Den Gamle Danske Dødedans, Del 19

Lægen

BlomstDøden til Cannicken(1)

Her Domherre, Proficiat, Bona dies.
bliffuer det forglemt her vorder nogit nyes(2)
Fem Sogne kircker haffde du
De skulle ille bekomme dig nu

Døden med leen

Du holt stor Grauiteet offuer dit bord
du ville icke Predicke ith Guds ord
De fattige ville du inthet giffue
der fore vil ieg hart met dig kiffue
Din graaskinde kappe skalt du aff legge

Lægen Døden med leen Klik på de små billeder for at se de originale sider.

Holbein's dødedans. Kannikkens kappe er lavet af pels-firkanter og dekoreret med dyrehaler.
Holbein Prøvetryk, Kannik
Holbein's dødedans-alfabet.
Holbein Alfabet, Holbein: L

Tilsyneladende var domherrer(1) / kannikker glade for at gå med en almutie af pels. Døden kommenterer kannikkens »graaskinde kappe«. Meyer forklarer: »en kappe foret med gråt skind; særlig kaldtes det sibiriske egernskind gråskind«".

I London's dødedans nævner Døden kannikkens »Amys of gris« (almuce af gråt [pelsværk]). Og se bare Holbein's jagtglade kannik og hans bogstav L, hvor kannikkerne bærer pelskåber besat med mange dyrehaler (billede til venstre og højre). Det samme gælder kannikken i Basel's dødedans.

Fodnoter: (1) (2)

Kannik . . .: ældre betegnelse for domherre - præst ved en domkirke. Domherrer levede et regelbundet liv, "vita canonica" og kaldtes derfor kannikker.
nyes . . .: Plattysk rim, som forfatteren har taget direkte fra Dodendantz.

Den underlige udtalelse er forklaret her.