 100% sikkert, at han har gjort det.

  1. For det første er der ingen grund til, at Vingaard ikke skulle have fået træsnittet af narren sammen med alle de andre træsnit fra Dodendantz.

  2. For det andet var Dodendantz den sidste bog Mohnkopf-trykkeriet nogensinde udgav, så Vingaard har formentlig fået alle de træsnit, trykkeriet ejede.

  3. For det tredje ved vi positivt, at Hans Vingaard havde træsnittet af van Narrenberg; det brugte han nemlig i bogen om Broder Russes Historie (billedet til højre). Det gør det endnu mere usandsynligt, at han ikke også skulle have haft træsnittet af van Geckeshusen.

Fodnoter: (1) (2)

Nis Jepsen . . .: Det lyder som om, Døden citerer visen om Niels Ebbesen: »Niels Ebissøn, du est en konstiig mand […]«. Begge ord, "deylig" og "konstiig", kan have samme betydning, "dygtig".

Det er forresten underligt, at narren først hedder Nis Jepsen og lidt senere hedder Per Vinge.

"Embitzmanden" er en håndværker. Sammenlign med det rod, der var med håndværker / amtmand i maleriet. Håndværker skal forstås i en meget bred betydning - det kan fx være skriver, daglejer, spillemand, sårlæge etc. etc