Den Gamle Danske Dødedans, Del 10

Kejserinden

Motte ieg see mine børns heder och ære
da ville ieg megit glader være
A ney ney, det kand mig icke skee
ieg føler den bitter dødens vee
O Gud til dig er all min lidt

Hielp mig nu i denne tidt
Ieg maa nu heden met døden træde
til megen sorg och ingen glæde

BlomstDøden Suarer.

Ieg skall dig nu vise vey
Gack met mig, der hielper icke ney

Døden med spaden

Kejserinden Døden til kejserinden Klik på de små billeder for at se de originale sider.