Den Lybekske Dødning-dantz, Del 2

Impr.
             P.HORREBOW.             

Stille
Du Forvovene !
Du maa være hvo Du være vil,
Som
Med mangt et Unyttigt Ord
vanhelliger
Dette hellige Sted.
Her finder du ikke
Et Sladder-Capelle(1)
Men
I Dødnings-Dantsen
Dit visse Sted.
Vær derfor stille
Lad stumme Vægges Malning
Tale med dig,
Og, om mueligt er, førend du døer,
Overtale dig,
At Mennesket
Er og skal blive
Jord.

Teksten i bøgerne er længere end på maleriet. Se en sammenligning af den tyske tekst med maleriet her.

Fodnoter: (1)

Dødedanskapellet hed også sladrekapellet (tysk: Plauderkapelle). Se forklaringen på denne side om kapellet.