Den Gamle Danske Dødedans, Del 13

Døden med leen

Io mere du haffde i verden here
diss ydmygere skulle du for huer mand vere
Du skulle den hellige Kircke opstøde(1)
ieg men du haffuer henne moxen(2) lagd øde
Din store missbrug och falske fund
kand dig icke hielpe i denne stund

Kom nu strax ath følge mig
Til fremmede land da følger ieg dig Kardinalen

Blomst Cardinalen Suarer

Deus meus benaade mig
Thi ieg haffuer aldrig ræt dyrcket dig

Døden til kardinalen Kardinalen Klik på de små billeder for at se de originale sider.

Fodnoter: (1) (2)

opstøde . . .: Støtte (det er måske det, man kalder et moralsk opstød :-)

I øvrigt står der "føde" i Dødedantz.

moxen . . .: Næsten