Den Gamle Danske Dødedans

Dansen:

Fortalen
Døden
Pave
Kejser
Kejserinde
Konge
Hertug
Kardinal
Biskop
Abbed
Tyskordensherre
Læge
Domherre
Sognepræst
Munk
Ridder
Official
Eremit
Borgmester
Nonne
Købmand
Junker
Jomfru
Borger
Begine
Nar
Håndværker
Student
Bonde
Rytter
Amme med barn
Håndværkersvend
En endelig beslutning
Dødedantz

Paven Døden på løven Den Gamle Danske Dødedans bygger på de 2 lübeckske bøger, Des dodes dantz og Dodendantz. Flere linier er direkte oversættelser, og enkelte af dem bringes sågar u-oversat på plattysk! De 30 deltagere og indledningen med syndefaldet er taget direkte fra Dodendantz, medens andre dele som f.eks. idéen med de 4 slags Død er taget fra Des dodes dantz.

Bogen er illustreret med de samme træsnit som de lübeckske bøger. Dette skyldes, at trykkeren, Hans Vingaard, havde købt en del trykkemateriale fra det lübeckske Mohnkopf-trykkeri(1), hvilket inkluderede de originale træstokke, og formodentlig et eksemplar af de 2 lübeckske bøger.

Døden til paven Den ukendte forfatter har ikke nøjedes med at lave en dansk oversættelse - på samme måde som de lübeckske bøger heller ikke er direkte afskrifter af maleriet i Mariakirken. Den katolske kirke - især paven - bliver kraftigt kritiseret. Til gengæld viser Døden sig som en god protestant og lover den fromme sognepræst, at han nu kommer til "en hellig stad". Man mærker, at Reformationen er tæt på.

Indledning Den gamle danske dødedans har form af en teaterforestilling. Fortalen starter med "mine kære venner", og publikum opfordres til at være stille og høre efter. Derefter kalder Døden repræsentanterne fra hver enkelt stand frem og leder dem én ad gangen ind i sin "borg", som man kan forestille sig har været opbygget på scenen.

Kejseren Den Gamle Danske Dødedans findes kun i et eneste eksemplar, og dette er i dårlig stand med manglende sider - derfor véd vi ikke, hvornår den blev trykt, eller hvad den oprindelige titel var. I 1896 gen-udgav Raphael Meyer den eksisterende tekst med en indledning og fyldige kommentarer.

I 1634 blev Dødedantz udgivet. Denne bog indeholder næsten den samme tekst (bortset fra stavemåden). Derfor har det været muligt på denne hjemmeside næsten at genskabe de manglende sider i Den Gamle Danske Dødedans ved at tage teksten fra Dødedantz og billederne fra de lübeckske bøger. Af mig ukendte årsager har Dødedantz været ukendt i hundreder af år, så den genopståede Gamle Danske Dødedans får en verdenspremiere på disse sider.

Der er tilføjet en række fodnoter, med stor tak til Meyer. Klik på listen til højre eller de små billeder.

Lidt herrens ord Døden på løven Døden på løven Døden med spaden Kejserinden Døden til Kejserinden Kongen Hertugen Kardinalen Biskoppen Abbeden Ridderen af Tydske orden Lægen Kannikken Sognepræsten Munken Ridderen Eneboeren Borgmesteren Nonnen Junkeren Jomfruen Håndværkeren Studenten Bonden Rytteren En endelig beslutning

Bibliografi

Eksterne links

I denne Sektion:

Udenfor denne sektion

Fodnoter: (1)

Tre valmuefrugter Tre andre valmuefrugter I nogen bøger får man indtrykket, at trykkeriet hed Mohnkopf. I virkeligheden var trykkeriet anonymt, men kaldes Mohnkopf i dag på grund af de 3 valmuefrugter i deres logo.