Den Gamle Danske Dødedans, Del 25

Du haffuer her til hafft lisene dage,(1)
Nu skalt du strax bort met mig drage. Døden på løven

Døden taler til Borgerme-
steren.

Her Borgermester, acte nu denne dom,
Saadan Snack aldrig for dig kom.

Det vil icke lenger bliffue saa slæt
du skalt nu for en strængere ræt
Haffuer du skickit huer ræt och skæl
da gaar det dig for dommeren væl
Men haffuer du sagt wretuisdom Borgmesteren

Borgmesteren Der mangler et blad i Den Gamle Danske Dødedans, så den røde tekst er taget fra Dødedantz. Teksten giver plads til et billede mere, så her er et billede af Døden på løven.

Klik på det lille billede til højre for at se den originale side med borgmesteren.

Fodnoter: (1)

her til . . .: indtil nu.
lisene . . .: rolig, magelig.