Den Gamle Danske Dødedans, Del 29

desligest met hoffmod och wkyskhed
Ieg haffde nu acthit ath giffte mig snart
Nu tager døden mig met en fart

Blomst Døden Suarer.

Læg strax aff din pærle krantz

Døden på løven

Och følg mig nu i denne dantz

BlomstDøden til Iomfruen

Iomfru Tore, eller huad du heder
kom hid och lære nu mine seder
Du pleyer ia gerne at gaa i dantz

Jomfruen

Døden på løven Jomfruen Klik på de små billeder for at se de originale sider.