Den Gamle Danske Dødedans, Del 27

Ieg haffde mig actid en Jomffru krantz(1)
nu maa ieg hæden i døden dantz

Døden Suarer.

Reck til mig dine huide hender
Ieg følger dig bort fra venner och frender Døden med spaden

Købmanden

Døden taler til Kiøbmanden.

Du Kiøbmand baade Gærig oc Rig,
Til Verden haffuer du megen fig.(2)
For Pendinge giør du dig stor flid,
At høre Guds Ord, haffuer du ingen tid.

Døden med spade Her mangler der et blad i den Gamle Danske Dødedans. Teksten (de røde bogstaver) er derfor taget fra Dødedantz, og billedet af købmanden er taget fra Des Dodes Dantz.

Klik på det lille billede til venstre for at se den originale side.

Fodnoter: (1) (2)

I middelalderen blev jomfruer begravet med en blomsterkrans på hovedet, som et symbol på deres uberørthed (uanset deres alder) - senere var det kun unge piger, der blev kransede.
fig . . .: Længsel efter. Jævnfør nyfigen / nysgerrig.