Dommedag

© The Trustees of the British Museum
Mus over for at fjerne bogstav Copyleft JMJ
Holbein's dødedans, Dommedag.
Holbein Prøvetryk, Dommedag
Mus over for animation Copyleft JMJ

Billedet af dommedag ligner meget det, der blev brugt i Holbein's store dødedans (billede til venstre), og det er også de samme 2 bibelcitater, der anvendes.

Holbein var den første, der fandt på at afslutte dødedansen med Genopstandelsen, og paradoksalt nok kan han have været inspireret af starten af Basels dødedans - altså det samme billede, der inspirerede Holbein til indledningen af hans dødedans.

På billedet nederst til højre - over porten til benhuset - er der malet et billede af Jesus som dommer - med de frelste til venstre og de fortabte i Helvede til højre. Det modsatte scenario er også muligt: At scenen i Basel var inspireret af Holbein's dødedans og var blevet tilføjet til vægmaleriet under en restaurering af Hans Kluber.

Der er nogle forskelle mellem begge Holbein's scener og det i Basel. For det første sidder Jesus alene. Som en god protestant behøvede Holbein ikke Maria og Johannes til at gå i forbøn for synderne. Den anden forskel er, at Holbein ikke viser nogen syndere, der brænder i ilden. Hans Jesus er en frelser, der er en antitese til dødedansen.

Basels dødedans, benhuset.
Basels dødedans, benhuset

Teksten til bogstavet lyder: »Wir werden alle ston vor dem richter stul Christi. Darumb wacht / wann ir wißt nit in welcher stundt eüwer herr würt kommen«.

Første del er fra Romerne 14,10 som lyder sådan hos Luther: »Wir werden alle vor den Richterstuhl Gottes gestellt werden«. På dansk lyder det sådan: »Men du, hvorfor dømmer du din Broder? eller du, hvorfor ringeagter du din Broder? Vi skulle jo alle fremstilles for Guds Domstol«.

Anden del er fra Matthæus 24,42 som Luther oversætter sådan: »Darum wachet; denn ihr wißt nicht, an welchem Tag euer Herr kommt«. På dansk lyder det sådan: »Våger derfor, thi I vide ikke, på hvilken Dag eders Herre kommer«.

Hvis du undrer dig over, på hvilken dag vores Herre kommer, så se siden om Dommedag.

Forskellige Kunstnere

Holbein Alfabet (1524)
Holbein Alfabet 1524: Holbein: Z
Hans Schott (1536)
Hans Schott 1536: Schott: Z
Hans Schott (1537)
Hans Schott 1537: Kreüterbuch Z
Hans Schott (1537)
Hans Schott 1537: Kreüterbuch: Z
Hans Schott (1540)
Hans Schott 1540: Alchoran: Z
Hans Schott (1545)
Hans Schott 1545: Dennmaerckische: Z
Augsburg (1545)
Augsburg 1545: Ulhart Z
Heinrich Lödel (1849)
Heinrich Lödel 1849: Lödel: Z
Douce Alfabet (1858)
Douce Alfabet 1858: Douce: Z